2010 Faaliyet Raporu
Ana Sayfa Bize Ulaşın English

2010 Yılının Değerlendirilmesi: Stratejiler, Kazanımlar ve Öngörüler

TSKB, rekabet üstünlüklerini kurumsal yetkinlikleriyle doğru ölçeklerde buluşturmaya ve katma değer üretmeye devam etmektedir.

Piyasa dinamiklerini ve fırsat pencerelerini doğru okumaya odaklı olan TSKB, güçlü hizmet süreçleri ve çağdaş risk yönetimi uygulamalarıyla 2010 yılı hedeflerini eksiksiz gerçekleştirmiştir.

2010’un satırbaşları…
•  2010 yılında 60. hizmet yılını çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği etkinliklerle gurur ve coşkuyla kutlayan TSKB, kurumsal stratejisi çerçevesinde hareket etmeyi sürdürmüştür. TSKB’nin mali ve operasyonel performansı 2010 yılında da güçlü seyretmeye devam ederken, Banka’nın toplam aktifleri 7.912 milyon TL’ye ulaşmış; kredi portföyünün sağlıklı ve verimli yapısı proaktif bir yaklaşımla korunmuştur. Bir önceki yıla göre TSKB’nin toplam kredileri TL bazında %22,5, aktif büyüklüğü ise %14,6 oranında büyüme kaydetmiştir.

•  TSKB, 2010 yılında da çok sektörlü müşteri portföyü yapısını özenle geliştirmiştir. Diğer taraftan, enerji sektörü, Banka’nın öncelikli hedef kitlesi arasında ilk sıradaki yerini korumuştur. Türkiye’de gerçekleştirilmiş bulunan en büyük proje finansmanlarının geleneksel liderlerinden olan Banka’nın finanse ettiği toplam yenilenebilir enerji projesi sayısı 2010 yılında 83’e ulaşmıştır. Enerji verimliliği kapsamında Banka’nın finansman sağladığı proje sayısı ise 6’ya yükselmiştir.

•  Hissedarlarının güçlü desteği ile yoluna devam etmekte olan TSKB, ortalama vadesi 10 yılın üzerinde olan toplam 3 milyar dolar yabancı kaynağın verdiği güçle müşterilerine hizmet sunmaktadır. 2010 yılında TSKB, yabancı kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uzun vadeli kaynak yapısını en önemli rekabet avantajlarından biri olarak geliştirmeye devam etmiştir.

•  2010 yılında da TSKB, %0,53 ile sektördeki en düşük tahsili gecikmiş kredi oranına sahip banka unvanını korumuştur. Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu %22,7 olarak gerçekleşmiştir.

•  Bireysel ve kurumsal müşterilere portföy yönetimi hizmetleri sunan TSKB, 2010 yılında ulaştığı müşteri büyüklüğü ile bu alandaki saygınlığını daha da pekiştirmiştir. Tematik yatırım fonlarıyla piyasasındaki öncü uygulamalarına 2010 yılında devam eden TSKB, 5 adet yeni fonu (Anapara Garantili Gelişen Ülke Borsaları Düşüş Alt Fonu, Anapara Garantili Gelişen Ülke Borsaları Yükseliş Alt Fonu, Dolar Sepeti Alt Fonu, Altın Alt Fonu ve Eurobank-Tekfen Yeryüzü Kaynakları Fonu) müşterilerine sunmuştur. Bu anlamda ilk defa bir emtia fonu TSKB tarafından başka bir kurum için yapılandırılmıştır.

•  TSKB, 200 milyon TL’lik bono ihracını başarıyla gerçekleştirmiştir. Türk sermaye piyasasına banka bonosu kavramını kazandıran TSKB, bu arz çalışmasıyla 60 yılın getirdiği tecrübeyi yatırımcısının güveniyle buluşturmuştur.

•  TSKB, İMKB ile birlikte Türkiye’de bir ilke imza atarak 3 Mayıs 2010 tarihinden başlayarak “TSKB Enerji Endeksi”ni alternatif yatırım enstrümanı olarak yatırımcılara sunmuştur. Bu enstrüman, Türkiye’de enerji sektörünün performansını takip etmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için bir kriter endeks oluşturmuştur.

•  TSKB, 2010 yılının görece canlı piyasa koşullarında, hazine faaliyetlerini yoğunlaştırmış; TL, döviz, menkul kıymet ve opsiyon işlem hacimlerini artırmıştır. Banka, kendi varlık ve kaynaklarının yanı sıra müşteri portföylerinin de en etkin şekilde yönetimini hedefleyerek para ve sermaye piyasalarının etkin bir katılımcısı olmaya devam etmiştir.
•  2010 yılının bir diğer gelişmesi Banka’nın iştiraki TSKB GYO’nun halka arzı çalışması olmuştur. Yüksek talep gören halka arz çalışması sonrasında, Banka’nın TSKB GYO’daki ortaklık payı %64,18 olmuştur.

•  TSKB 2010 yılında kurumsal finansman iş kolunun aktif bir katılımcısı olmayı sürdürmüştür. Banka, çeşitli sektörlerden müşterilerine sunduğu kapsamlı danışmanlık çalışmalarının yanı sıra önemli halka arz faaliyetlerinde bulunmuştur. Banka, aynı zamanda Aksa Enerji’nin halka arzında ve Türkiye sermaye piyasalarında gerçekleştirilen en büyük 5. halka arzı oluşturan Emlak GYO projesinde global eş koordinatör ve yurtiçi konsorsiyum lideri olarak hizmet sunmuştur.

•  TSKB, gayrimenkul aracılığı iş kolunda hizmet göstermek üzere TSKB Gayrimenkul Aracılık Hizmetleri unvanlı yeni bir şirket kurmuş ve %96 pay ile iştirak etmiştir.

•  Gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla sürdürülebilir bankacılığın Türkiye’deki çıtasını sürekli daha yukarıya taşımakta olan TSKB, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)’ni imzalamış ve Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project)’nin Türkiye lansmanında yer almıştır.

•  2006 yılından bu yana sistemli olarak karbon ayak izini ölçen kurum unvanına sahip TSKB, İMKB tarafından hazırlık çalışmaları yürütülmekte olan sürdürülebilirlik endeksi projesinde, danışman sıfatıyla yer alan tek finans kurumu olmuştur.

•  SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından yayınlanan TSKB’nin yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu 19 Ekim 2010 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Güncelleme raporunda, 2009 yılında 8,77 olan Banka’nın kurumsal yönetim notunun 8,92’ye yükseltildiği açıklanmıştır. TSKB’nin notu sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notuna işaret etmeye devam etmiştir.

•  TSKB’nin kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamaları, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından IV. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen I.Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde En Yüksek 2. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş ödülü ile ödüllendirilmiştir.

•  TSKB’nin “Önceliğimiz Çevre” başlığı altında yapılandırdığı uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi, sürdürülebilir bankacılık hedefleri ve bilinçli bir paydaş kitlesi geliştirme misyonuna uygun olarak yeni ve özgün çalışmalara imza atmaya devam etmiştir. Bu kapsamda, 2010 yılında Banka’nın 60. hizmet yılı anısına yayınlanan “Rüzgarın Kanatları”, TSKB’nin dünyaya bakış açısıyla örtüşen ve okuyucuya rüzgarın ve yel değirmenlerinin peşinde, keyifli bir serüven geçirmesine olanak sunan bir eser olarak literatürdeki yerini almıştır.

•  2000’li yıllarda başlayan küreselleşme her alanda olduğu gibi sermaye piyasalarında da kendini göstermiştir. Sınırlı olan ürün çeşitliliği artmış ve özellikle son yıllarda azalan faizler ile birlikte yeni getiri fırsatları oluşmaya başlamıştır. Özellikle anapara korumalı ve garantili ürünler ile yatırımcılara çok yönlü alternatif yatırım araçları sunulmuştur. TSKB de yarattığı yenilikçi ürünler ile piyasada önemli ilklere imza atmış ve gelişime büyük katkılarda bulunmuştur.

TSKB’nin kredi ve müşteri portföyü 2010 yılında sağlıklı gelişimini sürdürmüştür.
Türkiye ekonomisinde 2009 yılının ikinci yarısından itibaren gözlenmeye başlayan ve 2010 yılında devam eden toparlanma ve büyüme sürecinde, TSKB özel kesime olan desteğini artırarak sürdürmüştür. Banka, bu kapsamda farklı sektörlerden müşterilerinin projelerine odaklanmış, orta ve uzun vadeli kaynak gerektiren özel sektör sabit sermaye yatırımlarını desteklemeye aralıksız devam etmiştir.

TSKB’nin kaydettiği performans gerçekleşmeleri, Banka’nın stratejik hedefleriyle tam anlamıyla örtüşürken; gerek müşteri portföyü gerek krediler alanında son yıllarda gösterdiği istikrarlı gelişimini 2010 yılında da sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.

TSKB’de toplam kredilerin aktiflere oranı 2010 yılında %61 olarak gerçekleşirken; toplam kredi hacmi dolar bazında %18 büyüyerek 3,1 milyar dolara ulaşmıştır.
Kurumsal pazarlama faaliyetleri kapsamında TSKB, 2010 yılında başta KOBİ’ler olmak üzere pek çok sektörden müşteriyle ilişkilerini geliştirmiş, yeni müşteriler kazanmış ve plasman faaliyetlerini artırmıştır. Banka, 2010 yılında müşterilerine 3.148,6 milyon dolar nakdi ve gayri nakdi (APEX hariç) kredi limiti tahsis etmiştir. TSKB’nin 2010 yılında müşterileriyle imzaladığı yeni kredi sözleşmelerinin toplam tutarı ise 2.329 milyon dolara ulaşmıştır.

2010 yılında müşterilerle imzalanan kredi sözleşmelerinin;
•  1.511 milyon dolarlık bölümünü doğrudan kullandırılan krediler ve proje finansmanı sözleşmeleri,
•  305 milyon dolarlık kısmını sendikasyon kredileri,
•  384 milyon dolarlık kısmını gayri nakdi krediler,
•  129 milyon dolarlık tutarını da APEX işlemleri
oluşturmaktadır.

Yeni müşteri kazanımını, sürdürülebilir ve sağlıklı bir kredi portföyünün temellerinden biri olarak gören TSKB, 2010 yılında imzaladığı kredi sözleşmelerinin %55’ini yeni müşterilerle gerçekleştirmiştir. Banka’nın 2010 yılında müşterilerine kullandırdığı toplam kredi tutarı 1.376 milyon dolar olurken; bunun 1.251 milyon dolarlık bölümü doğrudan krediler, 125 milyon dolarlık kısmı ise APEX kredileridir.

Türk Lirası kredilere talebin arttığı bir yılda
2010 yılının rekor seviyede düşük faiz koşullarında, Türk Lirası cinsinden kredilere olan talepte önemli oranda artış gözlenmiştir. Müşterilerinin taleplerine doğru zamanda doğru çözümlerle cevap vermeyi en temel hizmet ilkelerinden biri olarak benimsemiş bulunan TSKB, yıl boyunca müşterilerinin orta ve uzun vadeli Türk Lirası işletme kredisi taleplerini optimal koşullarla karşılamıştır. Banka’nın 2010 yılında müşterilerine kullandırdığı Türk Lirası cinsinden kredi tutarı 100 milyon TL mertebelerinde gerçekleşmiştir.

TSKB, 2011 ve sonrasında gerek Türkiye ekonomisine gerekse Türk Lirası’na duyulan güvenin daha da pekişeceğini ve dolayısıyla Türk Lirası cinsinde kredi talebinin artacağını öngörmektedir.

2010 sonuçlarına göre TSKB kredi portföyünün %85,4’ü orta ve uzun vadeli plasmanlardan oluşmuştur.
2010 yıl sonu verilerine göre, TSKB’nin, kredilerinin %14,9’unun 1 yıldan kısa vadeli plasmanlardan oluştuğu; %36,1’inin ise 5 yıl ve üzeri vadede krediler olduğu görülmektedir. Orta ve uzun vadeli kredi portföyü, TSKB’nin sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir bankacılık anlayışının temel bir göstergesi konumundadır.

TSKB’nin sağlıklı özkaynak yapısı kadar uzun vadeli bağlı ve serbest kaynaklara erişme gücü de bankacılık misyonunu yerine getirmesinde önemli rol oynamaktadır.

Banka, yakın zamanda yaşanan küresel finans krizinde dahi, uluslarüstü finans kurumları ve uluslararası kalkınma ajansları ile geliştirmiş olduğu iş ortaklıkları kapsamında uzun vadeli kaynaklara sorunsuz olarak ulaşabilmiş ve müşterilerine taahhütlerini sorunsuz olarak yerine getirmiştir. Bu güç, TSKB’nin piyasada ve özellikle proje finansmanı alanındaki rekabet eşiğini ve avantajını tanımlayan çok değerli bir temeli oluşturmaktadır.

TSKB, reel sektöre yönelik kredilendirme ve müşteri portföyünü büyütme çalışmalarını rekabet avantajlarını ve güç odaklarını en doğru şekilde kullanarak artırmayı öngörmektedir.

Banka bu hedefine katma değeri yüksek bankacılık ürün ve hizmet yelpazesi ile müşteri memnuniyetine odaklı hizmet kalitesini sürekli yükseltmek, müşterilerle uzun vadeli ve çok yönlü ilişkiler kurmak, çapraz satış olanaklarını etkin olarak kullanmak ve müşteri sadakatini artırmak suretiyle ulaşacaktır.

2010 yıl sonu sonuçlarına göre TSKB kredi portföyünün vade dağılımı

Vade

Risk bakiyesi (%)

<1 yıl

14,9

 1-2 yıl arası

9,2

 2-3 yıl arası

7,8

 3-4 yıl arası

15,9

 4-5 yıl arası

16,1

 5-6 yıl arası

8,3

 6-7 yıl arası

6,8

 7-8 yıl arası

10,6

 8-9 yıl arası

2,0

 9-10 yıl arası

6,0

>10 yıl

2,4

Genel Toplam

100

 

Proje finansmanında büyüme yılı
Ekonomik büyümenin hız kazandığı 2010 yılı, TSKB’nin proje finansmanı iş kolundaki faaliyetlerinin ivmelendiği bir dönem olmuştur.

Proje finansmanı hizmetlerine olan arz ve talebin doğru noktada dengelendiği 2010 yılında piyasada canlı bir seyir izlenirken, TSKB enerji yatırımlarının yanı sıra elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmeleri başta olmak üzere, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde de aktif roller üstlenmiştir.

TSKB, alt ve üst yapı projelerine sağladığı doğrudan fonlama çalışmalarının yanında şirket ve finansal kuruluşlar için düzenlenen ve ağırlıklı olarak satın alma ve yatırım finansmanına yönelik sendikasyonlarda aktif olarak yer almaktadır.

Banka, 2010 yılında proje finansmanı alanında 850 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalamış; gerçekleştirdiği toplam nakdi plasman 550 milyon dolar olmuştur.

Proje finansmanı iş kolunun 2011 yılında da canlı seyredeceğini öngören TSKB, enerji sektöründe elektrik üretimine yönelik yatırımlara ilave olarak özelleştirilen elektrik dağıtım bölgelerindeki mevcut altyapının iyileştirilerek kayıpların azaltılması ile akıllı şebeke sistemlerinin kurulmasına yönelik verimliliği arttırıcı yatırımların finansmanına ağırlık verecektir. Banka, bunlara ek olarak altyapı, gayrimenkul ve satın alma (özelleştirme) finansmanında da aktif olmaya devam edecektir.

Yenilenebilir enerji sektörü ve TSKB
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının dünya çapında artan önemine paralel olarak yenilenebilir enerjinin yanı sıra çevre ve enerji verimliliği sektörleri de son on yılda ön plana çıkmış; küresel finansal hizmet sağlayıcıları için önemli bir iş alanı ve sorumluluk penceresi açılmıştır.

Müşterilerinin taleplerine doğru zamanda doğru çözümlerle cevap vermeyi en temel hizmet ilkelerinden biri olarak benimsemiş bulunan TSKB, müşterilerinin orta ve uzun vadeli Türk Lirası işletme kredisi taleplerini optimal koşullarla karşılamıştır.

Güçlü öngörü yetkinliğini kurumsal stratejisinde içselleştiren TSKB, 2003 yılında yenilenebilir enerjiyi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek ve düşük karbon ekonomisine geçişte kilit rol oynayacak sektörlerden biri olarak tanımlamıştır. Banka, bu kapsamda enerji sektörüne artan oranda odaklanma kararı almış; geçen yedi yıllık süre içinde, yenilenebilir enerji ve enerji dağıtımı sektörleri ile enerji verimliliği projeleri TSKB’nin toplam kredi portföyünde önemli bir paya ulaşmıştır.

2010 yılı sonu itibarıyla 150’den fazla projeyi detaylı değerlendirme sürecinden geçiren TSKB, kredilendirdiği proje sayısı itibarıyla Türkiye’de yenilenebilir enerji finansmanı alanında liderliğini sürdürmektedir. Diğer taraftan, TSKB’nin 2003-2010 döneminde enerji sektöründe finansman sağladığı proje sayısı 96’ya ulaşmıştır.

TSKB tarafından finansman sağlanan enerji projelerinde öngörülen toplam kurulu güç 2.950 MW’tır. Bu güç seviyesi, Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %17,4’ünü, toplam kurulu gücün ise %6’sını temsil etmektedir.

TSKB’nin finanse ettiği enerji projelerinin en önemli ortak özelliği, Türkiye’nin mevcut fosil yakıt ağırlıklı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine hizmet etmeleridir. Banka tarafından kaynak aktarılan projeler tamamlandığında, Türkiye’nin toplam yıllık CO2 salımında meydana gelecek azalma 5,8 milyon tonun üzerinde olacaktır.

2010 yıl sonu itibarıyla, söz konusu 96 projeden 18 tanesi tamamlanmış ve enerji üretimine başlanmıştır. Faaliyete geçen projelerin toplam kurulu gücü 831 MW seviyesindedir.

2003-2010 döneminde finansman sağlanan enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 5,3 milyar dolar olup, TSKB tarafından bu projeler için taahhüt edilen kredi tutarı ise yaklaşık 1,6 milyar dolardır.

TSKB, sürdürülebilir bankacılık stratejisi kapsamında 2009 yılında 3, 2010 yılında 14 olmak üzere toplam 17 enerji verimliliği projesine finanse sağlamış bulunmaktadır.

Enerji verimliliği projelerinin giderek artan önemi
TSKB, sürdürülebilir bankacılık stratejisi kapsamında 2009 yılında enerji verimliliği projelerinin finansmanını da ürün ve hizmet gamına eklemlemiştir. Bu konuda hizmet kapasitesini hızla geliştiren TSKB, 2009 yılında 3, 2010 yılında 14 olmak üzere toplam 17 enerji verimliliği projesine finanse sağlamış bulunmaktadır.

2010 yıl sonu itibarıyla TSKB tarafından finanse edilen enerji projelerinin ana kategoriler bazındaki dağılımı ve kurulu güçleri hakkında özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tipi

Santral adedi

Toplam kurulu güç MW

HES

85

2.672,8

JES

2

57,7

RES

6

167,8

Bio Kütle Tesisi

2

32,2

Atık Tesisi

1

20,0

Toplam

96

2.950,5

 

TSKB’nin gayri nakdi kredileri 2010 yılında dolar bazında %48 artış kaydetmiştir.
TSKB, müşterilerine gayri nakdi kredilerin yanı sıra dış ticaret ve yabancı ülke ihracat sigorta kuruluşları ile olan işlemlerine aracılık hizmetleri de sunmaktadır. 2010 yılında TSKB’nin müşterilerine kullandırdığı toplam gayri nakdi kredi hacmi 708 milyon dolara ulaşırken; gayri nakdi kredi portföyündeki büyüme dolar bazında %48 olmuştur.

Sektörün en iyisi
Kredi portföyünü proaktif ve etkin bir stratejik yaklaşım ile yönetmeye devam eden TSKB, sektörün en düşük takipteki kredi rasyosuna sahiptir. Banka, 2010 yılında da takipteki kredileri için %100 oranında karşılık ayrılması prensibini uygulamaya devam etmiştir.

TSKB’nin takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki payı, 2010 yılında da düşük seviyesini korumuş ve %0,5 olarak gerçekleşmiştir (2010 yılı bankacılık sektörü ortalaması %3,7).

APEX bankacılığı, Türkiye’de TSKB markası ile özdeştir.
APEX bankacılığı, TSKB’nin KOBİ’lere ulaşmasını sağlayan etkin bir modeldir. Banka bu kapsamdaki kaynak dağıtım faaliyetlerini, ülkemizin önde gelen leasing şirketlerinin ve ticari bankalarının oluşturduğu 22 farklı aracı kurum ile iş birliği içinde gerçekleştirmektedir.

2010 yılında da TSKB’nin kaynak kullandırdığı en büyük grubu oluşturan APEX bankacılığı iş kolu, TSKB’nin toplam kredi stokunun yaklaşık olarak %18’ini oluşturmaktadır.

TSKB - APEX Kredileri Başlıca Göstergeleri

Program adı

Yılı

Sağlanan kaynak tutarı

Kredi kullanan şirket sayısı

Programın güncel durumu

İhracatı Destekleme

EFIL IV

2008

300 milyon dolar

133

Tamamlandı

EFIL III

2005

313 milyon dolar

168

Tamamlandı

EFIL II

2004

300 milyon dolar

211

Tamamlandı

KOBİ

KfW APEX

2004

7,7 milyon euro

54

Tamamlandı

AKKB APEX

2010

80 milyon euro

104

Devam ediyor

EIB APEX

2005

150 milyon euro

343

Tamamlandı

 

EFIL ve diğer APEX kredi paketleri: Reel sektörün ihracat ve istihdam kapasitesine katkı
TSKB, diğer APEX kredileri kapsamında ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri kanalıyla istihdam artışına katkı sağlayan KOBİ kredileri kullandırmaktadır. Bu kapsamda, 501 adet KOBİ’ye toplam 238 milyon euro tutarında kredi sağlanmış ve yaklaşık 4 bin kişiye yeni istihdam yaratılmasına katkıda bulunulmuştur .

TSKB, Dünya Bankası’nın EFIL kredi programları kapsamında ülkemizde öncelikle tercih ettiği bir iş ortağıdır. Banka, 2010 yılı itibarıyla, 3 adedi tamamlanmış EFIL programında aktif olarak yer almış bulunmaktadır. Banka, EFIL kredileri kapsamında, 511 adet firmaya toplam 913 milyon dolarlık APEX kredisi kullandırmıştır.

EFIL kredileri kapsamında TSKB tarafından kredi kullanan firmalar kredi kullanımını takip eden yılda yaklaşık 11,5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmişlerdir. EFIL paketlerinin çok önemli bir katkısı, yeni iş sahalarının yaratılması ve istihdamın artırılması eksenlerinde ortaya çıkmaktadır.

TSKB, diğer APEX kredileri kapsamında ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri kanalıyla istihdam artışına katkı sağlayan KOBİ kredileri kullandırmaktadır. Bu kapsamda 501 adet KOBİ’ye toplam 238 milyon euro tutarında kredi sağlanmıştır ve yaklaşık 4 bin kişiye yeni istihdam yaratılmasına katkıda bulunmuştur.

İstihdam ve büyümeye destek
TSKB, küçük ve orta boy işletmelere kullandırdığı kurumsal krediler ile son 10 yılda KOBİ’lere toplam 520 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştır. Bu kapsamda, 140 projeye kullandırılan toplam kredi tutarı 426 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır.

60 yıldır Türk ekonomisinin nitelikli iş gücünü artırmak için çalışan TSKB, kredi verdiği kuruluşlarda sadece 2005-2010 yılları arasında toplam 7,7 milyar dolarlık yatırımların yarısına finansman sağlamıştır. Bu yatırımlarla yaklaşık 15.000 kişilik ilave istihdam yaratılmıştır.

Güçlü uluslararası ilişkiler ağı - TSKB’nin müşterilerine sunduğu önemli bir ayrıcalık
TSKB, uluslararası finans piyasalarında en çok tanınan Türk bankalarından biridir. Banka, TSKB, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Alman Kalkınma Bankası (KfW), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC),İslam Kalkınma Bankası (IDB) gibi kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Global bankalarla geliştirmiş olduğu muhabirlik ilişkileri ise, TSKB’nin güçlü uluslararası ağının diğer önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Uzun vadeli kaynak temini ve özel sektör projelerine en uygun koşullarda kullandırımı, Türkiye’nin kalkınma sürecinde büyük önem taşımaktadır. TSKB, uluslararası finans piyasalarındaki yüksek bilinirliği ve prestiji sayesinde, her geçen sene artan miktarda orta ve uzun vadeli kaynağı Türk özel sektörünün kullanımına en uygun koşullarla sunmaktadır.

104 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
TSKB, 16 Haziran 2010 tarihinde, iki ayrı dilimden oluşan 104 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını, 7 ayrı ülkeden 9 bankanın katılımı ile İstanbul’da imzalamıştır. Kredinin ana düzenleyici bankaları; The Bank of Nova Scotia, Bayerische Landesbank, Citibank Europe PLC, Commerzbank AG, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Dexia Bank Belgium S.A., Doha Bank Q.S.C. ve Raiffeisen Zentralbank Österreich AG olmuştur.

TSKB güçlü likiditesinin önemli bir göstergesi olarak 2008 yılında aldığı 105 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini, kötüleşen küresel piyasa koşullarına maruz kalmamak adına 2009 yılında geri ödeme kararı almış ve sendikasyon kredisini stratejik olarak yenilememeyi tercih etmişti.

İslam Kalkınma Bankası’ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanına kaynak
İslam Kalkınma Bankası’ndan (İKB) Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanı için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğünde temin edilen 100 milyon dolarlık finansman olanağına dair anlaşma 23 Haziran 2010 tarihinde Bakü’de imzalanmıştır. TSKB, bu finansman olanağından yararlanacak firmalar lehine garanti mektubu düzenlemek suretiyle söz konusu fonların kullanımına “garantör” sıfatı ile aracılık edecektir. Finansman olanağından faydalanacak olan projeleri değerlendirme ve seçme yetkisi münhasıran TSKB’ye verilmiştir.

KfW ile iki yeni kaynak anlaşması
TSKB, 2010 yılında KfW ile iki yeni uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştır.

Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanında kullanılmak üzere temin edilen 55 milyon euro tutarındaki kredi daha önce 15 Eylül 2008 ve 30 Aralık 2008 tarihlerinde sağlanan “Yenilenebilir Enerji’nin Desteklenmesi, Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Kredisi’nin (Türkiye’de İklim Koruma) üçüncü dilimini oluşturmaktadır.

KfW’nin sağladığı 36,8 milyon euro tutarındaki diğer kredi ile de Türkiye genelinde gerçekleştirilecek belediye altyapı yatırımlarına finansman sağlanacaktır.

TSKB’nin kredi derecelendirmesindeki  gelişmeler
TSKB’nin kredi derecelendirmesi, 2010 yılında da Banka’nın güçlü mali yapısının, sürdürülebilir bankacılık performansının ve sektördeki sağlam konumun bir teyidi olmaya devam etmiştir.

Fitch Ratings, 1 Aralık 2010 tarihinde TSKB’nin “BB+” olan uzun vadeli Türk parası ve yabancı para kredi notlarının “durağan” olan görünümlerini “pozitif”e çevirmiş, diğer not ve görünümlerini teyit etmiştir.

Moody’s Investors Service, Inc., 8 Ocak 2010 tarihinde TSKB’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden mevduat kredi notunu B1’den Ba3’e yükselttiğini açıklamıştır. TSKB’nin yerel para cinsinden küresel mevduat kredi notu Baa2 olarak teyit edilirken kredi notları üzerindeki görünüm durağan olarak bildirilmiştir. Moody’s, 7 Ekim 2010 tarihinde yaptığı açıklamada ise, Banka’nın “Ba3” olan uzun vadeli yabancı para mevduat notunun “durağan” olan görünümünü “pozitif”e çevirdiğini bildirmiştir. Ayrıca, Moody’s 14 Ocak 2011 tarihinde TSKB’nin kredi notlarını ve görünümleri teyit etmiştir.

Yatırım bankacılığı faaliyetlerinde başarılı bir yıl
Sermaye piyasaları ve yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetleri İMKB ve SPK gibi resmi kurumlardan dahi önceye dayanan TSKB, 2010 yılında göz kamaştırıcı bir performans göstermiştir.

Yatırım bankacılığının birincil piyasa faaliyetlerinde hisse senedi halka arzlarına aracılık, birleşme ve devralma danışmanlığı ile tahvil ihracına aracılık TSKB’nin bu alandaki temel çalışma konularıdır. TSKB bu alanların hepsinde aktif ve önde gelen bir oyuncu konumundadır. Yıl içerisinde birbirinden farklı çok sayıda projeyi eş anlı sürdüren TSKB; sahip olduğu bu özelliği ile 2010 yılında da rakiplerinden ayrışmış; temel fark ve kurumsal üstünlüğünü bu noktada inşa etmiştir.

Dışsal faktörlerin güçlü desteği
Başarıyı belirleyen dışsal faktörlere bakıldığında 2009 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisinde görülen daralmanın, yılın ikinci yarısından itibaren yerini ekonomik toparlanmaya bıraktığı; 2010’da ise güçlü bir büyüme trendinin yakalandığı gözlenmektedir. Bunun paralelinde istikrarlı ekonomi politikaları, Türk Lirası’nın güven veren istikrarlı çizgisi, faizlerin tek haneli ve aşağı eğilimli görünümü gibi olumlu dinamiklerin bütününde yatırım bankacılığı için geniş perspektifte fırsatlar ortaya çıkmıştır.

İMKB Türkiye’nin gösterdiği yüksek büyüme, düşük borçluluk ve güçlü bütçe performansına bağlı olarak global borsalar arasında en yüksek getiriyi sağlayan ikinci borsa olmuş ve bu bağlamda İMKB-100 endeksi 2010 yılında %25,5 oranında yükselmiştir.

22 adet halka arz çalışması
2010’da 22 adet halka arz gerçekleşmiş olup, toplam satış hasılatı 3,1 milyar TL (2,1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir. Halka arz adedi olarak 2001’den beri en yüksek seviyeye ulaşılmış, halka arz tutarı olarak son üç yılın rekoru elde edilmiştir.

Hisse senedi piyasasında yaşanılan bu olumlu gelişmeler istikrarlı TL ve düşük faiz perspektifinde kendini özel sektör tahvili (ÖST) piyasasında da tekrarlamıştır. Uzun yıllardan beri ilk defa 2010 yılında 22 adet ÖST ve iki adet banka bonosu ihraç edilmiştir Bu çarpıcı tablo ile nominal 2,9 milyar TL hacminde kıymet ihracına ulaşılmakta olup anılan büyüklük daha önceki dört senenin ihraçları toplamının 3 katına karşılık gelmektedir.

TSKB’den 3 önemli proje
Halka arzlar yoluyla firmaların sermaye tabanının güçlenmesini ve yatırımcılara kârlı fırsatlar sunmayı hedefleyen TSKB yıl içerisinde 3 önemli halka arz projesinde başarıyla yer almıştır. Bunlardan ilki TSKB GYO’nun halka arzıdır. TSKB GYO’nun arzı Banka’nın gayrimenkul sektöründeki tecrübesini yatırımcılarla paylaşmayı hedefleyen bir çalışma olmuştur. İkinci proje, bir Kazancı Holding üyesi, ülkenin en büyük kurulu gücüne sahip serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji’nin halka arzıdır.

TSKB, yılın son ayında gerçekleştirdiği son halka arz ile sermaye piyasalarımızdaki en büyük arz ve özelleştirmelerden birini teşkil eden Emlak GYO projesinde global eş koordinatör ve yurtiçi konsorsiyum lideri olarak yer almıştır. Emlak GYO halka arz hasılatı 1 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve ülkemiz tarihinin en büyük 5. halka arzı olmuştur. Söz konusu büyüklük tek başına bu yıl gerçekleştirilen 22 halka arzın toplam gelirinin %34’üne tekabül etmektedir.

Şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri
Şirket birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetleri kapsamında TSKB gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birbirinden farklı alanlarda birçok şirkete alıcı ya da satıcı taraf danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Gerçekleştirilen işlemlere örnek olarak liman özelleştirmelerinin sonuncusu olan İskenderun Limanı ihalesi, Mey İçki’ye verilen Burgaz Rakı’nın satın alınması ve Uludağ, Gediz, Akdeniz, Dicle, AYEDAŞ elektrik dağıtım bölgeleri ile Başkent Doğalgaz dağıtım ihalelerinde Aksa Elektrik’e potansiyel alıcılara sağlanan stratejik danışmanlıklar sayılabilir.

M&A faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte olmak üzere bir düzineden fazla stratejik danışmanlık hizmeti başarıyla tamamlanmış ve firmalara yapılanma, fizibilite analizi, iş planı yazılımı ya da değerleme gibi farklı hizmetler sunulmuştur. Bu kapsamda TMSF’ye sunulan ve Toprak, Zeytinoğlu ve Garipoğlu gruplarını içeren satışa yönelik yapılanma ve değerleme analizi hizmetleri oldukça sofistike bir hizmet olarak yıla damgasını vurmuştur.

Özel sektör tahvilleri ve banka bonolarında yaşanılan parlak geri dönüş yılında TSKB borçlanma araçları piyasasını yönlendiren birçok başarılı projeye imza atmıştır. İlk adımda Banka lider kimliğiyle bir zamanların popüler yatırım aracı banka bonolarını uzun yılların ardından yatırımcılara “TSKB Banka Bonoları” üzerinden tekrar kazandırmıştır.

2008-2010 yıllarında TSKB tarafından sağlanan uzun vadeli kaynaklar

2008

Tutar

Süre (yıl)

Vade

Dünya Bankası- Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi

197 milyon dolar

28

2036

Dünya Bankası- Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi

65 milyon euro

28

2036

Avrupa Yatırım Bankası -Enerji ve Çevre Kredisi

150 milyon euro

15

2022

KfW- Türkiye’de İklim Koruma Programı Kredisi

41 milyon dolar

12

2020

KfW-Çevre&Enerji Türkiye’de İklim Koruma Programı Kredisi

34 milyon dolar

12

2020

 

 

 

 

2009

Dünya Bankası- Yenilenebilir Enerji Kredisi

210 milyon dolar ve 110 milyon euro

30

2039

Dünya Bankası- Temiz Teknoloji Fonu

70 milyon dolar

20

2029

Avrupa Yatırım Bankası- KOBİ Geliştirme Kredisi

165 milyon euro

Tranş bazında 12 yıl

 

Avrupa Yatırım Bankası - Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi II

150 milyon euro

Tranş bazında 15 yıl

 

Fransız Kalkınma Ajansı-Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

50 milyon euro

12

2021

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası-KOBİ Kredisi

100 milyon euro

Tranş bazında 10 yıl

 

 

 

 

 

2010

İslam Kalkınma Bankası - Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

100 milyon dolar

Proje bazında azami 10 yıl

 

KfW- Türkiye’de İklim Koruma Programı, Faz 3

55 milyon euro

12 yıl

2022

KfW- Belediye Altyapı Finansmanı Kredisi

37 milyon euro

20 yıl

2030

 

Halka arzlar yoluyla firmaların sermaye tabanının güçlenmesini ve yatırımcılara kârlı fırsatlar sunmayı hedefleyen TSKB, 2010 yılı içerisinde 3 önemli halka arz 3 önemli halka arz projesinide başarıyla gerçekleştirmiştir.

Akıllı yatırımın yolu bonodan geçer
TSKB, 6 ay vadede 100 milyon TL nominal ve 1 yılda 100 milyon TL nominal olmak üzere toplam 200 milyon TL nominal tutarda banka bonosunu, 60 yılın getirdiği tecrübe ve güvenle 2010 yılında yatırımcılarına sunmuştur. Geniş müşteri portföyü ve etkin ilişki ağı ile kurumsal yatırımcıların tamamına ve bireysel müşterilerin önemli bir bölümüne ulaşan TSKB yatırımcılarını, “Akıllı yatırımın yolu bonodan geçer” sloganı ile bono almaya davet etmiş; Hazine bonosu faizi üzerine, 6 ayda 55 baz puan ve 1 yılda 85 baz puan ek getiriye sahip olma fırsatı sunan bonolar için talepler 16-18 Ağustos 2010 tarihleri arasında başarıyla toplanmıştır.

TSKB bunun devamında kendi alanında müstesna bir yeri olan Ekspo Factoring’in tahvil ihracına aracılık etmiş ve yılın son aylarında 2011’e sarkacak iki büyük projeye eşanlı olarak başlamıştır. Bu kapsamda Alternatifbank 150 milyon TL tutarında banka bonosu ihracı için ve Şekerbank ise 500 milyon TL tutarında tahvil ihracı için TSKB’yi görevlendirmiştir.

Banka, tek haneli değerlere gerileyen piyasa faizlerinin ışığında, maliyet açısından yeniden anlam kazanan bono ve tahvil ihraçlarının 2011 yılında hızlanarak devam edeceğini öngörmektedir. TSKB, aynı zamanda, makroekonomik konjonktürün uygun şartlar sunacağı bir ortamda, halka arz ve M&A faaliyetlerinin de güçlü seyredeceğini ve yatırım bankacılığı hizmetlerine olan talebin artacağını tahmin etmektedir. TSKB’nin hedefi, yılardır korunan istikrarlı hizmet kalitesini artan pazar payıyla bütünleştirerek yatırım bankacılığındaki lider konumu sürdürmektedir.

Verimliliğe ve kârlılığa odaklı hazine yönetimi
Rekabetin globalleştiği bir piyasada, TSKB
•          ulusal pazarı çok iyi tanıyan,
•          müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlayan,
•          risklerini etkin ve doğru yöneten bir banka olarak
para ve sermaye piyasalarının sunduğu fırsat pencerelerini en doğru bir şekilde değerlendirebilmiş ve hazine yönetimi alanında yüksek işlem hacmi ile kârlılık hedeflerine ulaşmıştır.

Gösterge ve piyasa faizlerinin düşük seviyelerde seyretmeye devam ettiği 2010 yılında TSKB, etkin ve dinamik hazine yönetimi stratejisini uygulamayı sürdürmüştür.

Banka’nın hazine faaliyetleri incelendiğinde, bono portföyü ile likidite ve döviz pozisyonunun yönetiminin yanı sıra, kârlılık amaçlı bono alım satımı, spot döviz alım/satımı ve türev işlemlerin önemli yer tuttuğu gözlenmiştir. Diğer taraftan TSKB, kurumsal müşterilerine risklerden korunma sunan yapılandırılmış stratejileri ve enstrümanları çağdaş hazine yönetimi hizmetleri kapsamında sunmaya devam etmiştir.

İşlem hacimleri açısından
TSKB, 2010 yılında İMKB Kesin Alım Satım Pazarı’ndaki tahvil ve bono işlemlerinde 4,7 milyar TL, repo işlemlerinde ise 222,4 milyar TL hacim gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan TSKB, 2010 yılında Banka portföyü için yapılan repo işlemleri sıralamasında ise en büyük işlem hacmine sahip 4. banka olmuştur.

Kuruluş misyonuna uygun olarak Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimini destekleme faaliyetlerine hız kesmeden devam eden TSKB, 2010 yılında varant ihraç etmek üzere SPK’ya başvuru yapmıştır. Banka açısından önem taşıyan bir diğer gelişme, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, Yurt Dışı Borsalarda Aracılık Faaliyet Lisans Belgesi alınması ve müşterilere sunulan hizmet yelpazesinin genişletilmesi olmuştur.

Türev ürünlerin önemi
TSKB hazine yönetiminin ana faaliyetleri arasında yer alan türev işlemlerin hacmi 2010 yılında 3,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Gerek alım-satım gerekse korunma maksadı ile yapılan türev işlemler ürün yelpazesi açısından da gelişme göstermeyi sürdürmüştür.

Türev ürünler, Banka’nın müşterilerine sunulan hazine yönetimi hizmetleri kapsamında da önemli bir yere sahiptir. Türev ürünler piyasasının aktif bir oyuncusu olan TSKB, müşterilerine risklerini yönetebilmelerine imkan tanıyan yapılandırılmış ürünler sunmaktadır. 2010 yılı bu anlamda müşteri ilişkilerinin derinleştiği ve işlem hacimlerinin geliştiği bir yıl olmuştur.

Hazine Pazarlama Birimi, tarafından aracılık edilen toplam döviz işlemler tutarı 2010 yılında %80 artışla 3,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır.

TSKB, 2010 yılında Türk sermaye piyasasındaki güçlü konumunu pekiştirmiştir.
TSKB, 2010 yılında hisse senedi, yatırım fonu, bono, tahvil, repo ve VOB işlemlerinde büyümeler sağlayarak Türk sermaye piyasasındaki güçlü konumunu pekiştirmiş ve artan sayıda müşteriye hizmet sunmayı sürdürmüştür.

Menkul kıymet aracılık işlemlerini, Genel Müdürlük ile Ankara ve İzmir şubelerinin yanında alternatif dağıtım kanallarını oluşturan TSKB Trading Platform (TTP) ve TSKB Online Şube üzerinden sunan TSKB’nin sermaye piyasalarındaki gücünü destekleyen temel unsurlar arasında
•          ürün çeşitliliği
•          rekabetçi fiyatlandırma politikaları
ön sıralarda yer almaktadır.
2010 yılı sermaye piyasalarında halka arzların yoğun olarak yaşandığı canlı bir yıl olmuştur. TSKB, bu süreçte 11 adet hisse senedi, 1 banka bonosu ve 1 adet özel sektör tahvilinin halka arzı işlemlerine aracılık etmiştir.

TSKB, 2010 yılında hisse senedi işlemlerinde piyasadaki işlem hacmi artışına paralel bir büyüme kaydetmiş ve piyasa payını korumuştur. Banka, aynı yıl VOB işlemleri hacmini 2008 yılına göre 13 kat, 2009 yılına göre ise 2,2 kat artırmayı başarmıştır. Hisse senedi işlemlerinde, müşterilere kullandırılan menkul kıymet kredilerinin hacmi ise bir önceki yıla oranla 3 kat büyüme gözlenmiştir. 2010 yılında müşteri portföy büyüklüklerinde kaydedilen artış %25 olarak gerçekleşirken elde edilen bu artışta enstrümanların değer artışlarının yanı sıra, TSKB’nin yeni portföy edinme alanındaki başarılı pazarlama çalışmalarının da önemli payı olmuştur.

2010 yılında da VOB işlem hacimlerinin tamamına yakın kısmı TTP üzerinden gerçekleşirken, hisse senedi müşterileri ağırlıklı olarak online şubeyi tercih etmeyi sürdürmüşlerdir. TSKB, TTP’yi geliştirme çalışmaları kapsamındaki yenilikleri 2011 yılında müşterileriyle paylaşacaktır.

TSKB 2011 yılında türev işlemler kapsamında hisse senetleri üzerine yazılmış opsiyonları müşterilerine sunmayı öngörmektedir. Bu kapsamda gerekli alt yapı çalışmaları tüm hızıyla yürütülmekte olup, Banka bu ürünleri müşterilerine gerek korunma gerekse spekülatif işlem yapma amaçlı olarak sunmayı ve komisyon gelirlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Portföy yönetimi hizmetlerindeki gelişmeler
TSKB bireysel ve kurumsal müşterilerine katma değeri yüksek portföy yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Banka’nın yönetimindeki varlıklar 2010’da %3,5 artarak 392 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bireysel ve kurumsal müşterilere sunulan özel portföy yönetimi hizmetleri kapsamında yönetilen portföylerin toplam büyüklüğü ise %25’lik artışla
25,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Piyasadaki canlılığa paralel olarak olumlu gelişmeler kaydeden portföy yönetimi açısından 2010 yılının en önemli yapısal gelişmelerinden biri pazarlama masasının kurulması ve kurumsal müşteriler nezdindeki pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaşması olmuştur.

TSKB, yatırımcılara, farklı getiri-risk tercihleri bazında yapılandırdığı toplam 5 adet yatırım fonu ile hizmet sunmaktadır. Banka, küresel ana trendler, piyasa gelişmeleri ve ekonomik göstergelere dayandırılan tematik fonlar alanında 2009 yılında elde ettiği başarılarını yeni ve iddialı çalışmalara imza atarak geliştirmiştir. Faiz oranlarının tarihi düşük seviyelerde seyrettiği 2010 yılında TSKB, tematik fon çalışmaları kapsamında yatırımcılara anapara garantisi sunmuş; yaratıcı ve yenilikçi ürünleri ile piyasadaki seçeneklerin zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır.

Yönetilen Portföy Büyüklükleri 31.12.2010

(milyon TL )

Portföy Yönetimi

 25,65

Vakıf Portföyü

 230,71

Yatırım Fonları

 57,90

TSKB Yatırım Ortaklığı

 44,26

Diğer

 33,99

Toplam

 392,51

 

Tematik yatırım fonlarından satırbaşları...
TSKB, 2010 yılında müşterilerine anapara garantili dört yeni tematik fon sunmuştur. Bir adet tematik fon ise başka bir kurum için yapılandırılmış ve bu alanda da TSKB ilklerden birini gerçekleştirmiştir. Fonlar ile ilgili her türlü bilgiye www.tskbfonlari.com adresinden ulaşılabilmektedir.

•  Gelişen Ülkeler Yükseliş ve Düşüş Fonları
Yepyeni bir butik fon anlayışı ile trende yatırım yapma, sepet oluşturma, getiri optimizasyonu ve getiri sabitleme olanakları sunan Gelişen Ülkeler Yükseliş ve Düşüş Fonları, 22 adet gelişen ülke borsalarında, 10 farklı sektörden 700’ün üzerinde hisse senedine yatırım yapmıştır. Fonlar, yatırımcılara %100 anapara garantisinin üstüne yatırım yapılan dayanak varlıkların getirisinden faydalanma imkanı vermiştir.

•  %100 Anapara Garantili Dolar Fonu
TSKB, Şubat 2010’da, dünya piyasalarında doların yükseleceğini öngören yatırımcıların taleplerine cevap vermek amacıyla %100 Anapara Garantili Dolar Fonu’nu arz etmiştir.

•  Altın fonu
Altına yatırım yapmak isteyen ancak anaparalarını riske atmak istemeyen yatırımcılar için hazırlanan %100 Anapara Garantili Altın Fonu Nisan 2010’da halka arz edilmiştir.

•  Eurobank Tekfen ile işbirliğinin ürünü: %100 Anapara Garantili Yeryüzü Kaynakları Fonu
TSKB 2010 yılında, Eurobank Tekfen için %100 Anapara Garantili Yeryüzü Kaynakları Fonu’nun kuruluşunu gerçekleştirmiş ve yönetim hizmetleri sunmaya başlamıştır. Fon kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından uzak durarak, portföy çeşitliliği sağlamak ve emtialara yatırım yaparak yükseliş fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için özel bir strateji çerçevesinde ilk ve tek bir ürün olmuştur.

•  %98 anapara garantili 6 ay vadeli İMKB 30 yükseliş fonu
2011 yılının başında İMKB’nin yükseliş fırsatından yararlanmak isteyen yatırımcılar için %98 anapara garantili 6 ay vadeli İMKB 30 yükseliş fonu halka arz edilmiştir.

TSKB Enerji Endeksi
Enerji alanındaki profesyonel bilgi birikimini sermaye piyasalarına da yansıtmayı amaçlayan TSKB’nin, İMKB ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda oluşturulan ve Türkiye’de bir ilk olan TSKB Enerji Endeksi, 3 Mayıs 2010’dan itibaren alternatif bir endeks olarak yatırımcılara sunulmuştur. İMKB’de işlem gören şirketlerden, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve konsolide gelirleri içinde enerji sektöründeki payı %40’dan fazla olanların yer alacağı TSKB Enerji Endeksi ile Türkiye’de enerji sektörünün performansını takip etmek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için bir kriter endeks oluşturulmuştur.

TSKB Enerji Endeksi’nin, fiyat ve getiri endeksleri olarak başlangıç tarihi 31 Aralık 2008, başlangıç değeri ise aynı tarih itibarıyla 10.000 olarak belirlenmiştir. 3 Mayıs 2010’dan itibaren hesaplanmaya başlayan Endeks’te halen 10 şirket yer almaktadır. Endeksle ilgili bilgilere endeksin internet sitesi olan www.tskbendeksleri.com adresinden ulaşılabilmektedir.

TSKB, 2011 başında kendi Enerji Endeksi’ne dayalı bir tematik fonu müşterilerine sunacaktır. Böylece Türkiye’de bir kurum ilk defa kendi özel endeksine dayalı anapara garantili fon kurmuş olacaktır. Yeniliklerin yaratıcısı TSKB, uzman ve dinamik portföy yönetimi çerçevesinde 2011’de de ilkleri gerçekleştirmeye ve piyasadaki öncü konumunu sürdürmeye devam edecektir.

İMKB’de bir ilk: TSKB Enerji Endeksi

İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, TSKB ile gerçekleştirilen işbirliğinin ve endeksin önemine dikkat çekerek, “TSKB Enerji Endeksi, enerji ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren İMKB şirketlerinin fiyat ve getiri performanslarını yansıtmak amacıyla oluşturuldu. Endekste yer alacak şirketler TSKB tarafından belirlenerek İMKB’ye bildirilecek, endeksin hesaplanması ve sürekliliğinin sağlanması işlemleri İMKB tarafından gerçekleştirilecektir.

İMKB, kendisi dışında başka bir kurum için hesapladığı ilk endeks olan TSKB Enerji Endeksi ile endeks hesaplama konusunda oluşan 25 yıllık tecrübe ve birikimini sektörün hizmetine sunmakta, yurt dışı gelişmiş piyasalarda çok yaygın olarak kullanılan endekse dayalı finansal ürünlere ilişkin ülkemizde de endeks oluşturma, hesaplama ve bu endekslere dayalı finansal ürünler için piyasa oluşturma hizmetlerini geliştirerek kurumsal ve bireysel yatırımcıların yatırım alternatiflerini çoğaltmayı hedeflemektedir” şeklinde konuşmuştur.

 

Maksimum performans ve güvenlikle en yeni ürünleri müşterilerine sunan ilk bankalardan biri olmak
TSKB’nin bilgi teknolojileri alanındaki hedefi, performans ve güvenliği her şeyin üzerinde gözeterek, piyasa talebini doğru zamanda okumak, ürünleştirmek ve en çağdaş teknolojik uygulamaları kullanarak yeni ürün ve hizmetleri müşterilerin kullanımına sunmaktır.

TSKB, 2010 yılında bilgi teknolojisi altyapısını kapasite, performans ve güvenlik açılarından daha iyi noktalara taşıyacak yatırımlarına devam etmiştir.

Sanal sunucular alanında yürütülen alt yapı çalışması 2010 yılı içinde tamamlanmıştır. Bu proje, önümüzdeki dönemlerde TSKB’nin faaliyetlerini güvenli sürdürebileceği bir alt yapıyı sağlamanın ötesinde, Banka’nın bilgi teknolojileri alt yapı unsurlarının yönetimini de önemli oranda kolaylaştırmıştır.

TSKB’nin üzerinde çalıştığı bir diğer önemli bilgi teknolojileri kavramı is zekasıdır.
Banka, son dönemde yürüttüğü sistemli çalışmalar kapsamında iş zekası konusunda çok güçlü bir alt yapı oluşturmuş bulunmaktadır.

İş zekası projesi dahilinde geliştirilen web tabanlı yönetim panelleri, 2010 yılında tamamlanarak TSKB üst ve orta kademe yönetiminin kullanımına sunulmuştur. Yönetim panelleri, TSKB yönetim kademelerinin kurumu idare ederken kullanacağı çok değerli bir platforma ve bilgi kaynağına işaret etmektedir.

TSKB, personel başına verimliliğini sürekli olarak geliştirmeyi önemli bir kurumsal hedefi olarak kabul etmiştir.
Bilgi teknolojileri uygulamalarının TSKB’ye en büyük katkısının ortaya çıktığı alanlardan biri sürekli olarak artan personel başına verimliliktir.

Bir kalkınma ve yatırım bankası olan TSKB, geniş bir ürün ve hizmet gamını, az sayıda çalışanla müşterilerine sunmaktadır. Diğer taraftan TSKB, sektörde, büyük projelere ve yenilikçi uygulamalara imza atan bir banka olarak farklılaşmaktadır. Banka’nın sürdürülebilir başarısındaki temel faktör, nitelikli insan kaynaklarının ve doğru süreçlerin uyum içinde işlediği güçlü bilgi teknolojisi alt yapısıdır.

2005-2010 döneminde çalışan başına aktif ve net kâr oranlarında sırasıyla 1,97 ve 1,79 kat artış sağlanmış bulunmaktadır. Bu sonuca ulaşılmasında, TSKB’nin teknolojiye ve süreç iyileştirme çalışmalarına yaptığı sistemli ve sürekli yatırımların rolü büyüktür. TSKB, sektör ortalamalarının çok üzerinde seyreden personel başına kârlılık, bilanço büyüklüğü ve krediler oranlarını en güncel yeni teknolojik uygulamaları bilgi teknolojileri alt yapısına ekleyerek daha da ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Bilgi teknolojileri uygulamalarından satırbaşları...
TSKB, 2010 yılı boyunca tamamladığı yeni projelerle operasyonel verimlilik, süreç yönetimi ve etkin kurum içi bilgi paylaşımı konularındaki atılımlarını sürdürmüştür.

•  Bilgi mimarisi ve bilgi yönetimi uygulamaları, TSKB çapında kurumsal etkinliğin ve verimliliğin daha da artırılması adına büyük önem taşımaya devam etmektedir. Banka, bu kapsamda 2010 yılında bilgi mimarisi ve bilgi yönetimi alanlarında yeni bir alt yapıyı hayata geçirmiştir.

•  İç verimliliğe yönelik olarak geliştirilen bir diğer proje ile kurumsal dokümanların ve bilginin yönetimi konularındaki kapsam daha da geliştirilmiştir. Proje ile kurumsal arama ve kurumsal takvim alt yapıları kurulmuş; TSKB’de bilginin kişilerden bağımsız, merkezi, erişilebilir ve kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır.

•  Internet erişim hızının artırılması, internet kullanımının optimize edilmesi, mobil cihazların yaygınlaştırılması ile birlikte söz konusu imkanların iş odaklı, etkin ve güvenli kullanılması konusunda önemli çalışmalar tamamlanmış olup, önemli ölçüde verimlilik artışı sağlanmıştır.

•  TSKB’de 2010 yılında türev ürün piyasaları başta olmak üzere pek çok yeni ürünün teknolojik altyapısı hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu kapsamda geliştirilen Banka Bonosu Halka Arz Uygulaması, Varant İşlemleri Aracılık Modülü, Halka Arz Liderlik Uygulaması vb. ürünler ile piyasalardaki gelişmelere ve talebe doğru zamanda cevap verilmiş; ürünler hem operasyonel sistemde hem de müşteriye sunulacak şekilde hazır hale getirilmiştir.

Banka’nın son yıllarda özellikle para ve sermaye piyasalarında hızla artan etkinliği, kesintisiz elektronik iletişimin ve gerçek zamanlı hizmetlerin önemini daha da artırmış, doğru zamanda uygulanan bilgi teknolojisi çözümleri, TSKB’nin bu alanlarda ivmelenen performansında önemli rol oynamıştır.

TSKB şeffaflığa ve profesyonelliğe dayalı yatırımcı ilişkileri politikasına odaklıdır.
TSKB’nin hisse senetleri İMKB Ulusal Pazarı’nda işlem görmektedir. TSKB, Türkiye’de kanun koyucunun belirlediği tüm bilgilendirme gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte; yatırımcısını en şeffaf ve en doğru biçimde aydınlatmaya büyük özen göstermektedir.

Kanun ve mevzuat çerçevesinde açıklamakla yükümlü olduğu her türlü bilgiyi basılı ve elektronik mecralarda sistemli olarak yayınlayan TSKB, yatırımcı ilişkileri kapsamında ayrıca;
•  yatırımcıların soru ve bilgi taleplerine en hızlı şekilde cevap vererek,
•  katıldığı tanıtım turlarında (road-show) yatırımcılar ile bire bir görüşerek
etkin bir yatırımcı ilişkileri stratejisi uygulamaktadır.

TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, yurtiçi ve yurtdışında yatırımcı ve analistler ile toplam 194 adet bilgilendirme toplantısı ve 10 adet road-show/konferansa katılım gerçekleştirmiştir.

Zengin araştırma faaliyetleri
TSKB, periyodik yayınlarıyla
•  farklı sektörleri
•  makroekonomik gelişmeleri
•  halka açık şirketleri
sürekli araştırma kapsamı içinde tutmaktadır. TSKB’de araştırma faaliyetleri Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, finansal piyasalarla ilgili gelişmeler, veriler ve analizler günlük, haftalık, aylık raporlar, anlık bilgilendirmeler ve toplantılarla aktarılmaktadır.

Araştırma Müdürlüğü 2010 yılında piyasalardaki hızlı değişimleri yakından izleyerek, makro-ekonomik, sektörel ve şirket bazlı analizlerini yayınlamaya devam etmiştir. Müdürlük bu dönemde 27 adet şirket raporu, 12 adet sektör raporu ve 500’ün üzerinde periyodik rapor yayınlamıştır.

Yasalara ve kurallara eksiksiz uyum için

TSKB, Türkiye’de bankalar için denetimin zorunlu olmadığı 1960’lardan itibaren kendini bağımsız denetime açmış, yasalara tam uyumu ve şeffaflığı her türlü faaliyetinde özenle gözetmiş örnek bir kurumdur.

Türk bankacılık sektörü, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren global piyasaları ve dolayısıyla Türkiye’yi de etkilemeye başlayan finansal krizden başarılı bir performans sergileyerek çıkabilmiş ve dünya çapında bir örnek oluşturmuştur. Bu sağlıklı sonucun elde edilmesinde, zamanında gerçekleştirilen yapısal değişimin rolü çok büyüktür.

Yasalara tam olarak uymaya, şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe büyük önem veren TSKB, ülkemizde son yıllarda yürürlüğe giren yeni düzenlemelere tam uyum sağlamak amacıyla her türlü yapısal çalışmasını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Yasalara uyumun ayrılmaz parçası olan
•  iç denetim
•  iç kontrol
•  risk yönetimi
fonksiyonları TSKB içinde etkin olarak yeniden yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir.

TSKB dış denetim faaliyetlerini, BDDK’ya ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak sürdürmektedir. Son yıllarda hızlı bir değişim gösteren bankacılık mevzuatı, vergi mevzuatı, uluslararası finansal raporlama standartları ve bilgi teknolojileri denetimi bu kapsamda sayılabilecek sistematik çalışmalar arasında yer almaktadır.

TSKB için kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum;
•  ekonomik başarı ile etik ve dürüst rekabetin temel taşı,
•  paydaşların menfaatlerini dengelemenin ve gözetmenin yegâne aracıdır.

Bu çerçevede TSKB, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyumu, bankacılığın sorumlu bir anlayışla icrasında vazgeçilmez bir unsur olarak kabul etmektedir.

TSKB’nin hedefi, bankacılık hizmetini bütünsellik içinde sunarak piyasadaki kurumsal prestijini ve duruşunu daha da pekiştirmektir. Bunu gerçekleştirmenin yolu kanun ve mevzuatlara olduğu kadar etik değerlere de tam uyumdan geçmektedir.

TSKB’nin tüm iş kolları, hizmetleri ve ürünleri için açıklıkla tanımlanmış politikaları, prosedürleri ve risk yönetim esasları ve sistemleri mevcuttur. TSKB’nin sahip olduğu bilgi işlem altyapısı politika, prosedür ve sistemlerin
•  hizmet döngüsünde etkin ve hızlı bir şekilde kullanımına,
•  yönetim raporlamasının en verimli bir biçimde gerçekleşmesine,
•  iç ve dış denetim işlevlerinin etkin ve hızlı bir şekilde icrasına
imkân tanımaktadır.

TSKB, 2010 yılında da sektördeki en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip olmuştur.
TSKB’nin ikinci Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, 2010 yılı Ekim ayında yayınlanmıştır. Banka’nın 2009 yılı raporunda 8,77 olan kurumsal yönetim notu, yeni raporda 8,92’ye yükseltilmiş bulunmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, TSKB, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu en yüksek kuruluşlar” kategorisinde 89,15’lik notu ile 2. sırada yer almıştır.

Alt Kategoriler

Ağırlık (%)

2009

2010

Pay Sahipleri

25

8,55

8,77

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

35

9,31

9,36

Menfaat Sahipleri

15

9,57

9,57

Yönetim Kurulu

25

7,76

8,05

Toplam

100

8,77

8,92

 

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin hazırlamış olduğu rapora Bankamızın www.tskb.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılabilir.

Kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamalara ödül
TSKB’nin kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamaları, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen IV. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında 13 Ocak 2011 tarihinde ödüllendirilmiştir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan kuruluşların derecelendirme notları dikkate alınarak hazırlanan metodoloji ile yapılan değerlendirme sonucunda, TSKB, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu en yüksek kuruluşlar” kategorisinde 89,15’lik notu ile 2. sırada yer almıştır.

Powered by Tayburn Kurumsal