ESG Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetimizle, kamu ve özel sektör kuruluşları için katma değer yaratabilecek bir alanın temaya dönüştürülmesini ve bu tema özelinde gerekli yatırım olanaklarının ve sağlanan teşviklerin araştırılmasını amaçlıyoruz.

Özellikle uluslararası kaynak sağlayıcılar nezdinde önemli yer tutan, ayrıca kamu otoritesinin de öncelikli alanları arasında yer alan kadın istihdamı, genç işsizliği, kaynak verimliliği, atık yönetimi gibi temaların, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık politikaları ile olan ilişkisinden çıkan sonuçlara göre yol haritalarının çizilmesini sağlıyoruz. Bu hizmet kapsamında, tema ile kaynak temini sürecinin de koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz.

ESG Danışmanlığı

ESG Danışmanlığı hizmetimiz çerçevesinde, şirketlerin yatırım ve faaliyet planlarının «Çevresel, Sosyal ve Yönetişim» (ESG) faktörlerine göre incelenmesini, risk ve fırsatlarının belirlenmesini ve yol haritasının çizilmesini sağlıyoruz. Ayrıca, dünyadaki ve Türkiye’deki benzer firmaların en iyi ESG uygulamalarını paylaşıyor ve ESG konularının kurumsal stratejilere nasıl adapte edileceği hakkında özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Şirketlerin yatırım, risk ve sorun yönetimlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmesi adına, önemi artan ESG Kriterlerini yatırım kararlarında ve kurumsal yönetimde nasıl şekillendireceklerini aktarmayı hedefliyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.