Makroekonomi Danışmanlığı

Ekonomi ve Finansal Piyasalar Görünümü

Ekonomi ve Finansal Piyasalar Görünümü hizmetimizle, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve finans departmanlarının alacakları kritik finansal kararlar öncesinde küresel ve Türkiye ekonomisine dair gelişmelerden haberdar edilmesini, güncel piyasa fiyatlamaları ve hedef değerler hakkında bilgilendirilmelerini hedefliyoruz.

Bu kapsamda dünya ve ülke ekonomisine dair güncel gelişmelerin derinlemesine analiz edildiği, yurtiçi ve yurtdışı piyasalara ve fiyatlamalara yönelik görünümün incelendiği özel çalışmalarımızı sunuyoruz. Kur, faiz ve enflasyon gibi öncü makroekonomik değişkenlere dair öngörülerimizi düzenli aralıklarla paylaşıyoruz.

Tahmin ve Senaryo Analizi

Tahmin ve Senaryo Analizi danışmanlığımızla, makroekonomik projeksiyonlar çerçevesinde, şirketlerin yatırım ve stratejilerine ışık tutmak adına, ülke ekonomilerinin olası risk ve fırsatlarını ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla, küresel ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasi ve jeopolitik faktörlerin şekillendirmesiyle varsayımlar oluşturuyor, bu varsayımlar sonucunda büyüme, enflasyon, piyasa faizleri ve döviz kuru gibi makroekonomik ve finansal verilerle ilgili farklı senaryolar dahilinde orta ve kısa dönemli tahminler üretiyoruz.

Bu senaryo analizleri ile şirketlere farklı koşullarda iş planlarını oluşturmaları, finansal koruma hizmeti satın almaları ve bütçe planlama konusunda rehberlik sunuyoruz.

Yönetim Kurulu için Makroekonomi Sunumu

Şirketlerin yönetim kurullarının ya da üst yönetimlerinin karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla verdiğimiz sunum hizmetlerimizle, güncel makroekonomi ve piyasa görünümünü, ilgili projeksiyonlarımızla beraber interaktif bir şekilde paylaşıyoruz.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan sunumlarımızı aylık ve çeyreklik bazda güncelliyoruz.

Piyasa Takip Notu

Piyasa Takip Notu hizmetimizle, şirketlerin risk, hazine ve kredi gibi bölümlerinin günlük frekansta beslenmesi ve üst düzey yöneticilerin piyasayı yakından etkileyen veriler hakkında anında bilgilendirilmesini hedefliyoruz.

Makroekonomiye, sektörlere ve firmalara dair haber ve gelişmelerin değerlendirildiği, piyasa fiyatlamalarını da içeren günlük, aylık ve çeyreklik frekansta düzenlediğimiz raporlar hazırlıyoruz.

Buna ek olarak enflasyon, cari açık gibi önemli makroekonomik verilerin açıklandığı günlerde de, uzman ekibimizin hazırladığı piyasa takip notumuzu sizlere sunuyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.