Sektörel Panorama

Sektörel Makro Risk Değerlendirmesi

Sektörel Makro Risk Değerlendirmesi danışmanlığımızla, sektörde hizmet veren ya da sektöre yatırım yapma planı olan şirketler için, sektöre dair genel yapıyı ve gelişmeleri makro ve mikro ölçekte ortaya koyan stratejik bir bakış açısı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Değerlendirme çalışmamız, bir sektörün Türkiye ve dünya ekonomisinde konumlandırılmasını, sektörel verilerin analiz edilmesini, sektöre dair risk, fırsat ve beklentilerin ortaya konulmasını ve strateji önerilerinin geliştirilmesini kapsıyor.

Bu hizmetimiz kapsamında finansal kuruluşlar için fon sağlanan sektörlere ilişkin makro risk faktörlerini de değerlendiriyoruz.

Sektörel Veri Danışmanlığı

Sektörel Veri Danışmanlığı hizmetimiz dahilinde, sektörle ilgili verilerin bir araya getirilip anlamlandırılması ve bu sayede şirketlerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve takip edilebilir veri setlerinin oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, ilgili veri setlerinden elde edilen bulgulardan hazırlanacak raporlar ile firma ve sektör birliklerinin kamuoyu nezdinde etkisinin artırılmasına da destek sağlıyoruz.

Sektörlerin ulusal ve uluslararası ekonomik görünümün içinde konumlandırmasını da yaptığımız Sektörel Veri Danışmanlığı hizmetimiz çerçevesinde, elde edilen bulguları rapor halinde düzenli (çeyreklik) aralıklarla kamuoyu ile paylaşılabilir hale getiriyoruz.

Sektörel Gündem

Sektörel Gündem hizmetimizle, ilgi alanınızdaki sektörlere dair güncel gelişmeleri düzenli şekilde paylaşmayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda sektörlere özgü, yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan yatırım, satın alma ve birleşme, mevzuat değişikliği, açıklanan veriler gibi önemli gelişmeleri haftalık ve aylık frekansta raporlar halinde sunuyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.