Stratejik Finansal Danışmanlık

Firmanızın stratejik açılımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerimiz ile uzun vadeli iş ortağınız olmayı hedefliyoruz.

Firma, Marka ve Lisans Değerleme

Uzman ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz şirket, makine, altyapı tesisleri gibi fiziki varlıkların değerlemesi ile marka, hak, lisans ve patent gibi maddi olmayan kıymetlerin değerlemesinde uluslararası teknik normlarda hizmet sunarken, bankalar, denetim şirketleri ve kamu kurumlarına yönelik özel raporlalamalarla yatırımların değerinde gerçekleşmesi için katkı sağlıyoruz.

Fizibilite Analizi ve Etüdü

Firmaların gelişmelerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için yatırım kararlarını rasyonel bir şekilde almaları ve bilimsel gerçekler ışığında hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Fizibilite alanında, TSKB’nin uzun vadeli projeksiyon yapabilme ve modelleyebilme yetkinliğine sahip uzman kadrolarıyla kurumsal müşterilerimizin yatırım projelerini finansal, ekonomik, teknik, yönetsel ve hukuki açılardan etüd ediyor, projelerin geri ödeme süresi, verim ve karlılığı, firmaya sağlayabileceği katma değer ve yaratacağı olası riskleri belirleyerek karar vericiler için çok boyutlu analizler sunuyoruz.

Mali Yapılandırma

Finansal zorluklar yaşayan firmalara yönelik sunduğumuz bu hizmetimiz kapsamında öncelikle mali ve operasyonel incelemelerle durum tespiti yapıyor, finansal sorunların çözümüne yönelik stratejiler ve öneriler geliştiriyoruz.

Borçların yeniden yapılandırılması, özkaynak ve borç finansmanı gibi yöntemlerden firmaya uygun olan alternatifin seçilmesi, firmanın yatırımcılar veya finansörler ile biraraya getirilmesi ve işlemlerin firmanın ihtiyaç duyduğu özkaynak veya borç finansmanı ile sonuçlanmasına kadar tüm süreçleri titizlikle yönetiyoruz.

Stratejik Yol Haritası

TSKB olarak kurumsal müşterilerimiz için sunduğumuz iş planı ve stratejik yol haritası hizmetimizle, en doğru çözümleri geliştirerek rasyonel adımlar atılması yönünde destek sağlarken, firmanın mevcut faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için, proje süreçlerini firma yetkilileri adına organize edip etkin şekilde yönetiyoruz.

Büyük çoğunluğu kurumsallaşma yolunda olan aile şirketlerinden oluşan ülkemiz ekonomisinde, yatırım bankacılığı işlemine konu olabilecek vizyona/stratejiye sahip bir şirketi yaratmış olan firma sahiplerinin vereceği her karar önemli fırsatlar kadar telafisi zor riskler de içerebilmekte, bu noktada duygusal kararlar yerine rasyonel kararlar alınması kritik önem taşımaktadır.

Firmaların geleceğe uzanan hareket planlarında ortaklık, halka arz, tahvil ihracı, proje finansmanı gibi bir çok alternatif olabilir. Çoklu alternatiflerin firmaların mevcut durumu ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak analiz edilmesi, alternatif yol haritalarının belirlenip müzakereler sonucunda nihai hareket adımlarının belirlenmesi disiplinli bir çalışmayı ve farklı vizyonları aynı bünyede entegre etmeyi gerektirir.

Sektör Analizleri

Proje değerlendirme, firma değerleme ve diğer tüm danışmanlık hizmetlerimizde gereksinim duyduğumuz sektörel bilgilere hakim olmak için ilgi alanımıza giren sektörleri sürekli olarak izliyor, bu sektörler hakkında gerektiğinde kapsamlı araştırma raporları yayınlıyoruz. Sektör raporlarında, dünyada ve Türkiye'de sektörün durumuna, kapasite, üretim, dış ticaret, yurtiçi talep ve rekabet açısından incelemelere ve geleceğe yönelik tahminlere yer veriyoruz.

Devamlı izlediğimiz sektörlerin dışında müşterilerimizin taleplerine göre, reel veya finansal sektörler ya da pazarlar hakkında da kapsamlı raporlar hazırlıyoruz.

Proje Finansmanı Danışmanlığı

Yatırımları için proje finansmanı gerçekleştirmek isteyen ve bu konuda yönlendirmeye ihtiyaç duyan kurumsal müşterilerimize sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle, en uygun kreditör kuruluşla en doğru finansman modelini geliştirmek için tam destek sunuyoruz.

  • Alt danışmanlarla koordinasyon
  • Fizibilite raporunun hazırlanması
  • Finansman modelinin oluşturulması
  • Potansiyel kreditörlerle görüşme ve müzakereler
  • Gelen kredi tekliflerinin değerlendirilmesi
  • Kreditör seçimi
  • İlgili tüm dokümantasyona yönelik görüş verilmesi

Proje finansmanı danışmanlığı hizmetimiz, TSKB’nin ilgili yatırım için istenen finansmanı sağlayacak kreditör kuruluş ya da kuruluşlardan birisi olacağı anlamını taşımamamakla birlikte, danışmanlık hizmeti kapsamında TSKB’nin ayrıca bir potansiyel kreditör kuruluş olarak sürece davet edilmesi mümkün olabilmektedir.