Hizmetler

Kurumsal Bankacılık

TSKB Türkiye'nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak 1950'den bu yana, iş dünyasının sürdürülebilir yatırım projeleri için nitelikli finansman desteği sağlıyor.

Kurumsal Krediler
Küresel finans kurumlarından sağladığı fonlarla ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor.
 • Sanayi Yatırımları
 • Enerji ve Kaynak Verimliliği
 • Çevre Yatırımları
 • Yenilenebilir Enerji
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Eğitim ve Sağlık Yatırımları
 • Kadın İstihdamı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Finansmanı
Kredi geri ödemelerinin projenin yaratacağı nakit akımına dayandığı proje finansmanı hizmetimizle, yatırımlar için en ideal çözümleri tasarlıyor.
 • Enerji Üretimi ve Dağıtımı
 • Otel, AVM ve Ticari Gayrimenkul
 • Lojistik
 • Ulaşım/Altyapı
 • Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri
 • Satınalma ve Birleşmeler
Diğer Kredi Ürünlerimiz
Sunduğu tamamlayıcı kurumsal bankacılık enstrümanları ile firmaların faaliyetlerinin sürekliliğini sağlıyor.
 • Toptancı Bankacılık
 • KOBİ Finansmanı
 • İhracat Destek Kredisi
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • Ülke (ECA) Kredileri
 • İşletme Sermayesi Finansmanı
 • Finansal Kiralama

Kurumsal Bankacılık alanında müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklar;

 • Müşterilerin yatırımlarına özel yapılandırılmış finansman modelleri
 • Yatırımların geri dönüş süreleri ile uyumlu vade yapısı ve geri ödemesiz dönem alternatifleri
 • Ekonomik, teknik ve çevresel sürdürülebilirlik için etkin proje değerlendirme ve iyileştirme süreçleri

Yatırım Bankacılığı

TSKB, etkin bir yatırım bankası olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına özel tasarladığı hizmetleri ile, uluslararası standartlarda yatırım bankacılığı deneyimi sunuyor. Yatırım Bankacılığı alanındaki hizmetlerin bir bölümü TSKB’nin iştirak şirketlerinden Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile kurulan sinerjik işbirliği kanalıyla yürütülüyor.

Kurumsal Finansman
Yatırım Bankacılığı hizmetleri ile firmaların büyüme ve gelişimini daha üst seviyelere taşıyor.
 • Halka Arza Hazırlık ve Aracılık
 • Tahvil İhraçlarına Aracılık
 • Şirket Birleşme ve Devralmaları
 • Varlık Alım ve Satımları
 • Özelleştirme Danışmanlıkları
Para ve Sermaye Piyasaları*
Aracılık ve portföy yönetimi hizmetleri ile, müşterilerinin birikimlerini doğru yatırım araçlarına yönlendiriyor.
 • Hisse Senedi Alım Satımına Aracılık
 • Tahvil Alım Satımına Aracılık
 • Döviz Alım Satım İşlemleri
 • Varant İşlemleri
 • Repo İşlemleri
 • Yurtdışı Türev İşlemleri
 • Forex ve Kaldıraçlı İşlemler
 • Menkul Kıymet Kredisi
 • Portföy Yönetimi
 • Yatırım Danışmanlığı
Türev Ürünler
Müşterilerinin borç ve alacaklarını değişken piyasa ortamında güvenceye alarak, kur ve faiz riskinden korumalarını sağlıyor.
 • Forward
 • Opsiyon
 • Caps & Floors
 • Swaption
 • Swap İşlemleri
  • Döviz
  • Faiz
  • Çapraz Kur

Danışmanlık

TSKB, yatırım bankacılığı, proje değerlendirme ve sürdürülebilir bankacılık alanındaki uzmanlıklarından güç alan danışmanlık çözümlerinin bir bölümünü, iştirak şirketleri TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Escarus – Sürdürülebilir Danışmanlı A.Ş ile kurduğu sinerjik işbirlikleri kanalıyla müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Stratejik Finansman Danışmanlık
Müşterilerinin firmalarının stratejik açılımlarına yönelik hizmetlerinde, uzun vadeli iş ortağı olma hedefiyle hareket ediyor.
 • Firma, Marka ve Lisans Değerleme
 • Fizibilite Analizi ve Etüdü
 • Mali Yapılandırma
 • Stratejik Yol Haritası
 • Sektör Analizleri
 • Proje Finansmanı Danışmanlığı
Gayrimenkul Değerleme*
Gayrimenkul alanında sunduğu vizyoner danışmanlık hizmetleri ile yerli ve yabancı yatırımcılara yön veriyor.
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Makine Parkı Ekspertizi
 • İhale Danışmanlığı
 • En İyi Kullanım Analizi
 • Teminat Değerleme
 • Fizibilite, Proje Takip ve İzleme
 • Sektör Analizi ve Özel Raporlar
 • Yeşil Bina Analizi
 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı
 • Konsept Geliştirme Danışmanlığı
Sürdürülebilirlik ve Çevre*
Küresel platformda kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasının yönetim ve üretim süreçlerine entegre ediyor.
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Çevresel ve Sosyal Değerlendirme
 • Teknik Danışmanlık
 • İklim Değişikliği Yönetimi
 • Karbon Danışmanlığı
 • Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
 • Finansal Kurumlar İçin Yatırım İzleme
 • Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.