Sürdürülebilirlik Atölyesi

Üniversite öğrencilerine yönelik bir sürdürülebilirlik okuryazarlığı programı

TSKB, 2012 yılından bu yana geleceğin yönetici adayları üniversite öğrencileriyle, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programı niteliğinde olan ‘Sürdürülebilirlik Atölyeleri’ni hayata geçiriyor.

TSKB sürdürülebilir bankacılık kapsamında, özel sektör-üniversite işbirlikleri çalışmalarını çeşitlendiriyor. 2012 yılından bu yana geleceğin yöneticileri olacak üniversite öğrencileriyle, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programı niteliğinde olan ‘Sürdürülebilirlik Atölyeleri’ni hayata geçiriyor.

TSKB sürdürülebilirliğin daha iyi anlaşılması ve önemi konusunda duyarlılığın artması amacıyla ilk olarak 2012’de iştiraklerinden Escarus firmasının ölçümleme metodolojisi ve vak’a analizi katkılarıyla ‘Özel Sektör-Üniversite’ işbirliğinde, ‘Sürdürülebilirlikte Ölçümleme Atölyesi’ni düzenledi.

Öğrencilerin farklı ekipler kurarak ayrı vak’a çalışmaları gerçekleştirdikleri atölyelerde, vakaların çözümlenmesi için öğrencileri yapılan hesaplamalar konusunda yönlendirmek üzere, her ekibe özel sektörden konusunda tecrübeli katılımcılar liderlik ediyor. Sonrasında sonuçlar yorumlanarak, veri, yöntem ve sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.

Her sene düzenlenen Atölye üç ana konuya odaklıdır: Ölçümleme, çok boyutlu bakabilme ve takım olarak çalışma.

2014

TSKB, 2014’te Sürdürülebilir Enerji Yönetimi kapsamında ODTÜ öğrencileri ile sürdürülebilirliğin farklı perspektiflerini yorumlamak ve tartışmak üzere biraraya geldi.

Konu : Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
Tarih : 7 Nisan
Mekan : ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Katılımcılar: ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nden toplam 53 öğrenci, 9 TSKB Proje Koçu ve TSKB üst yönetimden temsilcileri, Escarus ve ODTÜ İşletme Fakültesi’nden bir akademisyenin danışmanlık vererek katıldığı Atölyede, TSKBliler sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimi, uzmanlık ve uygulama tecrübelerini geleceğin profesyonelleri ile paylaştılar.

Vak’a çalışmasında ise öğrenciler Escarus ve TSKB’nin uzman finansal analist ve mühendislerinin koçluğunda örnek bir sürdürülebilirlik projesini ölçümlediler. Sonuç bölümünde ise 9 farklı grup sunumlarını yaparak akademisyen ve koçlarla beraber karşılıklı yorumlama ve değerlendirme şansı elde ettiler.

2013

TSKB, 2013’de Sürdürülebilirlikte Ölçümleme Atölyesi kapsamında üniversite öğrencilerini ikinci kez iş dünyasının temsilcileriyle buluşturdu.

Konu : Enerji Verimliliği
Tarih : 17 Nisan 2013
Mekan : TSKB Cennet Bahçesi Eğitim ve Kültür Tesisleri

Katılımcılar: Farklı üniversitelerden 40’tan fazla öğrenci, 13 özel sektör temsilcisi ve 4 akademisyenin katıldığı Atölyede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği temsilcileri ile TSKB ve Escarus yöneticileri ‘Enerji Verimliliği’ konusunda bilgi birikimi, uzmanlık ve uygulama tecrübelerini geleceğin profesyonelleri ile paylaştılar.

Vak’a çalışmasında ise öğrenciler iş dünyasının önemli temsilcilerinin ve TSKB’nin uzman mühendislerinin koçluğunda örnek bir enerji verimliliği projesini ölçümlediler.

2012

TSKB, 2012’de ilkini gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlikte Ölçümleme Atölyesi’nde “Sürdürülebilirlik” kavramını günümüzün veri biriktiren, veriyi işleyen, görüntüleyen ve aldığı kararları bu sürecin sonuçlarına dayandıran bir yaklaşıma paralel olarak değerlendirmek için fikirler üretti.

Konu : Sürdürülebilirlikte Ölçümleme
Tarih : 15 Kasım 2012
Mekan : TSKB Cennet Bahçesi Eğitim ve Kültür Tesisleri

Katılımcılar: İlki gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlikte Ölçümleme Çalıştayı”na T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin yanı sıra sektörden 10 temsilci katıldı. Çalıştaya ilgi gösteren 40 öğrenciyle "Sürdürülebilirlikte Ölçümleme" adlı bir çalışma düzenlenmiş ve TSKB ile Escarus yöneticileri eşliğinde birebir uygulamalar yapıldı.