Global Kaynaklarımız

Kalkınma Finansmanı Banka ve Kuruluşlarından Sağlanan Kaynaklar

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri:Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon ABD dolarıdır.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Sanayide Kaynak Verimliliği Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini iyileştirme yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de bu kaynaktan finansmanı mümkündür

Kredi Kriteri:Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Kaynak Verimliliği ve Sanayide Çevresel Önlemler Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri kaynak verimliliği ve çevre yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de finansmanı mümkündür.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) İklim Değişikliği ile Mücadele Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de finansmanı mümkündür.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapı projelerine finansman sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu kredi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kaynak Verimliliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör firmalarının su ve hammadde verimliliği, atık azaltımı ve geri dönüşümü, enerji verimliliği konularını kapsayan kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanı amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 10 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) MidSEFF III Kredisi

Kapsamı: Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı III (Mid-Size Sustainable Energy Financing Facility III - MidSEFF III) altında Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri yenilebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir. Finansman tutarı azami 50 milyon Euro tutarında veya eşdeğeri döviz cinsi olabilmektedir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) KOBİ Kredisi V

Kapsamı: Başta imalat, makine, turizm, işlenmiş tarım ürünleri, inşaat, ticaret, lojistik ve diğer verimli sektörlerde istihdamın korunması veya artırılması amacıyla yatırım yapan özel sektör KOBİ’lerinin gerçekleştirecekleri sabit yatırım harcamalarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri:Bir projeye sağlanacak finansman tutarı, finanse edilebilir harcamaların azami %50’si olabilir. Bir proje veya Firmaya azami 1 milyon Euro veya eşdeğeri ABD doları tahsis edilebilecek olup finanse edilebilecek yatırım harcamaları tutarının 3 milyon Euro veya eşdeğeri ABD dolarını aşmaması gerekmektedir.

Kredinin Vadesi:Kredi finansal kiralama şirketleri aracılığı ile kullandırılacak olup, TSKB tarafından finansal kiralama şirketlerine tahsis edilecek alt kredilerin vadesinin ilgili Tranş ile uyumlu olması gerekmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) KOBİ ve Orta Ölçekli Şirketler ve İnovasyon Kredisi III/A ve III/B

Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve orta büyüklükteki (‘Mid-cap’) firmaların Türkiye genelinde gerçekleştirecekleri yatırımların ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır. Kredinin asgari %50’si KOBİ’lere tahsis edilecektir. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Finansman sağlanacak KOBİ projelerinin yatırım tutarlarının 25 milyon Euro’yu, Mid-Cap projelerinin yatırım tutarlarının ise 50 milyon Euro’yu aşmaması gerekmektedir. Bir KOBİ’ye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro; bir Mid-cap’e tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 12,5 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari iki yıl olmalıdır.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Enerji ve Çevre Kredisi A ve B

Kapsamı: Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ve sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye azami olarak yatırım tutarının %50’si kadar finansman sağlanabilir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup, asgari alt-kredi vadesi 4 yıldır.

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) - Innovfin Garanti Anlaşması

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren inovatif KOBİ’ler ve orta boy şirketlerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, Bankamızın finanse ettiği ve uygun kriterleri karşılayan Firmalara verilen kredilerden oluşacak, azami 20 milyon Euro büyüklüğündeki kredi portföyüne, Innovfin KOBİ Garanti Mekanizması altında kredi başına %50 oranında EIF garantisi temin edilmektedir.

Kredi Kriteri: Azami 5 milyon Euro’ya kadar olan ve Innovfin kriterlerini karşılayan bir kredinin %50’sine kadarı EIF garantisi için portföye dahil edilebilmektedir.

Kredinin Vadesi: Portföye dahil edilebilecek krediler için asgari vade 1 yıl, azami vade ise 10 yıldır.

Dünya Bankası (IBRD) Yenilikçi Finansmana Erişim Kredisi

Kapsamı: Katılım Bankaları ve Faktoring Şirketleri aracılığıyla Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve ihracatçı orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: TSKB kredi kullandırımında IBRD ile Katılım Bankaları ve Faktoring Şirketleri arasında aracı banka görevini üstlenmiştir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Dünya Bankası (IBRD) Jeotermal Geliştirme Projesi Kredi

Kapsamı: Özel sektör firmalarının gerçekleştirecekleri jeotermal enerji yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Toplam yatırım tutarının %85'ine kadar finansman yapılabilmektedir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari vade 8 yıldır.

Dünya Bankası (IBRD) Kapsayıcı Finansmana Erişim Proje Kredisi

Kapsamı:Bu kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen iki ana temanın ilki kadının işgücüne katılımını özendiren ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi olacaktır. İkinci tema ise halihazırda ülkemizde yaşamlarına devam eden geçici koruma altındaki Suriyelilerin de yoğunlukta bulunduğu az gelişmiş alt-bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yöneliktir. Kredinin belli bölümünün ihtiyaç sahibi firmalara aktarımına ticari bankalar da aracılık edeceklerdir. Söz konusu kredi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri:Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Sürdürülebilir Turizm ve İnovatif Yenilenebilir Enerji Kredisi

Kapsamı: Türkiye’de yer alan belirli turizm bölgelerinde sürdürülebilir turizm ve Türkiye genelinde inovatif yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: AFD kaynağı ile bir projeye sağlanacak finansman tutarı %80 - %20 Borç-Özsermaye yapısında toplam kredi tutarının en az %25’i kadar olup azami kredi tutarı 10 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup sürdürülebilir turizm alanında yapılacak renovasyon projeleri için asgari 4 yıl, yeni yatırım projeleri için asgari 5 yıl; inovatif yenilenebilir enerji yatırımları için asgari 5 yıl olmalıdır.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Kadın İstihdamını Destekleme ve İş Sağlığı Güvenliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye’de yer alan firmaların gerçekleştireceği iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı çeşitli yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: AFD kaynağı ile bir projeye sağlanacak azami kredi tutarı 8 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari 4 yıl olmalıdır.

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Yeşil TSKB Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerine finansman sağlamayı amaçlar. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevre Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri çevre kirliliğini önlemeye yönelik iklim değişikliğini azaltma ve kaynak verimliliğini iyileştirme yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Sürdürülebilir İklim Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine adaptasyon ve ilgili diğer özel yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.


Dünya Bankası (IBRD) Toplam Tutar 2,909 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Renewable Energy Project Loan US$ 151 05.05.2004
Export Finance Intermediary Loan (EFIL II) US$ 303 20.02.2004
Export Finance Intermediary Loan (EFIL III) 2005 US$ 201, EUR 80 09.11.2005
SME Loan US$ 48, EUR 60 22.06.2007
Export Finance Intermediary Loan (EFIL IV) 2008 US$ 197.4, EUR 65 22.06.2007
Private Sector Renewable Energy and Enery
Efficiency Project
US$ 210, EUR 110 09.06.2009
Clean Technology Fund Loan US$ 70 09.06.2009
Additional Loan For The Fourth Export Finance
Intermediation Loan (EFIL IV Additional Finance)
US$ 180, EUR 87,8 05.04.2011
Additonal Loan for Private Sector Renewable Energy
and Energy Efficiency Project
US$ 100, EUR 69,3 05.12.2011
Innovative Access
to Finance Project
US$ 190, EUR 44,1 22.08.2014
Geothermal Development
Project
US $ 150 30.11.2016
Inclusive Access to Finance
Project
US $ 400 07.06.2018

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Toplam Tutar 2,007 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Industrial Sector Global IV Loan EUR 69 04.03.2004
Small Business APEX Global Loan EUR 150 02.12.2004
Industrial Sector Global V Loan EUR 107 29.11.2005
SME Development Global Loan EUR 100 19.07.2007
Environment & Energy Framework Loan EUR 150 08.05.2008
SME Development Loan EUR 165 08.06.2009
Environment & Energy Framework Loan II EUR 150 10.12.2009
TSKB Loan for Mid-Caps and SMEs / A EUR 75 04.07.2011
TSKB Loan for Mid-Caps and SMEs / B EUR 75 28.06.2012
Sustainable Tourism& EE Global Loan EUR 100 24.04.2013
TSKB Loan II for SMEs Mid-Caps & Other Priorities EUR 150 04.12.2013
TSKB Energy & Environment Loan/A EUR 100 24.11.2014
TSKB Loan III for SMEs and Midcaps and Innovation / A EUR 100 26.05.2015
TSKB Loan III for SMEs and Midcaps and Innovation / B EUR 100 04.02.2016
TSKB Energy & Environment Loan / B EUR 100 28.10.2016

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Toplam Tutar 584,56 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
CEB I EUR 65 07.04.2004
CEB II EUR 100 10.07.2006
CEB III EUR 100 10.07.2006
CEB IV KOBİ Kredisi EUR 100 03.06.2013
CEB V KOBİ Kredisi EUR 100 20.12.2016

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Toplam Tutar 300 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Subordinated Loan US$ 50 21.09.2004
IFC REL Loan US$ 75 27.03.2012
IFC Pollution Abatement US$ 75 31.05.2013
IFC Climate Smart US$ 25 21.09.2015
IFC Sustainable Climate US$ 75 18.12.2017

Alman Kalkınma Bankası (KFW) Toplam Tutar 645 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Climate Protection Programme in Turkey US$ 41 15.09.2008
Supplemental Loan Agreement - Small Hydro
And Wind Power Plants
US$ 34 30.12.2008
Municipal Infrastructure Programme VI EUR 36,8 28.12.2010
Climate Protection Programme in Turkey EUR 55 28.12.2010
Renewable Energy, Energy Efficiency Loan US$ 125 04.12.2012
Credit Line for Resource Efficiency in the Industry EUR 100 20.11.2013
Credit Line for Resource Efficiency and
Environmental Measures in the Industry
EUR 150 31.10.2014
Credit Line for Combat Against Climate Change EUR 150 03.06.2016

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Toplam Tutar 382,19 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
AFD I EUR 50 12.01.2005
AFD II EUR 50 16.11.2006
AFD III EUR 50 06.10.2009
AFD Sustainable Tourism and
Innovative Renewable Energy
EUR 60 02.10.2014
AFD V Women Employment and
Occupational Health&Safety
EUR 100 07.12.2016

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Toplam Tutar 320 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Restricted Mudaraba US$ 100 04.12/2012
Restricted Mudaraba II US$ 220 30.12.2013

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Toplam Tutar 206,3 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
TurAFF EUR 50 17.11.2011
Resource Efficiency EUR 50 21.10.2014
MidSEFF III US$ 75 27.12.2017

Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) Toplam Tutar 24,5 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Renewable Energy and Energy Efficiency EUR 20 23.12.2014

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Toplam Tutar 150 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
GREEN Untied Loan to TSKB US$ 150 27.03.2015

Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB)
Toplam Tutar 200 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Sustainable Energy and Infrastructure On-Lending Facility US$ 200 28.09.2018

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.