Global Kaynaklarımız

Kalkınma Finansmanı Banka ve Kuruluşlarından Sağlanan Fonlar

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Belediye Altyapı Finansmanı

Kapsamı:Türkiye genelinde gerçekleştirilecek belediye altyapı yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri:Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) İklim Koruma Programı Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde işletmelerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sera gazı emisyonlarını azaltma amacıyla gerçekleştirecekleri yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır. İklim değişikliğini azaltma üzerine olumlu etkisi olan diğer projeler de finansmana uygun kabul edilebilir. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 8 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon ABD dolarıdır.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Sanayide Kaynak Verimliliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini iyileştirme yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de bu kaynaktan finansmanı mümkündür.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir

Alman Kalkınma Bankası (KfW) Sanayide Kaynak Verimliliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini iyileştirme yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de bu kaynaktan finansmanı mümkündür.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir

Alman Kalkınma Bankası (KfW) İklim Değişikliği ile Mücadele Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de finansmanı mümkündür.

Kredi Kriteri:Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tarım Temalı KOBİ Kredisi

Kapsamı: Tarım ürünleri üretimi, birincil ve ikincil gıdaların işlenmesi, paketlenmesi, dağıtımı, lojistiği, toptan ve perakende satışı konulu yatırımların finansmanı amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 10 milyon Euro olup, EBRD – TSKB ortak finansman yapılması halinde, her iki kurumdan bir projeye azami 10’ ar milyon Euro tahsis edebilecek olup, böylece proje bazında azami kredi tutarı 20 mio Euro olabilecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kaynak Verimliliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör firmalarının su ve hammadde verimliliği, atık azaltımı ve geri dönüşümü, enerji verimliliği konularını kapsayan kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanı amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 10 milyon Euro’dur..

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği yatırım projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirecekleri mevcut turistik tesislerin yenilenmesi ve optimizasyonu, turistik tesislerde enerji verimliliği, doğal kaynakların daha verimli kullanımı veya çevre üzerinde olumlu etki yaratacak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: AYB Turizm kredisinden finanse edilen bir projeye AYB kaynaklarından azami olarak yatırım tutarının %50’si kadar finansman sağlanabilir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) KOBİ’ler, Orta Ölçekli Şirketler ve Diğer Öncelikler İçin TSKB Kredisi II

Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve orta büyüklükteki (‘Mid-cap’) firmaların Türkiye genelinde gerçekleştirecekleri yatırımların ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır. Kredinin asgari %40’ı KOBİ’lere tahsis edilecektir. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Finansman sağlanacak KOBİ projelerinin yatırım tutarlarının 25 milyon Euro’yu, Mid-Cap projelerinin yatırım tutarlarının ise 50 milyon Euro’yu aşmaması gerekmektedir. Bir KOBİ’ye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro; bir Mid-cap’e tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 12,5 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup yatırım kredileri için asgari dört yıl olmalıdır.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) KOBİ ve Orta Ölçekli Şirketler ve İnovasyon Kredisi III/A ve III/B

Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve orta büyüklükteki (‘Mid-cap’) firmaların Türkiye genelinde gerçekleştirecekleri yatırımların ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır. Kredinin asgari %50’si KOBİ’lere tahsis edilecektir. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Finansman sağlanacak KOBİ projelerinin yatırım tutarlarının 25 milyon Euro’yu, Mid-Cap projelerinin yatırım tutarlarının ise 50 milyon Euro’yu aşmaması gerekmektedir. Bir KOBİ’ye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro; bir Mid-cap’e tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 12,5 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari iki yıl olmalıdır.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Enerji ve Çevre Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ve sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye azami olarak yatırım tutarının %50’si kadar finansman sağlanabilir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup, asgari alt-kredi vadesi 4 yıldır.

Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektöre ait firmaların gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir firmaya kullandırılabilecek azami kredi tutarı 8 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup yenilenebilir enerji projeleri için asgari 5 yıl, enerji verimliliği projeleri için asgari 2 yıl olmalıdır.

Dünya Bankası (IBRD) Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı Ek Finansman Proje Kredisi

Kapsamı: Özel sektör firmalarının gerçekleştirecekleri yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi veya enerji verimliliği alanlarında gerçekleştirecekleri yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Toplam yatırım tutarının %75'ine kadar finansman yapılabilmektedir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari vade 4 yıldır.

Dünya Bankası (IBRD) Yenilikçi Finansmana Erişim Kredisi

Kapsamı: Katılım Bankaları ve Faktoring Şirketleri aracılığıyla Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve ihracatçı orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: TSKB kredi kullandırımında IBRD ile Katılım Bankaları ve Faktoring Şirketleri arasında aracı banka görevini üstlenmiştir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecektir

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Sürdürülebilir Turizm ve İnovatif Yenilenebilir Enerji Kredisi

Kapsamı: Türkiye’de yer alan belirli turizm bölgelerinde sürdürülebilir turizm ve Türkiye genelinde inovatif yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: AFD kaynağı ile bir projeye sağlanacak finansman tutarı %80 - %20 Borç-Özsermaye yapısında toplam kredi tutarının en az %25’i kadar olup azami kredi tutarı 10 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup sürdürülebilir turizm alanında yapılacak renovasyon projeleri için asgari 4 yıl, yeni yatırım projeleri için asgari 5 yıl; inovatif yenilenebilir enerji yatırımları için asgari 5 yıl olmalıdır.

İslam Kalkınma Bankası (IDB) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kısıtlı Mudaraba Finansmanı

Kapsamı: Türkiye genelinde işletmelerin gerçekleştirecekleri yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir

Kredi Kriteri: Finanse edilecek yatırım ölçeği ve kullandırılabilecek azami alt-kredi tutarı hakkında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Yeşil TSKB Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerine finansman sağlamayı amaçlar. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri:Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevre Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri çevre kirliliğini önlemeye yönelik iklim değişikliğini azaltma ve kaynak verimliliğini iyileştirme yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) İklim Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Kaynak Dağılımı

Mevcut Uzun Vadeli Kalkınma Finansmanı ve Kuruluşlarından Sağlanan Kaynaklarımız

2015 / 2.Çeyrek – BDDK, Solo Finansallar

Dünya Bankası (IBRD) Toplam Tutar 2,359 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Renewable Energy Protect Loan US$ 151 05.05.2004
Export Finance Intermediary Loan (EFIL II) US$ 303 20.02.2004
Export Finance Intermediary Loan (EFIL III) 2005 US$ 201, EUR 80 09.11.2005
Export Finance Intermediary Loan (EFIL IV) 2008 US$ 197,4 EUR 65 28.05.2008
SME Loan US$ 48, EUR 60 22.06.2007
Private Sector Renewable Energy and Enery
Efficiency Project
US$ 210, EUR 110 09.06.2009
Clean Technology Fund Loan US$ 70 09.06.2009
Additional Loan For The Fourth Export Finance
Intermediation Loan (EFIL IV Additional Finance)
US$ 180, EUR 87,8 05.04.2011
Additonal Loan for Private Sector Renewable Energy
and Energy Efficiency Project
US$ 100, EUR 69,3 05.12.2011
Innovative Access
to Finance Project
US$ 190, EUR 44,1 22.08.2014

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Toplam Tutar 2,213 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Conditional Loan on
Risk Capital Resources
EUR 12 28.01.1999
Industrial Heat & Power
Autoproduction Global Loan
EUR 40 03.06.1999
TERRA 2A Industry GL EUR 60 21.06.2000
APEX Global Loan (SME II) EUR 50 21.06.2000
Industrial Pollution Abatement Facility EUR 55 05.12.2000
Industrial Sector Global II Loan EUR 61 10.07.2001
TERRA 2B Industry GL EUR 28 14.12.2001
Industrial Sector Global III Loan EUR 130 02.04.2003
Industrial Sector Global IV Loan EUR 69 04.03.2004
Small Business APEX Global Loan EUR 150 02.12.2004
Industrial Sector Global V Loan EUR 107 29.11.2005
SME Development Global Loan EUR 100 19.07.2007
Environment &
Energy Framework Loan
EUR 150 08.05.2008
SME Development Loan EUR 165 08.06.2009
Environment & Energy
Framework Loan II
EUR 150 10.12.2009
TSKB Loan for Mid-Caps
and SMEs / A
EUR 75 04.07.2011
TSKB Loan for Mid-Caps
and SMEs / B
EUR 75 28.06.2012
Environment & Energy Framework Loan II EUR 150 10.12.2009
Sustainable Tourism& EE Global Loan EUR 100 24.04.2013
TSKB Loan II for SMEs Mid-Caps &
Other Priorities
EUR 150 04.12.2013
TSKB Energy & Environment Loan EUR 100 24.11.2014
TSKB Loan III for SMEs and
Midcaps and Innovation / A
EUR 100 26.05.2015

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Toplam Tutar 480,7 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
CEB I EUR 65 07.04.2004
CEB II EUR 100 10.07.2006
CEB III EUR 100 10.07.2006
CEB IV SME Loan EUR 100 03.06.2013

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Toplam Tutar 275 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Subordinated Loan US$ 50 21.09.2004
IFC REL Loan US$ 75 27.03.2012
IFC Pollution Abatement US$ 75 31.05.2013
IFC Climate Smart US$ 75 21.09.2015

Kreditanstalt für Wiedaraufbau (KFW) Toplam Tutar 675 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
SME Credit Line EUR 21 04.07.2002
Industrial Pollution Abatement Project Loan EUR 9,7 04.07.2002
Climate Protection Programme in Turkey US$ 41 15.09.2008
Supplemental Loan Agreement -
Small Hydro And Wind Power Plants
US$ 34 30.12.2008
Municipal Infrastructure Programme VI EUR 36,8 28.12.2010
Climate Protection Programme in Turkey EUR 55 28.12.2010
Renewable Energy,
Energy Efficiency Loan
US$ 125 04.12.2012
Credit Line for Resource
Efficiency in the Industry
EUR 100 20.11.2013
Credit Line for Resource Efficiency and
Environmental Measures in the Industry
EUR 150 31.10.2014
Credit Line for Combat
Against Climate Change
EUR 150 03.06.2016

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Toplam Tutar 275 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
AFD I EUR 50 12.01.2005
AFD II EUR 50 16.11.2006
AFD III EUR 50 06.10.2009
AFD Sustainable Tourism and
Innovative Renewable Energy
EUR 60 02.10.2014

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Toplam Tutar 320 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Restricted Mudaraba US$ 100 04.12/2012
Restricted Mudaraba II US$ 220 30.12.2013

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Toplam Tutar 131,3 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
TurAFF EUR 50 17.11.2011
Resource Efficiency EUR 50 21.10.2014

Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) Toplam Tutar 24,5 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
Renewable Energy and Energy Efficiency EUR 20 23.12.2014

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Toplam Tutar 150 mn ABD Doları
Açıklama Tutar (mn) İmza Tarihi
GREEN Untied Loan to TSKB US$ 150 27.03.2015