Proje Finansmanı Faaliyet Alanları

Finansman Sağladığımız Alanlar

Enerji

  • Elektrik üretim santralleri (Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle, kömür, doğalgaz çevrim,)
  • Elektrik dağıtım projeleri,
  • Doğalgaz dağıtım projeleri,
  • Çevre, kaynak ve enerji verimliliğine yönelik projeler,

Altyapı / Ulaştırma

  • Lojistik, Ulaşım projeleri (Liman ve Havaalanları),
  • Telekomünikasyon,

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri (PPP)

  • Entegre Sağlık Kampüsü

Gayrimenkul Projeleri

  • Turizm-otel yatırımları,
  • Ticari Gayrimenkul ve Alışveriş Merkezi Yatırımları (AVM),

2015 yıl sonu itibarıyla TSKB’nin toplam proje finansman büyüklüğü 6,5 milyar USD tutarına ulaşmıştır.

Enerji sektöründe finance ettiği çoğunluğu yenilenebilir enerji olan 133 adet projenin toplam kurulu gücü 4.000 MW’ı aşmıştır. Banka ayrıca 8 ayrı elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirme ve yatırım finansmanı için toplamda 750 milyon USD tutarında finansman sağlanmıştır.