Proje Finansmanı Faaliyet Alanları

Finansman Sağladığımız Alanlar

Birleşme ve Satın Alım (M&A)

 • Enerji
 • Akaryakıt
 • Ambalaj
 • İlaç

Enerji

 • Elektrik üretim santralleri (Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle, kömür, doğalgaz çevrim,)
 • Elektrik dağıtım projeleri,
 • Doğalgaz dağıtım projeleri,
 • Çevre, kaynak ve enerji verimliliğine yönelik projeler,

Altyapı / Ulaştırma

 • Lojistik, Ulaşım projeleri (Liman ve Havaalanları),
 • Telekomünikasyon,

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri (PPP)

 • Entegre Sağlık Kampüsü

Gayrimenkul Projeleri

 • Turizm-otel yatırımları,
 • Ticari Gayrimenkul ve Alışveriş Merkezi Yatırımları (AVM),

2017 Haziran ayı itibarıyla TSKB’nin toplam proje finansman büyüklüğü 6,9 milyar USD tutarına ulaşmıştır.

Enerji sektöründe finanse ettiği çoğunluğu yenilenebilir enerji olan 282 adet projenin toplam kurulu gücü 5.540 MW’ı aşmıştır. Banka ayrıca 9 ayrı elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirme ve yatırım finansmanı için toplamda 920 milyon USD tutarında finansman sağlanmıştır.