Yenilenebilir Enerji

2016 yılı sonu itibarıyla 450’den fazla yenilenebilir enerji projesini detaylı bir değerlendirme sürecinden geçiren TSKB, kredilendirdiği 211 proje ile Türkiye’de bu alanda liderliğini sürdürüyor.

Toplam kurulu gücü 5.300 MW’ı aşan bu yatırımlar Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %15’ini temsil ediyor.

TSKB’nin finanse ettiği enerji projeleri ile Türkiye’nin mevcut fosil yakıt ağırlıklı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine hizmet ediyor.

Toplam yatırım tutarı 9,0 milyar dolar,TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı ise yaklaşık 3,4 milyar dolar olan bu projeler tamamlandığında, Türkiye’nin toplam yıllık CO2 salımında meydana gelecek azalmanın 8,5 milyon tonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

2016 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla TSKB tarafından finanse edilen enerji projeleri:

Tipi Santral adedi Toplam kurulu güç (MW)
HES 79 3.768
JES 7 314
RES 23

1.058

GES 83 86
Biyokütle /Atık 7 106
Toplam 211 5.332

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.