Yenilenebilir Enerji

TSKB, kredilendirdiği 290 yenilenebilir enerji projesi ile Türkiye'de bu alanda öncülüğünü sürdürüyor.

Toplam kurulu gücü 6.066 MW’ı aşan bu yatırımlar Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %15’ini temsil ediyor.

TSKB’nin finanse ettiği enerji projeleri ile Türkiye’nin mevcut fosil yakıt ağırlıklı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecine hizmet ediyor.

TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı yaklaşık 4,4 milyar dolar olan bu projeler tamamlandığında, Türkiye’nin toplam yıllık CO2 salımında meydana gelecek azalmanın 9 milyon tonun üzerinde olacağı öngörülüyor.

2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla TSKB tarafından finanse edilen enerji projeleri:

Tipi Santral adedi Toplam kurulu güç (MW)
HES 97 4.002
JES 12 473
RES 30 1.308
GES 136 133
Biyokütle /Atık 15 150
Toplam 290 6.066

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.