Sürdürülebilirlik Komitesi

TSKB, sürdürülebilir bankacılık alanında öncü uygulamaları ile Türk finans sektöründe ayrışarak önemli başarılara imza atıyor. Bankacılık faaliyetleriyle oluşan çevresel ve sosyal etkileri yöneterek azaltılması ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin desteklenmesi amacıyla yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları ile ekonominin geleceği koruyarak büyümesi için değer yaratılıyor.

TSKB sürdürülebilirlik konularında yapılanmasını gözden geçirerek Ocak 2015 itibari ile "TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi" ni kurdu.

Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, iki Yönetim Kurulu Üyesi ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşuyor.
 • • Komitenin 16 üyeden oluşan bir alt komitesi bulunuyor.

Üyeler:

 • Kamil Yılmaz - YK Üyesi
 • Can Yücel - YK Üyesi
 • Çiğdem İçel - Genel Müdür Yardımcısı
 • Hakan Aygen - Genel Müdür Yardımcısı

Görevler:

 • Banka’nın sürdürülebilirlik alanındaki stratejisi, vizyonu ve hedefleri kapsamında oluşturulacak iş planlarının ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu
 • Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak uluslararası gelişmelerin, kamusal düzenlemelerin ve trendlerin takip edilmesi ve gerektiğinde Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ne geliştirici tavsiyelerde bulunulması
 • Sürdürülebilirlik Politikası ve tamamlayıcı politikalarını oluşturmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak ve onaylanan politikaların tüm iş süreçlerine entegre edilmesini sağlamak,
 • İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve fırsatların önceliklendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak,
Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

TSKB’nin farklı departmanların yöneticilerinden 16 üyeden oluşan alt komite, TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlama yapıyor. Bankanın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ekibi ise alt komiteye bağlı bir çalışma grubu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Görevler:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetimi
 • Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve kapasite gelişimi
 • Sürdürülebilirliğin bankacılık ürün ve süreçlerine entegrasyonu
 • İç-dış çevresel etkilerin yönetimi ve sosyal sorumluluk
 • Sürdürülebilirliğin iletişimi
 • Sürdürülebilirlik ölçüm ve raporlamaları

Üyeler:

 • Coşkun Kanberoğlu (Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Başkanı) - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü
 • Elif Aydoğan Özdemir (Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Başkan Yardımcısı) – Kredi İzleme Müdürü
 • Nurlan Erol (Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Başkan Yardımcısı) - Krediler Müdürü
 • Çağla Eker Altınkulp (Sürdürülebilirlik Koordinasyon Sorumlusu) – Mühendislik Yönetici
 • Canan Coşkun - Kurumsal İletişim Müdürü
 • Gizem Erarslan – Finansal Kurumlar Grup Yöneticisi
 • Hüseyin Gürel - Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi
 • Sırma Tunalı - Kalkınma Finansmanı Kurumları Grup Yöneticisi
 • Ece Yılmazer - Mühendislik Yöneticisi
 • Evrim Yangın Gül - Mühendislik Yöneticisi
 • Eylem İspekter İlhantekin - Proje Finansmanı Yöneticisi
 • İdil Ezgi Esen - Kurumsal İletişim Yöneticisi
 • Onur Osmanoğlu - İnsan Kaynakları Yöneticisi
 • Özen Çaylı - Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
 • Tulu Ertem - Mühendislik Yöneticisi
 • Tuğba Eriş - Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Yönetici Yardımcısı