Sürdürülebilirlik Komitesi

TSKB, sürdürülebilir bankacılık alanında öncü uygulamaları ile Türk finans sektöründe ayrışarak önemli başarılara imza atıyor. Bankacılık faaliyetleriyle oluşan çevresel ve sosyal etkileri yöneterek azaltılması ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinin desteklenmesi amacıyla yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları ile ekonominin geleceği koruyarak büyümesi için değer yaratılıyor.

TSKB sürdürülebilirlik konularında yapılanmasını gözden geçirerek Ocak 2015 itibari ile "TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi" ni kurdu.

Sürdürülebilirlik Komitesi
 • Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, üç Yönetim Kurulu Üyesi ve üç Genel Müdür Yardımcısından oluşuyor.
 • Komitenin 17 üyeden oluşan bir alt komitesi bulunuyor.

Üyeler:

 • Mithat Rende - YK Üyesi
 • Zeynep Hansu Uçar - YK Üyesi
 • Ece Börü - Genel Müdür Yardımcısı
 • Hakan Aygen - Genel Müdür Yardımcısı
 • Yetkin Kesler - Genel Müdür Yardımcısı

Görevler:

 • Banka’nın sürdürülebilirlik alanındaki stratejisi, vizyonu ve hedefleri kapsamında oluşturulacak iş planlarının ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu
 • Sürdürülebilirlik konularına ilişkin olarak uluslararası gelişmelerin, kamusal düzenlemelerin ve trendlerin takip edilmesi ve gerektiğinde Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ne geliştirici tavsiyelerde bulunulması
 • Sürdürülebilirlik Politikası ve tamamlayıcı politikalarını oluşturmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak ve onaylanan politikaların tüm iş süreçlerine entegre edilmesini sağlamak,
 • İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve fırsatların önceliklendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak,
Sürdürülebilirlik Alt Komitesi

TSKB’nin farklı departmanların yöneticilerinden 16 üyeden oluşan alt komite, TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlama yapıyor. Bankanın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ekibi ise alt komiteye bağlı bir çalışma grubu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Görevler:

 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve yönetimi
 • Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve kapasite gelişimi
 • Sürdürülebilirliğin bankacılık ürün ve süreçlerine entegrasyonu
 • İç-dış çevresel etkilerin yönetimi ve sosyal sorumluluk
 • Sürdürülebilirliğin iletişimi
 • Sürdürülebilirlik ölçüm ve raporlamaları

Üyeler:

 • Coşkun Kanberoğlu (Başkan) - Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürü
 • Ayşe Nazlıca - Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
 • Burcu Ünüvar - Ekonomik Araştırmalar Müdürü
 • Canan Coşkun - Kurumsal İletişim Müdürü
 • Elif Aydoğan Özdemir - Kredi İzleme Müdürü
 • Kadir Sancar - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü
 • Meral Özçiçek - Finansal Kurumlar Müdürü
 • Çağla Eker Altınkulp - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi
 • Ece Coşkuntürk - Kalkınma Finansmanı Kurumları Grup Yöneticisi
 • Gizem Erarslan - Finansal Kurumlar Grup Yöneticisi
 • Hüseyin Gürel - Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi
 • Volkan Karaben - Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi
 • Özen Çaylı - Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
 • Eylem İspekter İlhantekin - Proje Finansmanı Yöneticisi
 • İdil Ezgi Esen - Kurumsal İletişim Yöneticisi
 • Onur Osmanoğlu - İnsan Kaynakları Yöneticisi
 • Semih Karaca - Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Yöneticisi
 • Başak Ataözden - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yönetici Yardımcısı
 • Erhan Çalışkan - Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Yöneticisi

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.