İnsan Kaynakları Uygulamaları

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sisteminin sonuçları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlaması, ödüllendirme ve ücret artışlarının tespitinde kullanılıyor.

Yetkinliklere ve hedeflere dayalı olan TSKB Performans Yönetim Sisteminin esasları:

  • Yetkinliklerin belirlenmesi - derecelendirilmesi
  • Kurum hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi
  • Birebir yapılan görüşmeler
  • Kişisel gelişim planlarının hazırlanması

Ödül, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

TSKB rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uyguluyor. Konusunda uzman danışmanlar tarafından düzenli yapılan piyasa ücret araştırmaları, bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınıyor. Ücret artışlarında; çalışanların performansı, kendilerini geliştirme çabaları, piyasa ücret araştırma sonuçları ve enflasyon oranı dikkate alınıyor. Çalışanlara, aylık ücret, Banka kârından temettü ve Performans Yönetim Sistemi sonuçlarına göre üstün başarı gösterilmesi durumunda prim ödemesi yapılıyor.

TSKB, Asya yakasında ikamet eden çalışanları için İstanbul Boğazı’nın sunduğu deniz ulaşımı olanağını etkin olarak kullanıyor. Gerçekleştirdiği deniz taşıması organizasyonuyla; Kabataş İskelesi’ne çok yakın olan Genel Müdürlük binasında, çalışanlarına 8 dakikada Üsküdar’a geçme imkânı sunuyor ve böylece çevreci bankacılık misyonuna uygun olarak karbon salınımını azaltıyor. Ayrıca hem Asya hem Avrupa yakalarında İstanbul’un çeşitli semtlerine ulaşımı sağlayan karayolu servisleri bulunuyor.

Genel Müdürlük çalışanlarına TSKB yerleşkesinde açık büfe öğle yemeği ve içecek sunuluyor..Güvenli Çalışma

TSKB, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli yaşamalarının önemini benimsemiş ve bu konuları insan kaynakları politika ve uygulamalarında içselleştirmiş bir kurumsal vatandaştır.

TSKB’nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binaları ile şubelerinde, Türkiye'de geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum gözetilmektedir. Banka, bunlara ek olarak, dünyadaki çağdaş iş  sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alan bir politika uygulamaktadır. İş sağlığı ve  güvenliği mevzuatı kapsamında Banka'nın fiziksel koşulları ve teknik alt yapısı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Yürütülen faaliyetler Bankanın intranet sayfasında güncel olarak duyurulmaktadır.Tazminat Politikası


Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi, İş Kanunu hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren çalışana ya da çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına  İş Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ödeniyor.

İhbar Tazminatı

İhbar süresi, İş Kanunu’nun ilgili maddesinde belirlenen bildirim sürelerine göre uygulanıyor. Bildirim süresinin uygulanmadığı durumlarda, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ihbar tazminatı ödeniyor. Bildirim süresinin uygulandığı durumlarda, bildirim süreleri içinde günlük iki saatten az olmamak üzere iş arama izni veriliyor.