Vizyon-Hedefler

Misyon

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için girişimcilere finansman, aracılık ve danışmanlık desteği sağlamak, sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza artan oranda katma değer yaratmak

Vizyon

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü banka olmak.

Güç Kaynakları

TSKB’nin güç kaynakları şu şekilde sıralanıyor;

  • Güçlü sermaye yapısı ve güçlü ortaklar
  • Uluslararası ve uluslar üstü fon sağlayıcı finans kuruluşları nezdinde güvenilir bir kurum ve tercih edilen bir iş ortağı olmak
  • Düşük maliyetli, uzun vadeli fonlara erişme ve bu fonları kullandırmadaki yetkinlik
  • Uluslararası bankacılık ve finans standartlarında deneyim ve bilgi birikimine sahip profesyonel ve uzman insan kaynağı
  • Düşük operasyonel maliyetlerle geniş müşteri ağına ulaşma gücü
  • Güvenli ve çağdaş teknolojik altyapı

Hedefler

“Sürdürülebilir kalkınmayı destekleme” doğrultusunda TSKB’nin kurumsal hedefi, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarındaki güçlü konumunu ve kârlılığını artırarak Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor.

Yeni firma ve gruplarla müşteri tabanını geliştirmeyi; kullandırdığı krediler ve dış ticaret hacimlerinde artış sağlamayı; kısa ve orta vadeli serbest fon hacmini artırmayı; uluslar üstü kurumlardan sağladığı fonları hızlı ve etkin kullandırmayı hedefliyor.

TSKB, son yıllarda uygulamaya koyduğu proaktif iş stratejileri ile bu hedefine başarı ile ulaşıyor.

TSKB, sürdürülebilir bankacılık kavramının kriterlerini tüm hizmetlerine başarı ile entegre ederek sektöründe model oluşturuyor. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen TSKB, ülkenin ekonomik büyümesine sürekli katkı sunmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda, TSKB ekonomiye artan oranda kaynak aktarmaya ve Türk özel sektörünü desteklemeye kesintisiz olarak devam edecek.

“Girişimcilere para ve sermaye piyasaları alanında aracılık ve danışmanlık desteği vermek” çerçevesinde girişimcilerin sermaye piyasalarındaki arz faaliyetlerinde aktif oyuncu olmayı; danışmanlık hizmetlerine süreklilik kazandırmayı; tüzel müşterilere ve büyük bireysel yatırımcılara para ve sermaye piyasalarında nitelikli aracılık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

TSKB, Türkiye’nin ihtiyacı olan sürekli ekonomik büyümeye katkıda bulunacak kaynağı yaratmak amacıyla müşterilerine piyasanın en cazip finansman olanaklarını sunmayı kendine amaç ediniyor. Banka, bu kapsamda uluslararası finans kuruluşları ve bankalar ile olan köklü iş birliğini artırarak sürdürüyor.

Ayrıca TSKB yatırım bankacılığı alanında; ülkemizde gerçekleştirilen en büyük özelleştirmeler, kurumsal finansman işlemleri, şirket satın alma ve birleşme çalışmalarının değişmez adresi olarak önümüzdeki yıllarda da bu piyasalarda en aktif oyunculardan biri olmayı hedefliyor.

“Sürdürülebilir kârlılık ve büyüme sağlama” kapsamında; özkaynak ve aktif kârlılığını artırmayı; gider kontrolünü sürekli iyileştirmeyi; piyasa değerini ve yatırımcı tabanını büyütmeyi; kredi portföyünün kalitesini korumayı; likiditesini ve pozisyonlarını iyi yönetmeyi hedefliyor.

“Kurumsal yapıyı güçlendirme” çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumu, sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürüterek tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı ve kurumsal yönetim uygulamalarında öncü kuruluş olmayı sürdürmeyi hedefliyor.

“Paydaşlarla uyum içinde gelişme” doğrultusunda; tüm paydaşlar nezdinde TSKB marka algısını geliştirmeyi, sürdürülebilirlik ve çevre konularında sektörde öncü banka olmayı, düzenleme/gözetim/denetim otoritelerine doğru ve zamanında bilgi sağlamayı, iştiraklerle işbirliği ve sinerji yaratarak büyümeyi hedefliyor.