Eğitim

Sektör Raporları Sürdürülebilir büyümenin önkoşulu: Eğitim Türkiye, eğitim ile GSYH ilişkisi açısından sıradışı bir görünüm sergilemektedir. Türkiye’nin kişi başına gelirine yakın düzeyde geliri olan ülkelerin vatandaşlarının ortalama eğitim süresi 7,2 ile 11,7 yıl arasında seyrederken Türkiye’deki yetişkinlerin ortalama eğitim süresi sadece 6,5 yıldır. Bilgi Notları Dünyada Yükseköğretim Tartışmaları Değişen emek piyasaları ve gelişen teknoloji: Yükseköğretim dünyada nereye gidiyor? Emek piyasası ve teknolojideki gelişmelerin yükseköğretime etkisinin ele alındığı bilgi notunda geleneksel eğitim modellerinin sürdürülebilirliği ve eğitimde katlanılan maliyet/sağlanan kazancın, akademik çevrelere ek olarak Financial Times, The Economist gibi yayınlarda da ele alınmasından hareketle, söz konusu tartışmalar özetleniyor. Yükseköğretim-Hizmetler Sektörü Yükseköğretimde hizmetler sektörü hala revaçta… 2014 yılı yükseköğretim kontenjanlarının değerlendirildiği bilgi notunda özellikle 2000’li yıllarla beraber GSYH içinde payı gittikçe azalan imalat sanayiiyle ilişkili mesleklerin kontenjanlarında azalmaya karşın hizmetler sektöründeki artış dikkat çekiyor. Sektörel Görünüm Eğitim Sektörel Görünüm Türkiye’de yükseköğretim öncesi eğitim alan 16,2 milyon öğrencinin yaklaşık %7’si okul öncesi eğitim kurumlarında, %68’i ilköğretim, %11’i genel lise ve %14’ü de mesleki teknik liselerde eğitim görmektedir. Özel okullardaki öğrenci sayısı son yıllarda sürekli artmış ve özel okulların payı ilköğretimde %3, ortaöğretimde %8 seviyesinde oluşurken mesleki teknik liselerde %2’ye yükselmiştir.