Ekonomi ve Piyasalar

TSKB, geniş ve dinamik bir alan olan piyasalar ve ekonomide yatırımcılarımıza destek olmak amacıyla arşivleme, yorumlama, bilgilendirme kanallarından hizmet veriyor. Analiz, tahmin ve yorumlarımızı güncel olarak günlük, aylık bültenlerimiz ve bilgilendirme yayınlarımızla aktarıyoruz.

“Ekonomik Araştırmalar bölümünde yer alan veriler ve bilgiler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklara dayanarak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla, herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, derlenmiş ve işlenmiştir. Bu bilgi ve verilerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgi ve veriler herhangi bir kazanç veya getiri sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Resmi kaynakların yanısıra güvenilir uluslararası, ulusal ve sektörel kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktadır. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden veya bu bilgi verilerin kullanılmasından doğabilecek her türlü zararlardan dolayı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sorumlu tutulamaz. ”