Ekonomik ve Sosyal Değerlendirmeler

Büyüme, kalkınma, tasarruf, sanayileşme, gelir dağılımı, kadın istihdamı gibi konular, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alınarak, tüm yönleriyle ve farklı bir bakış ile irdeleniyor. Baş Ekonomist’in Yorumu’na ek olarak Akıl Turu, Raporlar Ne Diyor, Endekslerden Seçmeler gibi bölümler yol gösterme amacı taşıyor.

Akıl Turu ile her ay gözden kaçırılmaması gereken kitap, makale, çalışma, söyleşilerde bir gezintiye çıkabilir, Raporlar Ne Diyor ile dünyada ve Türkiye’de etkin değişik kurumların önemli raporlarını inceleyebilirsiniz.

  • Yapısal konularda kapsamlı bir literatür taramasına dayanan perspektif genişletici çalışmalar,
  • Sektörel kuruluşlar, firma temsilcileri, karar vericilerle yapılan detaylı görüşmelerin sonucunda hazırlanan sektör/konu raporları,
  • Saha çalışmalarına dayanan sektörel/coğrafi envanterler,

“Ekonomik Araştırmalar bölümünde yer alan veriler ve bilgiler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklara dayanarak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla, herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, derlenmiş ve işlenmiştir. Bu bilgi ve verilerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgi ve veriler herhangi bir kazanç veya getiri sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Resmi kaynakların yanısıra güvenilir uluslararası, ulusal ve sektörel kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktadır. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden veya bu bilgi verilerin kullanılmasından doğabilecek her türlü zararlardan dolayı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sorumlu tutulamaz. ”