Gıda

Bilgi Notları Tarım Arazileri Bilgi Notu Yükselen değer tarım arazileri… Dünyada tarım arazilerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Nüfus artışı ve iklim değişikliği ile birlikte emtia piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yalnızca gıda güvenliği konusunda kafa yoran iş insanları, NGO’lar ve politika yapıcılarının değil spekülatif kazanç sağlama amacındaki yatırımcıların da tarım arazileri ile yakından ilgilenmesine yol açıyor. Tarım arazileri bilgi notunda küresel arazi alımlarında cazibe merkezleri ve Türkiye’de tarım arazilerinin mevcut yapısı ele alınıyor. Kuraklık Bilgi Notu Kuraklıkta son durum… Kuraklık bilgi notunda 2013-2014 döneminde ülke genelinde etkisi hissedilen meteorolojik kuraklık ve bölgesel olarak oluşan tarımsal kuraklığın tarım üretimine olası etkileri ele alınıyor. Sektörel Görünüm Gıda ve İçecek Sektörel Görünüm Türkiye’nin en büyük üretim sanayii konumunda olan gıda ve içecek sektörü, emek yoğun yapısı ve yarım milyona yakın çalışan sayısı ile önemli bir istihdam kaynağıdır. Gıda ve içecek imalatı, toplam girişim sayısına göre imalat sanayinin içinde %11,9 paya sahipken, çalışan sayısı bakımından payı %12,6 seviyesindedir. Sektörün imalat sanayii toplam üretim değeri ve katma değerine katkısı sırası ile %15 ve %11 düzeylerindedir. Tarım Sektörel Görünüm Diğer gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde Türkiye ekonomisinde tarımsal üretimin ağırlığı, yıllar itibarıyla sanayi ve hizmet sektörleri ile kıyaslandığında göreceli olarak azalmakla birlikte, toplumun gıda ihtiyacını karşılaması, sanayiye girdi temin etmesi, emek-yoğun bir üretim alanı olarak geniş istihdam olanakları sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.