İnşaat ve İnşaat Malzemeleri

Sektör Raporları Büyüme Bağlamında İnşaat Sektörü: İnşaat sektörü büyümeyi sürükleyebilir mi? “İnşaata dayalı büyüme modeli” Türkiye’de 2002-2014 dönemini nitelemek için kullanışlı bir kalıp olarak dile ve akıllara yerleşti. Ancak inşaat sektörünün uzun dönemli büyümede “sürükleyici” bir rol üstlendiği savı pek çok açıdan tartışmalı görünüyor.