Kimya

Sektör Raporları Rekabetçi Bir Kimya Sektörü Yaratmak Yaşam standardına olan katkıları nedeniyle modern hayatın önemli bileşenleri arasında bulunan kimyasalların gıdadan temiz su tedarikine, giyecek ve barınaklara, sağlık ve ulaşıma, yarı-iletken devreler ve teknolojiye hemen her alandaki rolü kritiktir. Bu doğrultuda küresel ölçekte rekabet edebilecek güce sahip yerel bir kimya endüstrisinin geliştirilmesi ülke ekonomik politikalarının şekillendirilmesinde öncelikli konulardan biri olagelmiştir. Sektörel Görünüm Kimya Sektörel Görünüm Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı orta-düşük teknoloji grubunda sınıflandırılan ve sermaye yoğun üretim yapılan bir iktisadi faaliyet grubudur. Tekstil, inşaat, elektrik- elektronik, otomotiv, ambalaj, gıda, eczacılık, boya, deterjan, kozmetik gibi farklı sektörlere hammadde, ara mamul ve doğrudan tüketim ürünü temin eden sektörün Ar-Ge çalışmaları nanoteknoloji, biyokimya, organik kimya, polimer kimyası gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Sektör üretiminin yaklaşık dörtte üçü diğer sektörler için ara tüketim malzemesi olarak kullanıldığından, sektör üretimi nihai tüketicilerinden çok diğer sektör üreticilerinin talebine duyarlıdır.