Lojistik

Bilgi Notları Lojistik Bilgi Notu Lojistik büyümeye devam edecek 2014 yılını %3,2 büyüme ile kapatması beklenen sektörün 2015 yılında da büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak yurtiçi ticaret ve ihracatın artışında yavaşlama beklentilere paralel olarak lojistik büyümesinde de gerileme öngörülüyor. Sektörel İhracatın Görünümü Bilgi Notu 2014 “üçüz” yıl mı olacak? 2012 ve 2013 yılının ardından 2014 yılı ihracat artışının da sınırlı kalabileceği düşünülüyor. Önce Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan ihracattaki gerileme, ardından da Irak’taki siyasi karışıklık ihracat artışını sınırlandırdı. Yılın son çeyreğinde Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamanın olumsuz etki yaratma ve ihracatın 2013 seviyesine yakan seyretme olasılığı söz konusu. Sektörel Görünüm Lojistik Sektörel Görünüm 2013 yılında lojistik sektörü, 98 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış, GSYH içindeki payı yüzde 12,3 olmuştur. İç-dış ticarete ve iç-dış yolcu sayılarındaki gelişmelere bağlı olarak 2004-2013 döneminde sektörün yıllık ortalama büyümesi %5,7’dir. Sektörün 10 yıllık performansı, yıllık ortalama %4,9 olarak gerçekleşen GSYH büyümesinin üzerindedir. GSYH büyümesinin yüksek olduğu dönemlerde lojistik sektörü, GSYH’den daha fazla büyümektedir.