Özel Araştırmalar

Özel Araştırma Raporlarımız;

  • Yapısal konularda kapsamlı bir literatür taramasına dayanan perspektif genişletici çalışmalar,
  • Sektörel kuruluşlar, firma temsilcileri, karar vericilerle yapılan detaylı görüşmelerin sonucunda hazırlanan sektör/konu raporları,
  • Saha çalışmalarına dayanan sektörel/coğrafi envanterler,
Bilgi Notları İklim Değişikliği | Paris Zirvesi (COP21) Aralık 2015’te Paris’teki COP21 sonucu varılan tarihi iklim anlaşması, 22 Nisan 2016’da New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde törenle imzaya açıldı. Anlaşmaya Türkiye dahil 177 ülke imza koydu. Küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmayı ve bütünüyle olmasa da doğaya verdiği hasarı gidermeyi amaçlayan Paris İklim Anlaşması’nı Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı imzaladı.

“Ekonomik Araştırmalar bölümünde yer alan veriler ve bilgiler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklara dayanarak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla, herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, derlenmiş ve işlenmiştir. Bu bilgi ve verilerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgi ve veriler herhangi bir kazanç veya getiri sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Resmi kaynakların yanısıra güvenilir uluslararası, ulusal ve sektörel kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktadır. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden veya bu bilgi verilerin kullanılmasından doğabilecek her türlü zararlardan dolayı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sorumlu tutulamaz. ”