Sektör Araştırmaları

TSKB, Türk sanayinin rekabet gücünü geliştirme misyonu doğrultusunda, iş ortaklarının hedeflerine göre yapılandırılan hizmetleriyle, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine destek sağlıyor. Sektör araştırmaları ile dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin sektörlere etkisi, potansiyel taşıyan sektörler ve sektörel risklere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor. Kaynak yapısının belirlenmesinde ve kaynaklarının dağıtımında öncelikler konusunda ön açıcı olmak hedefleniyor.

“Ekonomik Araştırmalar bölümünde yer alan veriler ve bilgiler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklara dayanarak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla, herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, derlenmiş ve işlenmiştir. Bu bilgi ve verilerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgi ve veriler herhangi bir kazanç veya getiri sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Resmi kaynakların yanısıra güvenilir uluslararası, ulusal ve sektörel kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktadır. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden veya bu bilgi verilerin kullanılmasından doğabilecek her türlü zararlardan dolayı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sorumlu tutulamaz. ”