Akıl Turu

Akıl Turu Prematüre sanayisizleşme ya da “erken kaybedenler” Dani Rodrik “Prematüre Sanayisizleşme” başlıklı çalışmasında, 1990 sonrasında gelişmiş ülkelerle birlikte gelişmekte olan ülkelerde de sanayinin milli gelir ve istihdamdaki payının azaldığına işaret ediyor ve bu gelişmenin nedenlerini değerlendiriyor. Globalleşme ile “prematüre sanayisizleşme” arasındaki kuvvetli ilişkiye işaret eden yazar, aynı zamanda bu süreçle “demokrasi aksaklıkları” arasında bağ olduğu hipotezini ileri sürüyor. Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün birim ihracat fiyatları üzerinde yarattığı baskı ve euro/dolar paritesi ile imalat sanayi ihracatı arasındaki ilişki... Akıl Turu’nun 2. Sayısında bir kapsamlı çalışma ve iki yazıyı ele aldık. Merkez Bankası’ndan Burcu Gürcihan Yüncüler ve Fethi Öğünç’ün firma maliyet yapısına ilişkin çalışmalarını petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün birim ihracat fiyatları üzerinde yarattığı baskı ve euro/dolar paritesi ile imalat sanayi ihracatı arasındaki ilişkiden hareketle okumayı denedik. Robert J. Shiller’in “What Good Are Economists” başlıklı yazısı ve Bill-Melinda Gates Vakfı’nın Afrika tarımına yönelik hedeflerini ele alan bir başka yazı da değerlendirdiklerimiz arasında.