Raporlar Ne Diyor

Raporlar Ne Diyor Wealth Report: Gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliği arttı Credit Suisse tarafından hazırlanan 2013 yılı “Wealth Report”a göre gelişmiş ekonomilerde gelir eşitsizliği azalırken gelişmekte olan ekonomilerde gelir eşitsizliği arttı. Özellikle GSYH gelişim hızı yüksek gelişmekte olan ülkelerin gelir eşitsizliği artışının en fazla olduğu ülkeler olduğu dikkat çekiyor. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl 125 ülkenin verilerine dayanarak güncellenen rapor tek tek ülkelere ilişkin 2015-2019 dönemi refah gelişimi beklentilerini de içeriyor.