Sıkça Sorulan Sorular

TSKB A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı nasıldır ?
Şirket Adı Ortaklık Oranı(%)
T. İŞ BANKASI GRUBU 50.71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 8.38
DİĞER ORTAKLAR ve HALKA AÇIK KISIM 40.91
TOPLAM 100.00
TSKB A.Ş. Yönetim Kurulu kimlerden oluşmuştur ?
H. Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı
Ebru Özşuca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Suat İnce Üye, Genel Müdür
Halil Aydoğan Üye
Yavuz Canevi Üye
Fikret Utku Özdemir Üye
Mithat Rende Üye
Zeynep Hansu Uçar Üye
Kamil Yılmaz Bağımsız Üye
Can Yücel Üye
Banka’nın yıllık faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim ?

Faaliyet Raporları sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim ?

Ana sözleşmemize ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin hedefi nedir ?

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için;

  • Girişimcilere orta ve uzun vadeli finansman sağlamak,
  • Türkiye'de yatırım yapacak yabancı sermayeye en iyi yerel iş ortağı olarak destek vermek,
  • Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak,
  • Müşterilerine özgün ve yaratıcı bankacılık çözümleri ve aracılık hizmetleri sunmak,
  • Çalışanlarına, hissedarlarına ve diğer tüm paydaşlarına artan oranda katma değer yaratmak,
  • Çevreye saygılı bir bakış açısıyla sürdürülebilir bankacılık uygulamalarında öncü olmak
TSKB’nin her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil ediyor mu ?

TSKB A.Ş.’de her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil etmektedir,imtiyazlı hisse yoktur.

TSKB’nin konsolidasyona tabi ana iştirakleri nelerdir ?

TSKB A.Ş. ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tam konsolidasyon,; İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. özkaynak yöntemi kullanılarak konsolidasyona tabi tutulmaktadırlar.

TSKB Genel Kurul Toplantısı ne zaman yapılmaktadır ?

Olağan Genel Kurul toplantıları TTK'nin 364'ncü maddesi çerçevesinde yılın ilk üç ayı içerisinde olağan olarak toplanmaktadır .Olağanüstü durumlarda ise herhangi bir tarihte gerekli prosedürler izlenerek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaktadır.