Sıkça Sorulan Sorular

TSKB A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı nasıldır ?

Sermaye ve ortaklık yapımıza ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş. Yönetim Kurulu kimlerden oluşmuştur ?

Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmak için tıklayınız.

Banka’nın yıllık faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim ?

Faaliyet Raporları sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim ?

Ana sözleşmemize ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin hedefi nedir ?

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için;

  • Girişimcilere orta ve uzun vadeli finansman sağlamak,
  • Türkiye'de yatırım yapacak yabancı sermayeye en iyi yerel iş ortağı olarak destek vermek,
  • Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesinde sürekli rol almak,
  • Müşterilerine özgün ve yaratıcı bankacılık çözümleri ve aracılık hizmetleri sunmak,
  • Çalışanlarına, hissedarlarına ve diğer tüm paydaşlarına artan oranda katma değer yaratmak,
  • Çevreye saygılı bir bakış açısıyla sürdürülebilir bankacılık uygulamalarında öncü olmak
TSKB’nin her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil ediyor mu ?

TSKB A.Ş.’de her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil etmektedir,imtiyazlı hisse yoktur.

TSKB’nin konsolidasyona tabi ana iştirakleri nelerdir ?

TSKB A.Ş. ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tam konsolidasyon,; İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. özkaynak yöntemi kullanılarak konsolidasyona tabi tutulmaktadırlar.

TSKB Genel Kurul Toplantısı ne zaman yapılmaktadır ?

Olağan Genel Kurul toplantıları TTK'nin 364'ncü maddesi çerçevesinde yılın ilk üç ayı içerisinde olağan olarak toplanmaktadır .Olağanüstü durumlarda ise herhangi bir tarihte gerekli prosedürler izlenerek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaktadır.