Sıkça Sorulan Sorular

TSKB A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı nasıldır ?

Sermaye ve ortaklık yapımıza ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş. Yönetim Kurulu kimlerden oluşmuştur ?

Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmak için tıklayınız.

Banka’nın yıllık faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim ?

Faaliyet Raporları sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim ?

Ana sözleşmemize ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin hedefi nedir ?

TSKB A.Ş.'nin hedeflerine ulaşmak için tıklayınız.

TSKB’nin her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil ediyor mu ?

TSKB A.Ş.’de her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil etmektedir, imtiyazlı hisse yoktur.

TSKB’nin konsolidasyona tabi ana iştirakleri nelerdir ?

TSKB A.Ş. ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tam konsolidasyon,; İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. özkaynak yöntemi kullanılarak konsolidasyona tabi tutulmaktadırlar.

TSKB Genel Kurul Toplantısı ne zaman yapılmaktadır ?

Olağan Genel Kurul toplantıları TTK'nin 364'ncü maddesi çerçevesinde yılın ilk üç ayı içerisinde olağan olarak toplanmaktadır .Olağanüstü durumlarda ise herhangi bir tarihte gerekli prosedürler izlenerek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaktadır.