Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince İNCELE

H. Ersin Özince

Yönetim Kurulu Başkanı

1953, Havran. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Özince, İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmış, 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Sayın Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atanmıştır. 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özince 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.211 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 - 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Sayın Özince Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve 07.04.2017 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Özşuca İNCELE

Ebru Özşuca

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1971 Ankara doğumlu olan Ebru Özşuca, 1992 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, ardından ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda ve 1998 yılında İngiltere, Southampton Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 1993 yılında T. İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak işe başlayan ve aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da çalışan Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana Hazine Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görevini yürüten Sn. Özşuca, 17 Nisan 2014 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Suat İnce İNCELE

Suat İnce

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sn. İnce 1995 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına terfi etmiş, takiben 1997 ve 2008 yılları arasında çeşitli birim ve şubelerde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008-2016 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Sn. İnce, Nisan 2016 itibarıyla TSKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Genel Müdürü olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aydoğan İNCELE

Halil Aydoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

1950 Afyonkarahisar doğumlu olan Halil Aydoğan, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1977 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980-1983 yılları arasında Müfettiş, 1983-1985 yılları arasında Mecidiyeköy Şubesi Müdür Yardımcısı, 1985-1996 yılları arasında da muhtelif şubelerde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996-1999 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcılığı ve 1999-2000 yılları arasında da Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 22 ve 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği ile birlikte iki yıl KİT Komisyonu ve yedi yıl da Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapan Sn. Aydoğan, 05 Ocak 2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. 29 Mart 2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görevini yerine getiren Sn. Aydoğan, 16 Aralık 2013 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Canevi İNCELE

Yavuz Canevi

Yönetim Kurulu Üyesi

1939 Konya doğumlu olan Sn.Canevi, üniversite öğrenimini 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü’nde tamamlamış, 1966-1969 yıllarında University of Southern California’da yüksek lisans yapmıştır. 1960-1963 yılları arasında Maliye Müfettişliği’nde göreve başlamış, 1963 yılından 1989 yılında kendi isteği ile emekli olduğu Hazine Müsteşarlığı görevine kadar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kamu ve özel kurumlarda görevlerde bulunmuştur. Sn. Canevi 1996 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1993-2012 yılları arasında TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Sn. Canevi, 26.03.2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Utku Özdemir İNCELE

Fikret Utku Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi

1970 yılında Gaziantep'te doğan Fikret Utku Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Ön Lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda iş hayatına başlayan Sn. Özdemir, Fransa’da Edhec Business School'da Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2006 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Birim Müdürlüğü, 2013’te Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü Bölüm Müdürlüğü görevlerine getirilen Sn. Özdemir; 2016 yılında atandığı Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü Bölüm Müdürlüğü görevini halen sürdürmektedir. Fikret Utku Özdemir, TSKB’nin 2 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende İNCELE

Mithat Rende

Yönetim Kurulu Üyesi

1953’te Antakya’da doğan Mithat Rende, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Şam, Roma, Brüksel (NATO), Sofya, Viyana (AGİT) ve Londra Büyükelçiliklerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Londra-RCDS’de Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü programını tamamladıktan sonra İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Rende, 2005 yılında Enerji Çevre ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2005-2008 yılları arasında Brüksel'deki Enerji Şartı Konferansı'nın Ticaret ve Transit Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Rende, 2007 yılında Katar Büyükelçisi olarak atanmıştır. 2010-2013 yıllarında Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü görevine getirilen Rende aynı dönemde, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi ve Türkiye Nükleer Enerji Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında OECD Daimi Temsilciliğine atanan Büyükelçi Rende 2014 yılında OECD İcra Komitesi Başkanlığına seçilmiştir. 2016 yılında emekli olan Rende 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hansu Uçar İNCELE

Zeynep Hansu Uçar

Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Ankara doğumlu olan Sn. Uçar, lisans eğitimini 1993 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümünde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007-2015 yılları arasında İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü yapmış, 2015 yılında İştirakler Bölüm Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Sn. Hansu Uçar 27.11.2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz İNCELE

Kamil Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. Profesör Yılmaz ekonomi lisans derecesini 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden, ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 1990 ve 1992 yıllarında Maryland Üniversitesi’nden almıştır. 1992-1994 arasında Washington’da Dünya Bankası Araştırma Bölümü’nde çalıştıktan sonra 1994’te yurda dönmüş, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisi, 2003-2004 ve 2010-2011 yıllarında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu’nun 2005 yılındaki kuruluşunda aktif rol almış, 2007-2009 arasında da Forum Direktörü olarak görev yapmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2003 yılında Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. Uluslararası finans, uluslararası ticaret, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Aynı zamanda 2012 yılından bu yana İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getiren Sn. Yılmaz, 25 Mart 2014 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel İNCELE

Can Yücel

Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayan Sn.Yücel, 2008 yılından itibaren önce KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü ardından Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde muhtelif kademelerde görev almıştır. 2011 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü bünyesinde Proje Finansmanı Birim Müdürlüğü görevine atanan Can Yücel, 2016 yılından itibaren Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü’nde Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sn. Yücel, TSKB’nin 2 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üst Yönetim
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Suat İnce İNCELE

Suat İnce

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sn. İnce 1995 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına terfi etmiş, takiben 1997 ve 2008 yılları arasında çeşitli birim ve şubelerde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008-2016 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Sn. İnce, Nisan 2016 itibarıyla TSKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Genel Müdürü olarak seçilmiştir.

Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel İNCELE

Çiğdem İçel

Genel Müdür Yardımcısı

1966 Eskişehir doğumlu olan Sn. İçel, üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış, çalışma hayatına TSKB Hazine Müdürlüğünde Yatırım Danışmanı Yardımcısı olarak başlamıştır. TSKB’de üstlendiği çeşitli görevler sonrasında 1998 yılında Hazine ve Muhabir İşlemleri Müdürlüğüne terfi etmiştir. Sn. İçel, 29 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Halen Ekonomik Araştırmalar, Kalkınma Finansmanı Kurumları, Finansal Kurumlar ve Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Bala Yücel İNCELE

Ufuk Bala Yücel

Genel Müdür Yardımcısı

1964 İstanbul doğumlu olan Sn. Yücel, üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Yücel çeşitli bankalarda görev yaptıktan sonra, 2002 yılında Krediler Müdürü olarak TSKB’ye katılmıştır. 2007 yılında Grup Müdürlüğüne terfi eden Sn. Yücel, 25 Aralık 2007 tarihinde Krediler ve Proje Finansmanı Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Halen Krediler, Kredi İzleme ve Kredi Operasyonları Müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çanakpınar İNCELE

Gökhan Çanakpınar

Genel Müdür Yardımcısı

1964 Ardahan doğumlu olan Sn. Çanakpınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İşletme eğitimini tamamlamış, 1988 yılında İpekiş Mensucat’ta Sistem Analisti olarak kariyerine başlamıştır. 1990 yılında görev aldığı T. İş Bankası’nda altı yıl boyunca Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Proje Sorumlusu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1995 yılında TSKB bünyesinde sistem analistliği görevini üstlenen Sn. Çanakpınar, 2000 yılında Uygulama Geliştirme Departmanı Müdürlüğü, 2011 yılında Bilgi Teknolojisi Bölümü Grup Müdürlüğüne terfi etmiştir. Sn. Çanakpınar, 27 Aralık 2011 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Halen Bina İşletim ve İdari İşler, Sistem Destek ve İşletim ve Uygulama Geliştirme Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü İNCELE

Ece Börü

Genel Müdür Yardımcısı

1966 İstanbul doğumlu olan Ece Börü, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1989 yılında TSKB bünyesinde Mali Kontrol Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2000 yılında Mali Kontrol Müdürlüğü, 2006 yılında ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerine atanmıştır. 28 Kasım 2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sn. Börü, halen Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri, Mali Analiz ve Değerleme ve Mali Kontrol Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen İNCELE

Hakan Aygen

Genel Müdür Yardımcısı

1965 Konya doğumlu olan Hakan Aygen, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989 yılında reel sektörde kariyerine başlamıştır. 1995 yılında Mali Analiz Uzman Yardımcısı olarak TSKB bünyesine katılan Sn. Aygen, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006 yılında Kurumsal Finansman Müdürlüğü, 2011 yılında ise Kurumsal Finansman Grup Müdürlüğü’ne atanan Sn. Aygen, 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Finansman doktorasını tamamlamıştır. 28 Kasım 2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanan Sn. Aygen halen Kurumsal Finansman, Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ferit Eraslan İNCELE

Aziz Ferit Eraslan

Genel Müdür Yardımcısı

1969 İstanbul doğumlu olan Aziz Ferit Eraslan, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda uzman yardımcılığı eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında T. İş Bankası’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlayan Sn. Eraslan, 1996-1997 yılları arasında İskoçya'da Stirling Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. Aziz Ferit Eraslan; 2000 yılında T. İş Bankası’nda Muhasebe Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevine, 2003’te ise aynı bölümde Grup Müdürlüğüne atanmıştır. 2007 yılında Bankanın Muhasebe Bölüm Müdürlüğüne atanan Sn. Eraslan, daha sonra Finansal Yönetim Bölümü adını alacak söz konusu departmandaki görevini 2012 Aralık ayına kadar sürdürmüştür. 2013-2015 yılları arasında ise Closed Joint Stock Company İşbank'ın Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Sn. Eraslan 2015’in Ekim ayında TSKB’de Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Risk Yönetimi ve İç Kontrol müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Genel Müdür Yardımcısı Aslı Hancı İNCELE

Aslı Hancı

Genel Müdür Yardımcısı

1969 Ankara doğumlu olan Aslı Hancı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1991 yılında Citibank’te başlayan Sn. Hancı, sırasıyla Chase Manhattan ve BNP Ak Dresdner Bank Hazine bölümlerinde görev almıştır. 2005 yılında TSKB Hazine ekibine katılmış ve 2007’de Menkul Kıymetler Müdürü, 2008’de Hazine Müdürü olarak görev almıştır. Sn. Hancı 1 Ocak 2017 itibarıyla Hazine ile Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyonları Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 

Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler İNCELE

Yetkin Kesler

Genel Müdür Yardımcısı

1966 İstanbul doğumlu olan Sn. H. Yetkin Kesler, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine 1992’de Koçbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kesler, 1993’te İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Kesler, 1994’te Mali Kontrol Uzmanı olarak TSKB bünyesine katılmış ve sırasıyla 2005’te Sistem Geliştirme Müdürü, 2011’de İç Kontrol Müdürü, 2013’de Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Müdürü olarak görev almıştır. 1 Ocak 2017 itibarıyla, Sn. Kesler İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim, Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi, Kurumsal Uyum Müdürlükleri ile Emekli ve Munzam Vakıflarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.