Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası

Bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinden yönetim kurulu üyesi seçimi yapılırken, kadın üye seçimi gözetilecektir. Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin en az yüzde 25’inin kadın üyelerden oluşmasını sağlamak üzere mevcut durumda bir olan kadın üye sayısının, gelecek dört yıl içerisinde kademeli olarak üçe çıkarılması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.