Yönetim Yapısı


Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince İNCELE

H. Ersin Özince

Yönetim Kurulu Başkanı

1953, Havran. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Özince, İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapmış, 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Sayın Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atanmıştır. 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özince 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.211 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 - 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Sayın Özince Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve 4 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şencan İNCELE

Mehmet Şencan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Adapazarı'nda doğan Mehmet Şencan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1988 yılında Galata Şubesi'nde Memur olarak göreve başlayan Sayın Şencan, 1989 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak katılmış, 1997 yılında Bursa Şubesi’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Sırasıyla Antakya, Gebze, Denizli ve Bursa şubelerinde Şube Müdürlüğü görevinde de bulunan Sayın Şencan; 2007 yılında Bursa Kurumsal Şube Müdürlüğüne, 2011 yılında Başkent Kurumsal Şube Müdürlüğüne ve 2016 yılında Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürlüğüne atanmıştır. 27 Nisan 2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Sn. Şencan, 07.06.2017 tarihi itibariyle TSKB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Banka'nın Denetim Komitesi üyesi olmasından ötürü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Suat İnce İNCELE

Suat İnce

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sn. İnce 1995 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına terfi etmiş, takiben 1997 ve 2008 yılları arasında çeşitli birim ve şubelerde Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008-2016 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren Sn. İnce, Nisan 2016 itibarıyla TSKB Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Genel Müdürü olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Canevi İNCELE

Yavuz Canevi

Yönetim Kurulu Üyesi

1939 Konya doğumlu olan Sn.Canevi, üniversite öğrenimini 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü’nde tamamlamış, 1966-1969 yıllarında University of Southern California’da yüksek lisans yapmıştır. 1960-1963 yılları arasında Maliye Müfettişliği’nde göreve başlamış, 1963 yılından 1989 yılında kendi isteği ile emekli olduğu Hazine Müsteşarlığı görevine kadar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kamu ve özel kurumlarda görevlerde bulunmuştur. Sn. Canevi 1996 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1993-2012 yılları arasında TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Sn. Canevi, 26.03.2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan İNCELE

Mehmet Emin Özcan

Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında doğan Mehmet Emin Özcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezundur. 1983 yılında Türkiye İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sayın Özcan, daha sonrasında Albaraka Türk Katılım Bankası’nda yönetici olarak değişik sorumluluklar üstlendi. 2003-2005 yılları arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka Temsilcisi, Demir-Halk Bank / Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2005-2010 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı kurumun muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 yılları arasında T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Demir-Halk Bank Rotterdam Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmiştir. 2013 yılında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine atanan ve Vakıfbank’ın muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Sn. Özcan, 2017 yılında K.K.T.C. Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmesi üzerine Vakıfbank’taki görevinden ayrılmıştır. 9 Haziran 2017 tarihinde Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Emin Özcan, 20 Haziran 2017 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özşuca İNCELE

Ebru Özşuca

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Ankara doğumlu olan Ebru Özşuca, 1992 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, ardından ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda ve 1998 yılında İngiltere, Southampton Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 1993 yılında T. İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak işe başlayan ve aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak da çalışan Özşuca, 2007-2011 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana Hazine Bölümü’nde Bölüm Müdürlüğü, 2017 yılından bu yana ise Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sn. Özşuca, 17 Nisan 2014 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Banka’nın Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende İNCELE

Mithat Rende

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1953’te Antakya’da doğan Mithat Rende, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Şam, Roma, Brüksel (NATO), Sofya, Viyana (AGİT) ve Londra Büyükelçiliklerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Londra-RCDS’de Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü programını tamamladıktan sonra İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Rende, 2005 yılında Enerji Çevre ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2005-2008 yılları arasında Brüksel'deki Enerji Şartı Konferansı'nın Ticaret ve Transit Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Rende, 2007 yılında Katar Büyükelçisi olarak atanmıştır. 2010-2013 yıllarında Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü görevine getirilen Rende aynı dönemde, İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi ve Türkiye Nükleer Enerji Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında OECD Daimi Temsilciliğine atanan Büyükelçi Rende 2014 yılında OECD İcra Komitesi Başkanlığına seçilmiştir. 2016 yılında emekli olan Rende 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hansu Uçar İNCELE

Zeynep Hansu Uçar

Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Ankara doğumlu olan Sn. Uçar, lisans eğitimini 1993 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümünde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007-2015 yılları arasında İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü yapmış, 2015 yılında İştirakler Bölüm Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Sn. Hansu Uçar 27.11.2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Ünal İNCELE

Ahmet Hakan Ünal

Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Ankara’da doğan Hakan Ünal, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İşletme yüksek lisans derecesini almıştır. İş hayatına 1998 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Ünal, 2008 yılında İstihbarat ve Mali Analiz Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2011 yılında Birim Müdürlüğüne terfi etmiştir. 2016 yılından itibaren Finansal Analiz Bölüm Müdürü olarak görevine devam Sn. Ünal, 6 Nisan 2018 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin YALÇIN İNCELE

Hüseyin YALÇIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Hüseyin Yalçın, 1977-1990 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası’nda Müfettiş, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü, 1990-2000 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında bankaların TMSF’ye devrini müteakip Yurtbank’ta Genel Müdür Baş Yardımcılığı, Sümerbank ile Kent Portföy Genel Müdür Yardımcılığı, Toprakbank’ta Genel Müdürlük Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve 6 yıl süre ile görevini sürdürmüş olan Hüseyin Yalçın 2017-2018 yılları arasında da Milli Reasürans T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmiştir. Sn. Yalçın, 6 Nisan 2018 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel İNCELE

Can Yücel

Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayan Sn.Yücel, 2008 yılından itibaren önce KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü ardından Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde muhtelif kademelerde görev almıştır. 2011 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü bünyesinde Proje Finansmanı Birim Müdürlüğü görevine atanan Can Yücel, 2016 yılından itibaren Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü’nde Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sn. Yücel, TSKB’nin 2 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Banka’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

TSKB Yönetim Kadroları
Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel
Ekonomik Araştırmalar
Finansal Kurumlar
Kalkınma Finansmanı Kurumları
Mühendislik ve Teknik Danışmanlık

Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten) Ece Börü
Krediler
Kredi İzleme
Kredi Operasyonları

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çanakpınar
Bina İşletim ve İdari İşler
Sistem Destek Ve İşletim
Uygulama Geliştirme

Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü
Bütçe Planlama Ve Yatırımcı İlişkileri
Mali Analiz ve Değerleme
Mali Kontrol

Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen
Kurumsal Finansman
Kurumsal Pazarlama
Ankara Şubesi
İzmir Şubesi
Proje Finansmanı

Genel Müdür Yardımcısı Aslı Zerrin Hancı
Hazine
Hazine Ve Sermaye Piyasası Operasyonları

Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Yetkin Kesler
Emekli ve Munzam Vakıfları
İnsan Kaynakları
Kurumsal İletişim
Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi
Kurumsal Uyum (vekaleten)

Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ferit Eraslan
Teftiş Kurulu Başkanı
İç Kontrol
Risk Yönetimi

Hukuk İşleri
İş Geliştirme