01.04.2014

Bankamız Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

Bankamız Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezine gelir kaydedilir.

Bu itibarla, 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in 22’nci maddesi uyarınca 30.12.2013-31.12.2014 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacakların listesi tutarına bakılmaksızın 01.04.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar Bankamızın İnternet sitesinde www.tskb.com.tr ilan edilmektedir.

Listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin en geç 31.12.2014 tarihine kadar Bankamıza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri 31 Ocak 2015 sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Saygılarımızla,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş