20.05.2020

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş Kira Setifikası - Tertip İhraç Belgesi

Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 450.000.000-TL(DörtYüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 364 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.