Özel Durum Açıklaması

03.09.2012

Denetçi istifa ve seçimi hakkında

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamız Denetçisi Sayın Volkan Kublay istifaen ayrılmış olup, yerine Sayın Muzaffer Armağan Saraçoğlu seçilmiştir.