TSKB'nin Enerji Verimliliği Vizyonu

TSKB'nin vizyonu Türk sanayiinde özel girişimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin şirketlere iştirakine aracılık etmek ve ülkemiz sermaye piyasasının büyümesine yardım etmektir. TSKB bu kapsamda, özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama, danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermektedir.

TSKB Enerji sektörüne olan stratejik ilgisini ve bu kapsamda elde ettiği uluslararası finansman olanaklarını ülkemiz kaynakları ile kurulacak yenilenebilir ve temiz enerji çerçevesindeki tüm kapasite artırıcı yatırımlardan yana kullanmakta ve ülkemizin kurulu güç kapasitesinin Megawatt'lar ölçeğinde büyütülmesinde enerji sektöründeki tüm yatırımcılara yardımcı olmaktadır.

TSKB şimdi de aynı vizyon bakışın bir parçası olarak kapasite artırmak sureti ile arz tarafında elde edilecek Mega-watt'lara alternatif olarak enerji verimliliği projeleri sonucu elde edilecek Nega-Watt'lar ile sanayinin faktör girdilerinde en önemli kalemlerden birisi olan enerji maliyetlerinin azaltılmasında da benzer misyonuna devam etmektedir.

NEGAWATT NEDİR :

Daha az tüketerek yani ihtiyaçları kısarak basitçe tasarruf etmek veya aynı ihtiyaç için daha verimli enerji tüketme teknolojileri kullanarak daha az enerji tüketmek her bir Mega-watt = Nega-watt'dır.

Bu kapsamda uluslararası kaynaklardan elde ettiği enerji verimliliği kredilerini sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına göre tasarlayarak proje mantığı içinde ele alarak kullandırmaktadır.

Ülkemizin enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üzerindedir.

Aşağıdaki tablo bunu en çıplak biçimde yansıtmaktadır.

Sanayi ve hizmet sektörlerimiz eliyle yaratılan katma değerde sağlanacak yapısal değişiklikler ile elde edilen milli hasılanın ihtiyacı olan enerji kullanımını ciddi oranda azaltmak mümkündür.

Ancak mevcut sanayi ve hizmet yapımızdaki katma değer bileşimini koruduğumuzda bile % 20'lere varan bir enerji tasarrufunun sadece doğru projelendirme ve doğru finansmanla potansiyel olarak varlığı söz konusudur.

Ülke GDP (milyar $) Tüketim (milyon TEP) Enerji yoğunluğu Kişi başına tüketim (TEP/nüfus)
Türkiye 190,3 72,5 0,38 1,06
Japonya 5.648 520,7 0,09 4,09
ABD 8.977,9 2.281,5 0,25 7,98
Yunanistan 144,8 28,7 0,20 2,62
OECD 27.880,9 8.970 0,19 4,68
Dünya 34.399,8 10.029 0,29 1,64

Enerji Verimliliği Yatırımı Nedir :

Üretim süresini, kaliteyi, performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini koruyarak veya iyi yönde geliştirerek aynı seviyede veya daha fazla üretim miktarı için harcanan enerji miktarını azaltıcı her türlü proses, teknik veya ekipman yatırımı Enerji Verimliliği (EV) Yatırımı olarak tanımlanmaktadır.

Tek cümle ile özetlenirse; "firmanın eğer yaptığı/yapmayı öngördüğü proje ile mevcut üretimini daha az enerji ile yapmasını sağlayan yatırım EV yatırımıdır."

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.