Blöf havuzunda ki atık ısının kondens tankına aktarılması

Proje Özeti

Uygulanan projede temelde tüm buhar sistemi içerisinde atılan blöflerin tekrar sisteme kazandırılması amaçlanmıştır.Sistem iki adet 8,13 MW lık HD 300 Skotch Tip buhar kazanı,1 adet kondens tankı, 1 adet degazör den müteşekkildir.Proje kondens tankı,degazör, kazanların yüzey ve dip blöflerinin toplandığı atık havuzunda ki enerjiyi kondens tankı giriş suyuna aktarabilmek.

Bu uygulama için dışarıdan bir eşanjör ve pislik tutucu tedarik edildi.Kullanılan pompa kendimize aittir. Kullanılmış fakat atıl duruma düşmüş bir pompa olup bakım yapıldıktan sonra sisteme kazandırılmıştır.

Uygulamada esas alınan yüzey blöfü olup hesaplamalar buna göre yapılmıştır.Mevcut şartlar düşünülerek sistem çok düşük yüzey iletkenliğinde çalıştırılmış ve bundan dolayı kayıp çok fazla olmuştur.Kazan iletkenliklerin de 3.500 ppm de çalışmak mümkün iken sistem 250 ppm de çalıştırılmıştır.Kuruluş aşamasında ki projelendirme olması gereken değerlere göre yapıldığından kayıpların geri kazanımı da bu değerlere göre yapılmıştır.Fakat işletme sürecinde bu geri dönüşler sistem içerisinde yetersiz kalmıştır.

Proje uygulanmadan önce proseste yüzey blöfünden faydalanabilmek için 43.000 kcal lik borulu eşanjör vardı.Ayrıca borulu eşanjörün boru cidarlarının silis ve kireç tabakası ile kaplandığı tespit edildi.Kazan yüzey blöfü mevcut şartlardan dolayı 250 ppm lerde yapılmakta olup günlük ortalama 20 ton civarında sadece yüzey blöfünden havuza 16 bar'da ki sıcak suyun enerjisi aktarılmaktadır.

Mevcut 43.000 kcal. Lik borulu eşanjör yerine 200.000 kcal lik plakalı eşanjör kullanıldı.Daha önce sadece yüzey blöfünden kazanılan enerji yerine diğer atık ısıların da toplandığı üzeri kapalı blöf havuzun da toplanan atık ısı elimizde mevcut olan pompa vasıtasıyla araya bir pislik tutucu ilave edilerek plakalı eşanjöre gönderildi.Uygulama tamamen kendi elamanlarımız tarafından yapıldı.Eski uygulamada elde edilen 43.000 kcal lik kazanım verim kayıpları ve diğer ekipmanlardan blöf havuzuna gelen atık ısılar ihmal edildiği için hesaba katılmadı.

Havuzda 90 derecede 3.000 kg sıcak su bulunmaktadır.Havuz boyutları 195x110x220 cm3.

Sadece yüzey blöfünden gelen ısı (kazan giriş iletkenliği 100 ppm) ;

250/(250-100)*12500=20.833 kg/gün

16 bar suyun enerjisi = 859 kj/kg

Kazanın % 70 yükte çalıştığı varsayılırsa

Günlük atık ısı =2.996.861 kcal

Aylık = 77.918.410 kcal

Proseste iki kazan olmasına rağmen tek kazandan atılan ısı için hesaplamalar yapıldı. 30.11.2004 tarihinden itibaren tek kazan uygulamasına geçildi ve randıman alındı.

Proje Bilgileri

Proje Adı Blöf Havuzunda ki atık ısının kondens tankına aktarılması

Anahtar Tanım Atık Isı

 • Atık Isı
 • Yalıtım
 • İşletme İyileştirmesi
 • Proses İyileştirmesi, Değişikliği
 • Yanma Kontrolu
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Buhar Sistemi
 • Fan/Motor
 • Aydınlatma,
 • Yeniden Kullanım
 • Diğer

Özet Bilgiler

Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 7,79
Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 77.918.410 kcal Orjinal birim
Toplam Tasarruf Miktarı (Maliyet) 4.000 YTL veya US$
Tasarruf Oranı 1,95 %
(Toplam Tasarruf / Toplam Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 1.600 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 11 Gün
Esas Alınan Döviz Kuru ………....................…… YTL / US$

Proje Uygulaması Öncesi Durum

Proje uygulanmadan önce proseste yüzey blöfünden faydalanabilmek için 43.000 kcal lik borulu eşanjör vardı.Ayrıca borulu eşanjörün boru cidarlarının silis ve kireç tabakası ile kaplandığı tespit edildi.Kazan yüzey blöfü mevcut şartlardan dolayı 250 ppm lerde yapılmakta olup günlük ortalama 20 ton civarında sadece yüzey blöfünden havuza 16 bar'da ki sıcak suyun enerjisi aktarılmaktadır.

Proje Süreçleri

Projenin uygulanması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü süreçler yıl olarak belirtilir.

Planlama 2004 2004
Proje Hazırlama 2004 2004
Uygulama 2004 2004
Bitiş 2004 2004
İzleme 2005 2006

Uygulama

Mevcut 43.000 kcal. Lik borulu eşanjör yerine 200.000 kcal lik plakalı eşanjör kullanıldı.Daha önce sadece yüzey blöfünden kazanılan enerji yerine diğer atık ısıların da toplandığı üzeri kapalı blöf havuzun da toplanan atık ısı elimizde mevcut olan pompa vasıtasıyla araya bir pislik tutucu ilave edilerek plakalı eşanjöre gönderildi. Eski uygulamada elde edilen 43.000 kcal lik kazanım verim kayıpları ve diğer ekipmanlardan blöf havuzuna gelen atık ısılar ihmal edildiği için hesaba katılmadı.

Havuzda 90 derecede 3.000 kg sıcak su bulunmaktadır.Havuz boyutları 195x110x220 cm3.

Sadece yüzey blöfünden gelen ısı (kazan giriş iletkenliği 100 ppm) ;

250/(250-100)*12500 = 20.833 kg/gün

16 bar suyun enerjisi = 859 kj/kg

Kazanın % 70 yükte çalıştığı varsayılırsa

Günlük atık ısı = 2.996.861 kcal

Aylık = 77.918.410 kcal

Proseste iki kazan olmasına rağmen tek kazandan atılan ısı için hesaplamalar yapıldı. 30.11.2004 tarihinden itibaren tek kazan uygulamasına geçildi ve randıman alındı

Tasarruf Miktarı

a.) Genel

Uygulama öncesi prosesin enerji tüketimi 15.000 m3 üretim için 1.441,95 Gcal

Toplam harcanan enerji 1.880,02 Gcal

08.11.2004 tarihinde yapılan bu çalışmanın yanı sıra 21.12.2004 tarihinde kondenstop değişimleri yapılarak sistemin verimliliği artırıldı.30.11.2004 tarihinde tek kazan uygulamasına geçildi bu durumda toplam elde edilen tasarruf 211,85 Gcal olarak gerçekleşti

Kondenstoplar için 12.000 YTL masraf yapıldı.

211,85 Gcal nin şuan ki YTL olarak karşılığı 18.262 YTL/ay

Doğalgaz için ısıl değer 8.250 kcal

Fuel Oil için ısıl değer 9.860 kcal

Elektrik enerjisi için 860 kcal' i alındı.

Fuel Oil'in şuanki YTL karşılığı =0,856 YTL/kg

Elektrik enerjisi tasarrufu sağlanan projeler için;

Elektrik enerjisinin TEP'e çevrilmesinde, 1 kWh = 2400 Kcal alınır.

b) EVUP grubu için;

Tasarruf Miktarı (Enerji) 7,79 TEP
Tasarruf Miktarı (Enerji) 77.918.410 kcal. Orjinal birim (Elektrik; ... kWh/ay, Fuel Oil; ... Ton/ay vb.)
Tasarruf Miktarı (Maliyet) 4.000 YTL ve/ veya US$
Tasarruf Oranı 1,95 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Fabrikanın Toplam Enerji Tüketimi)

Tasarruf Oranı 3,18
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Proses veya Ekipman Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 1.600 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 11 Gün

Maliyet Analizi

Yatırım miktarı 1.600 YTL ve/ veya US$
Geri ödeme süresi 11 Gün
Hesaplanan İç Karlılık Oranı …….........................….. %

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.