Kazan yanma veriminin artırılması

Proje Özeti

Uygulanan projede amaçlanan kazan yanma veriminin artırılmasıdır.Kazanlarda kullanılan yakma sistemi manuel bir düzenle sağlanmakta idi özellikle brülör sistmlerinde ki son zamanlarda ki gelişmeler yanma verimini artırmakta ve emisyon değerlerini düşürmetedir.

Tercih edilen yeni nesik brülörlerde yanma otomasyonla kontrol edilmekte ve brülör hava yakıt ayarını baca gazından atılan O2 miktarına göre yapmaktadır.

Dijital yakma teknolojisinde ise, yakıt-hava ayar kontrolü, hiçbir mekanik kam veya kol bağlantıları olmadan elektronik yapılmaktadır. Sistemde brülör beyninin yerini alan çok fonksiyonlu yanma yöneticisi vardır. Servomotorun yerine yakıt ve hava için ayrı adım motorları vardır. Adım motorları, kendi aralarında ve yanma yöneticisine bus bağlantısı ile bağlıdır. Bu sayede sürekli bilgi gidişi ve dönüşü olabilmekte ve kontrol ünitesinden dijital olarak izlenebilmektedir.

Dijital yakma teknolojisinin avantajları şu şekilde sıralanabilir :

 • Programlama ünitesine hava ve yakıt değerleri dijital olarak girildiğinden, yanma daha mükemmel olur.
 • Yanma yöneticisinin kapsamlı fonksiyonları sebebiyle sistem daha güvenilirdir.
 • Kontrol ünitesinden brülörün bütün çalışmasının izlenebilmesi, işletmeciye büyük kolaylık sağlar. Kontrol ünitesinin hafızası oluşmuş olan arızaları diognostik kodu ile birlikte ekrandan izleyebilme imkanı tanır.
 • Dijital iletişim ağı ile bilgisayara veya otomasyon sistemine bağlantı imkanı sağlanabilmektedir. Modem vasıtasıyla telefon ile iletişim sağlamak da mümkündür.
 • Oksijen regulasyon sistemi daha basit, hassas ve ekonomik olabilmektedir.
 • Brülör fan motorunun hızı, kapasiteye bağlı olarak frekans konvertörü ile değiştirilebilmekte, bu sayede elektrik sarfiyatında önemli tasarrufun yanı sıra gürültü de azalmaktadır.
 • Klasik kontrol panoları yerine, çok daha fazla fonksiyonu yapabilen, ufak ebatta dijital kontrol üniteleri kullanılmaktadır. Bu sayede kazan dairelerinde yerden tasarruf sağlanabilmektedir.
 • Kazanın ilk çalıştırılmasında, (soğuk çalışmada) süreli zamanda yükleme yapılabilmekte, böylelikle kazan gerilimleri minimize edilmektedir.

Proje Bilgileri

Proje Adı Yanma veriminin artırılması

Anahtar Tanım İşletme İyileştirmesi

 • Atık Isı
 • Yalıtım
 • İşletme İyileştirmesi
 • Proses İyileştirmesi, Değişikliği
 • Yanma Kontrolu
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Buhar Sistemi
 • Fan/Motor
 • Aydınlatma,
 • Yeniden Kullanım
 • Diğer

Özet Bilgiler

Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 12,26 TEP
Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 122.569.000 kcal Orjinal birim
Toplam Tasarruf Miktarı (Maliyet) 6.295 YTL veya US$
Tasarruf Oranı 3,06 %
(Toplam Tasarruf / Toplam Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 130.536 US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 3 Yıl
Esas Alınan Döviz Kuru 1.4618 YTL /US$

Proje Uygulaması Öncesi Durum

Proje öncesinde işletmemizde dönel yakıcı brülörler kullanılmaktaydı.Ve baca gazı analizleri yıllık olarak yapılmaktaydı.Yanma verimi sağlıklı olarak kontrol edilememekteydi.

Proje Süreçleri

Projenin uygulanması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü süreçler yıl olarak belirtilir.

Planlama 2005 2005
Proje Hazırlama 2005 2005
Uygulama 2005 2005
Bitiş 2005 2005
İzleme 2005 2006

Uygulama

Doğalgaz'a geçiş projesi kapsamında gündeme gelen Fuel-Oil yakıtlı brülörlerin değişimi ve arıştırma çalışmaları neticesinde.Brülörlerin değişimi gündeme geldi.İzmir İşletmemizde 1 yıl önceden doğalgaz'a geçiş ve yapılan çalışmalar Kırıkkale İşletmemizde de değerlendirilerek 31.03.2005 tarihinde çift yakıtlı O2 kontrollü yeni nesil brülöre geçiş yapıldı.Brülör bacagazından atılan O2 değerini ölçerek hava yakıt ayarını girilen parametrelere göre otomatik olarak yapmaktadır.Ayrıca yüksek püskürtme basıncı sayesinde yakıtı pulvarize ederek de tasarruf sağlanmaktadır.

O2 değeri %6,7 dan %1,6'ya düştü.(Kazan verimine etkisi %3)

Bacagazı sıcaklığı 255 C den 220 C ye düştü (kazan verimine etkisi %3)

Fuel-Oil den Doğalgaz'a geçildi.(Hesaplamalarda kazan verimine etkisi %1 olarak alındı.)

Toplam kazanım % 7 olarak tespit edildi aylık kontrollerde brülör değişiminin etkisi %7 nin üzerinde gerçekleşti.

Tasarruf Miktarı

a) Genel

Aylık olarak aldığımız yakıt tüketim değerlerinde Mart ayında ki tüketim 40.566,39 m3 üretim için 2.629,84 Gcal enerji harcandı.Spesifik değer 0,06482 Gcal/m3.

Uygulamadan sonra ki Mayıs ,Haziran ve Temmuz aylarının üretim ortalaması 40.900,58 m3

Spesifik değerle çarptığımızda olması gereken enerji tüketimi 2.651,17 Gcal olması gerekirken

Üç ayın ortalama tüketim değeri 2.479,06 Gcal olarak gerçekleşti.

Kazanım =2651,17-2479,06=172,10 Gcal

Nisan ve Mayıs ayı üretim değerleri aynı olup tüketilen enerji de 248,89 Gcal fark gerçekleşmiştir.

Tasarruf değerleri için 170 Gcal alınacaktır.

b) EVUP grubu için;

Tasarruf değerleri aylık olarak verildi.

Tasarruf Miktarı (Enerji) 12,26 TEP
Tasarruf Miktarı (Enerji) 122.569.000 kcal Orjinal birim (Elektrik; ... kWh/yıl, Fuel Oil; ... Ton/yıl vb.)
Tasarruf Miktarı (Maliyet) 6.295 YTL
Tasarruf Oranı 3 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Fabrikanın Toplam Enerji Tüketimi)

Tasarruf Oranı 5 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Proses veya Ekipman Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 130.536 US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 3 Yıl

Maliyet Analizi

Proje ile ilgili yatırım bilgileri çerçevesinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilir.

Yatırım miktarı 190.817 / 130.536 YTL ve/ veya US$
Geri ödeme süresi 3 Yıl

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.