Kuvarsit Kırma Öğütme tesisinde tek kırıcı kullanımı

Proje Özeti

Uygulanan projede amaçlanan, iyileştirmeler ile verimliliği artırarak iki kırıcı ile yaptığımız işi tek kırıcıda yapmak. Gelen hammadde birincil olarak çeneli kırıcı da kırıldıktan sonra iki adet konik kırıcı ve çift katlı titreşimli elek yardımı ile istenen boyutlara getirilmektedir.

Sistem de yapılan iyileştirmeler ile ikincil kırıcılardan birini iptal ederek tek konik kırıcı ile çalışma ihtimali değerlendirildi ve proje uygulamaya geçirildi.

2006 Mayıs ayında tek kırıcı olarak sistem çalıştırılmaya başlanmıştır.Tek kırıcı uygulaması 2005 yılının Ağustos ve Eylül aylarında arızadan kaynaklı tek kırıcı çalışma zorunluluğunun sonucu ortaya çıktı.Özellikle çeneli kırıcıda yapılan iyileştirmelerin sonucu çeneli kırıcının beslediği tane boyutu küçülmüş ve konik kırıcılara daha az yük verilmiştir.2006 Ağustos ayına Titreşimli Elekte yapılan eleme yüzeyinin artırılması ile sistemin performansı yükseltilmiş ve tek kırıcı ile çalışılır duruma gelinmiştir

Tek kırıcı ile çalışılması durumunda değirmene beslenen malzeme boyut dağılımı da değişeceğinden değirmenin çalışma performansında düşüş olması muhtemeldi bu dez avantajı da elekte yapılan iyileştirme ortadan kaldırdığı için hedeflenen tasarruf gerçekleşmiş oldu.

Proje Bilgileri

Proje Adı Kuvarsit Kırma Öğütme tesisinde tek kırıcı kullanımı

Anahtar Tanım Proses İyileştirmesi

 • Atık Isı
 • Yalıtım
 • İşletme İyileştirmesi
 • Proses İyileştirmesi, Değişikliği
 • Yanma Kontrolu
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Buhar Sistemi
 • Fan/Motor
 • Aydınlatma,
 • Yeniden Kullanım
 • Diğer

Özet Bilgiler

Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 2,16 TEP
Toplam Tasarruf Miktarı (Enerji) 9.000 kW Orjinal birim
Toplam Tasarruf Miktarı (Maliyet) 981.000 YTL veya US$
Tasarruf Oranı 0,54 %
(Toplam Tasarruf / Toplam Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı Yok YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi Yok Yıl
Esas Alınan Döviz Kuru ...................... YTL /US$

Proje Uygulaması Öncesi Durum

Ocaklardan gelen kuvars madeni ,birincil kırıcı olan çeneli kırıcı da kırılmakta ve iki adet konik kırıcı da istenen tane boyutunun yakalanması için öğütülüp titreşimli elekten sonra silolarda depolanmaktadır. Sistem de yapılan iyileştirmeler ile ikincil kırıcılardan birini iptal ederek tek konik kırıcı ile çalışma ihtimali değerlendirildi ve proje uygulamaya geçirildi.

Proje Süreçleri

Projenin uygulanması ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü süreçler yıl olarak belirtilir.


Başlangıç Bitiş
Planlama 2006 2006
Proje Hazırlama 2006 2006
Uygulama 2006 2006
Bitiş 2006 2006
İzleme 2006 2006

Uygulama

2006 Mayıs ayında tek kırıcı olarak sistem çalıştırılmaya başlanmıştır.

Tek kırıcı uygulaması 2005 yılının Ağustos ve Eylül aylarında arızadan kaynaklı tek kırıcı çalışma zorunluluğunun sonucu ortaya çıktı.Özellikle çeneli kırıcıda yapılan iyileştirmelerin sonucu çeneli kırıcının beslediği tane boyutu küçülmüş ve konik kırıcılara daha az yük verilmiştir.Titreşimli elekte yapılan eleme yüzeyinin artırılması ile sistemin performansı yükseltilmiş ve tek kırıcı ile çalışılır duruma gelinmiştir.

Tasarruf Miktarı

a) Genel

Tek kırıcı tamamen devreden çıkarıldığı için 18.000-19.000 kw olan aylık tüketim miktarı 7.000 ile 10.000 kw arasında değişmiştir. Diğer ünitelerin tüketimleri de değerlendirildiğin de Nisan ayı ile Ağustos ayı karşılaştırılmasında spesifik enerji tüketiminde 0,242 puan düşüm olmuştur.Bu değer Ağustos ayının üretim değeri ile çarpıldığında 11.408 kw tasarruf sağlandığı görülmektedir.

Elektrik enerjisinin TEP'e çevrilmesinde, 1 kWh = 2400 Kcal alınır.

b) EVUP grubu için;

Tasarruf Miktarı (Enerji) 12,16 TEP
Tasarruf Miktarı (Enerji) 9.000 kW Orjinal birim (Elektrik; ... kWh/yıl, Fuel Oil; ... Ton/yıl vb.)
Tasarruf Miktarı (Maliyet)
YTL veya US$
Tasarruf Oranı 0,54 %
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Fabrikanın Toplam Enerji Tüketimi)

Tasarruf Oranı 1,39
(Tasarruf / Uygulama Öncesi Proses veya Ekipman Enerji Tüketimi)

Toplam Yatırım Miktarı 1.600 YTL veya US$
Projenin Geri Ödeme Süresi 11 Gün

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.