search

TSKB tüm iştirakleri ile bilgi paylaşımında şeffaflık ilkesini gözeterek güvenli ilişkiler kurmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda; iş ortakları, kurumsal iştirakleri, olası yatırımcı ve danışanları için güncel ve doğru verileri paylaşmayı gözetir. Şeffaflık ilkesine duyduğu hassasiyet sayesinde sektörde güven duyulan bir banka olmayı sürdürmektedir.