İhracat Stratejisi ve Kompleksite Atlası

İhracatta Pazar Çeşitlendirme Stratejisi

ihracatta Pazar Çeşitlendirme Stratejisi danışmanlığımızla, mevcut ihracat stratejilerinizi değerlendirerek hangi pazarlarda yüksek satış potansiyeli olduğuna dair bir makro değerlendirme sunuyoruz. Bu değerlendirme ile şirketinizin ihracat pazarlamasına doğru pazardan başlamasına katkı sağlıyoruz.

Bu kapsamda seçili sektör ve ürünlere özel hedef pazarları belirliyor; Türkiye’nin seçilen hedef ülkelere ihracat performansını göz önünde bulundurarak, bu ülkelere yönelik ihracat potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Çalışmada ayrıca hedef ülkelerin makroekonomik görünümü ve risklilik göstergelerini de değerlendiriyoruz.

Dış Pazar Modelleme ve Rakip Analizi

Dış Pazar Modelleme ve Rakip Analizi hizmetimizle, ihracatçı şirketlerin ürün portföyünü inceleyerek konumlandırma çalışması yapıyor, söz konusu konumlandırma ile ihracat stratejisinin revize edilmesi ve şirketin ihracata daha fazla yönelip yönelmemesi gerektiğine ilişkin öneriler sunuyoruz.

Seçili sektör ve ürünlerde, Türkiye’nin rekabet gücünü analiz ederek, ihraç pazarlarını mercek altına alıyoruz. Bu pazarlara ilişkin fiyat, satış bilgileri ve fiyatın zaman içindeki değişimi, rakip ülkelerin ilgili ürün ihracatındaki rekabet güçleri, makroekonomik görünümü ve öngörüleri gibi konular hakkında detaylı incelemeler yapıyoruz.

Yaptığımız değerlendirmeler ışığında ilgili sektör ve ürüne yönelik kısa ve orta vadeli talep projeksiyonları ile şirketlerin strateji oluşturmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Kompleksite Atlası

Kompleksite Atlası danışmanlığımız özellikle ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde avantaj sağlayacak şekilde kamu sektörü için desteklenecek sektör ve ürünlerin belirlenmesine; özel sektör firmaları için ise yatırım, büyüme ve pazar çeşitlendirme stratejilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Kamu sektörü için ülkenin, özel sektör için şirketlerin mevcut üretim yetkinliklerini inceleyerek, mevcut durumda rekabetçi olunan ve rekabetçilik kazanma potansiyeli bulunan öncelikli ürünleri belirliyor, bu ürünler için fiyat, nitelik ve kompleksite göstergelerini hesaplıyoruz.

Ayrıca tespit edilen her bir ürün için yeni ihraç pazar önerileri de geliştiriyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.