Eğitim Hizmetleri

Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Finansal Okuryazarlık eğitimizle şirket profesyonellerinin ve yöneticilerin aldığı finansal kararların etkinlik düzeyini artırabilmek amacıyla finans ekosisteminin çalışma prensiplerini piyasadan örneklerle katılımcılara aktarıyoruz. Finans, ekonomi ve muhasebe disiplinleri arasındaki işleyişin detaylarını sunuyoruz.

Çalışanlarının/yönetici adaylarının finansal okuryazarlık bakış açısı kazanmasına ve söz konusu finansal kararları daha sağlıklı almalarına katkı sağlıyoruz. Eğitim sonrası hem bireysel hem de kurumsal olarak alınacak finansal kararların etkinlik düzeyinin artırılmasını hedefliyoruz.

Finansal Analiz Eğitimi

Finansal Analiz eğitimimizle, şirket profesyonellerinin ve yöneticilerin yönetilen pozisyon çerçevesinde, finansal tablolara ve finansal analiz tekniklerine olan hâkimiyetini artırmayı hedefliyoruz.

Eğitim kapsamında muhasebe ve finans kavramları, mali tablo kalemleri, finansal analiz teknikleri, temel aktarma ve arındırmalar ve rasyo hesaplamaları gibi konularda detaylı bilgiler sunuyoruz.

Vakalar ile zenginleştirilmiş eğitimimizle katılımcılarımıza mali tablo okuması, analiz etme yetkinliği ve sektörel bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.

Finansal Planlama ve Kontrol Eğitimi

Finansal Planlama ve Kontrol eğitimimizle şirket profesyonellerinin ve yöneticilerinin bütçeleme ve bütçe kontrolü yetkinliklerini artırarak geleceğe dönük finansal hedeflere, kaynakların doğru kullanımı ve verimlilik artışıyla ulaşmalarını hedefliyoruz.

Vaka örnekleriyle zenginleştirilen eğitim kapsamında katılımcılara bütçeleme, raporlama, bütçe kontrolü ve maliyet kontrolü gibi alanlarda detaylı bilgi sağlıyoruz.

Finansal Risk Yönetimi Eğitimi

Finansal Risk Yönetimi eğitimizle, kurumsal hedeflerin başarı ile sonuçlanabilmesi için şirketinizin karşı karşıya kalabileceği olası finansal risklerinin tespiti ve etkin yönetimi yolunda farkındalığınızı ve uygulama yetkinliklerinizi artırmayı hedefliyoruz.

Vaka analizlerine de yer verdiğimiz eğitimde katılımcılara likidite, piyasa, kredi, vade, kur riski gibi konularda oluşabilecek finansal risk unsurlarının ölçümü için kullanılacak teknik ve enstrümanları aktarıyoruz.

Yatırım Planlama ve Fizibilite Eğitimi

Yatırım Planlama ve Fizibilite eğitimimizle, orta uzun vadeli projelerinizde yatırım kararlarınıza etki edecek tüm kritik boyutları, finansal, teknik ve sektörel bakış açısıyla değerlendirmeniz için size rehberlik ediyoruz.

Sektörler bazında örnek vaka çalışmaları üzerinden geleceğe yönelik yatırım, finansman, satış, karlılık, işletme sermayesi gibi öngörülerin nasıl yapılacağını ve nakit akım projeksiyonları oluşturma adımlarını aktarıyoruz.

Nakit akım çalışması sonucunda projenin verimliliğine dair fikir veren IRR, geri dönüş süresi, BSKO gibi göstergelerin yorumlanmasına ilişkin bilgileri de paylaşıyoruz.

Bu eğitim ile katılımcılar proje değerlendirmesi yapma ve proje verimliliğine etkisi olan konulara hâkim olma yetkinliği kazanıyorlar.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.