Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul alanında, iştirakimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile beraber sunduğumuz vizyoner danışmanlık hizmetlerimizle, yerli ve yabancı yatırımcılara yön veriyoruz.

Gayrimenkul Değerleme

Doğru değerin tespiti, alıcı ve satıcının çıkarlarının en uygun noktada buluşmasının yanı sıra mali tabloların gerçeği yansıtmasından yatırımcıların rasyonel kararlar vermesine kadar birçok noktada kritik önem taşıyor.

Gayrimenkullerinizi yasal, ekonomik ve fiziksel durumunu, getiri potansiyellerini dikkate alarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde, uluslararası standartlar ile mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendiriyoruz.

Teminat Değerleme

Bankalara, finansal kiralama şirketlerine, bayilik veren özel şirketlere, pazar değeri ve kira değeri tespitine yönelik Teminat Değerleme hizmeti sunuyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren uzmanlarımız tarafından raporlar en hızlı ve en doğru şekilde hazırlanıyor. Raporlarımızı geniş denetmen kadromuzun yaptığı titiz kontrolün ardından müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Bu hizmetle finans kuruluşlarının sağlamayı öngördükleri kredilere karşılık almayı planladıkları gayrimenkul teminatlarının değer-risk analizlerini gerçekleştiriyoruz.

Makine - Ekipman, Gemi ve Diğer Maddi Duran Varlık Değerlemesi

Makine-Ekipman, Tesis, Gemi ve Diğer Maddi Duran Varlık sınıflarının değerlemesinde, yetkin ve uzman kadromuzla, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın deneyimi ve bilgi birikiminden kaynaklanan uzmanlığımız ile hizmet sunuyoruz.

SPK lisanslı ve yetkin makine mühendislerinden oluşan kadromuzla hidroelektrik santrallerden entegre tesislere; araç filolarından ticari yat ve gemilere uzanan geniş bir yelpazede makine değerleme hizmeti veriyoruz.

En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi

Gayrimenkullerinizin, yasal, fiziksel, finansal özellikleri ve piyasa araştırmaları doğrultusunda en verimli ve en iyi kullanımına ilişkin kapsamlı raporlarla proje geliştirme sürecinize destek oluyoruz.

En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi, gayrimenkul tipine göre satış oranları, satış hızları, stok bilgisi gibi verileri içeren sektör raporlarıyla birlikte, çeşitli senaryolara yönelik nakit akış analizleri ve mimari konsept öngörüsüyle desteklenerek, yatırımınızı daha güvenli bir şekilde yapmanıza olanak sağlar.

TSKB Gayrimenkul Değerleme olarak, mülke en yüksek getiriyi sağlayacak seçeneğin tespiti için ‘En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi’ sunuyor, kapsamlı hesaplamalar ve analizlerle bölgesel ve sektörel gelişmeler ışığında gayrimenkul projelerine sürdürülebilir değer katıyoruz.

Fizibilite Analizi

Gayrimenkulunüzün maliyet ve değer açısından beklentilerinizi karşılaması, sürdürülebilir olması ve yatırımın yapılabilirliğinin ölçülmesi, değişken piyasa koşulları karşısında büyük önem taşıyor.

Fizibilite Analizinde, gayrimenkul projelerinize yönelik yasal, teknik ve finansal açıdan analizler gerçekleştiriyor; projenin geri ödeme süresi, karlılığı ve risklerini kapsayan analizler gerçekleştiriyoruz.

Pazar Araştırması ve Sektör Analizi

Yatırımın yer alacağı pazarın demografik ve ekonomik özellikleri, konut, ofis gibi gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentiler, rakip analizi gibi bilgileri içeren pazar araştırmalarımızla yatırım kararlarınıza yön veriyoruz.

Ayrıca sektör bazında elde edilen bilgileri mikro ve makro ölçekte değerlendirerek, geniş bir bakış açısıyla yatırımınızın doğru konumda ve doğru zamanda yapılmasına destek oluyoruz.

İhale Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi

İhaleye en fazla konu olan sektörlerden biri olan gayrimenkul alanındaki deneyimimizi, mali ve finansal analizlerle destekleyerek büyük yatırım kararları almanızda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Bu hizmeti;

-İhaleye konu varlıklara ilişkin tahmini bedel tespiti veya baz değer tespiti analizlerini gerçekleştirerek,

-Söz konusu gayrimenkullerin bütün yasal ve teknik özelliklerine dair belgelerin incelemesini yaparak,

-Uluslararası standartlar ve gizlilik esasları çerçevesinde hazırladığımız raporlarla destekliyoruz.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Günümüzün ve geleceğin en önemli konularından biri olan Kentsel Dönüşüm kapsamında, pazar değeri ve şerefiye tespitleri uzman kadromuz tarafından titizlikle yapılıyor ve birden çok tarafı olan bu sürecin, daha hızlı bir şekilde çözümlenmesine olanak sağlıyoruz.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gayrimenkul projelerinize yönelik olarak;

-Mevcut durumda yer alan arsa veya binanın şerefiyelendirilmesi,

-Proje sonrası oluşacak yeni bağımsız bölümlerin şerefiyelendirilmesi,

-Bağımsız bölümlerin hak sahiplerine doğru ve adil bir şekilde dağılımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

İnşaat İlerleme ve Yatırım İzleme Danışmanlığı

Proje geliştirme, inşa ve yenileme gibi nedenlerle talep edilen kredilerin finansmanında fiziksel ilerlemenin çalışma takvimine uygunluğu ve yapılan ödemelerin belirli aralıklarla izlenmesi, olası risklerin önüne geçilmesini sağlar.

TSKB Gayrimenkul Değerleme olarak, İnşaat İlerleme ve Yatırım İzleme Danışmanlığımızla maliyet analizi, bina alanlarının yasal ve mevcut durum analizleri, inşaat seviyesi tespitleri gibi hizmetlerle konut, ofis, alışveriş merkezi, lojistik depolama alanları, turizm yatırımları, hidroelektrik santraller, fabrika ve tesis yatırımları gibi projeler için yatırımcılara ve kredi kuruluşlarına yüksek katma değer sağlıyoruz.

Konsept Geliştirme Danışmanlığı

Gayrimenkul projelerinin şekillendirilmesinde, konsepte ilişkin önerilerimizi detaylı sektör analizi, arz-talep incelemesi ve pazar araştırmalarıyla oluşan talep eğrisiyle sunarak, proje geliştirme sürecine katkı sağlıyoruz.

Değerleme Raporunun Gözden Geçirilmesi

Değerleme raporunun gözden geçirilmesiyle diğer gayrimenkul değerleme firmaları tarafından hazırlanan raporların içerdiği bilgiler ile sonuçlarının uyumlu olup olmadığı tespit edilir. Bu hizmetle değerleme raporunun uygun ve doğru bir şekilde hazırlandığının teyidiyle ilgili profesyonel destek veriyoruz.

Yeşil Değerleme

2012 yılıyla birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Yeşil Bina’ yatırımları için değerleme ve danışmanlık hizmeti vermeye başlayan TSKB Gayrimenkul Değerleme, kadrosunda yeşil binalar konusunda bilgili ve yeşil bina değerlendirmesinde yetkinliği olan, LEED Green Associate sertifikalı çalışanlara sahiptir.

TSKB Gayrimenkul Değerleme olarak, Yeşil Değerleme kapsamında gayrimenkul projelerinin enerji verimli uygulamalarına ait ‘Yeşil Değer’lerini hesaplayarak emsallerinden ayrışmasını sağlıyoruz.

Yabancıların Alım Satım İşlemleri ve Vatandaşlık Hakkı İçin Gayrimenkul Değerleme

‘’Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 15.02.2019 tarihinde “Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılması Hakkinda” yayımlanan genelge doğrultusunda; gayrimenkullerinizin yasal, ekonomik ve fiziksel durumunu, getiri potansiyellerini dikkate alarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde, uluslararası standartlar ile mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendiriyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.