Çevre, İklim, Sürdürülebilirlik

Çevre Danışmanlığı

Stratejik planlamalarınıza yön verecek Çevre Danışmanlığı hizmetimiz, çevresel ve sosyal boyutlarda durum değerlendirme, risk yönetimi ve izleme ile çevre yönetimi, atık yönetimi, su ve hava kalitesi yönetimi çalışmalarının yapılması ve ilgili raporlamaların hazırlanmasını kapsıyor.

Kamu kurumları, ulusal ya da uluslararası özel sektör şirketlerine yönelik bu hizmetimizle mevzuat yükümlülüklerini de dikkate alarak, bir üretim tesisinin veya faaliyetinin çevresel ve sosyal risklerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesini sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetimiz çerçevesinde şirketinize sürdürülebilirlik performansınızı arttırmaya yönelik özel stratejik çözümler sunuyor, sektörünüzdeki rekabet gücünüzü ve itibarınızı ileriye taşıyoruz.

Boşluk analizi çalışması, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulumu, SDG bağlantılı çalışmalar ve sürdürülebilirlik yönetişim yapısının kurgulanması hizmetlerini bütün ya da tekil olarak sağlayabiliyoruz.

Karbon Yönetimi Danışmanlığı

Karbon Yönetimi Danışmanlığı hizmetimiz paralelinde özel sektör firmalarının binalarından ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ve emisyon azaltım potansiyelini T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliklerine veya ISO 14064 Karbon Yönetim Standartları’na uygun olarak hesaplıyor, gerekli azaltım aksiyonlarını planlıyor, izleme faaliyetlerinin yapılmasını amaçlıyoruz.

Uluslararası standartlara göre gerçekleştirdiğimiz ölçme, azaltma ve izleme çalışmalarının yanı sıra gelecekte karbon piyasasının oluşmasıyla birlikte gelir elde etme potansiyeline ilişkin fırsatlar hakkında da ışık tutuyoruz.

Risk Yönetimi ve Uyum Esnekliği

Özel sektör şirketlerine iklim değişikliği risk ve fırsatlarına yönelik aksiyon ve adaptasyon planları sunmayı amaçlayan bu danışmanlığımızla kamu kuruluşlarına, oluşturacakları iklim değişikliği politikalarına temel teşkil edecek analiz ve değerlendirmeleri sağlıyoruz. Böylece kamu kurumlarına ve sanayicilere yaşanan veya yaşanacak iklim değişikliği etkilerine karşı alacakları tedbirlerde destek oluyoruz.

Özel sektöre yönelik çalışmalar kapsamında ürün ya da hammadde özelliklerine göre olası iklim değişikliği etkileri karşısındaki arz ve talep değişimini yorumluyoruz. Prosese odaklanılması durumunda tesis sürdürülebilirliği için üretim teknolojisi alternatifleri oluşturuyoruz.

Kamu kuruluşları için yapılacak çalışmada ise belirli bir bölgeye ait iklim değişikliği analizini yapıyor, bölgenin nüfus, sanayi ve tarım açısından risk değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz.

İklim Değişikliği Yönetimi

İklim Değişikliği Yönetimi danışmanlığımızla, kamu kurumlarının, belediyelerin, firmaların ve finans kurumlarının, küresel iklim değişikliğinin her türlü çevresel, sosyal, ekonomik zararına yönelik farkındalık geliştirmesini sağlıyor, iklim değişikliğini önleme ve adaptasyon süreçlerinde rehberlik ediyoruz.

İklim değişikliğinin tüm paydaşlarını içine alan bir yaklaşımla ve yerel ölçekte de verdiğimiz bu hizmet kapsamında iklim değişikliği yönetim, adaptasyon ve eylem planları geliştiriyor, iklim değişikliğine uyum raporlaması yapıyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.