Enerji ve Verimlilik

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında yenilenebilir enerji projelerinizde alacağınız stratejik kararlarda doğru adımları atabilmeniz için teknik veriler ışığında sizlere destek sağlıyoruz.

Yenilenebilir enerji projelerinizin geliştirilmesi, mevcut varlıklarının alımı/satımı, potansiyel hizmet alımları, ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme, katkı payı yarışmaları, ihaleler, ulusal/uluslararası standartlara uyum da dahil olmak üzere sektörün tamamına yönelik teknik araştırma, çalışma ve raporlamalarla müşterilerimizin yenilenebilir enerji sektöründeki stratejik hedeflerine ulaşmaları için katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Enerji ve Kaynak Verimliliği Danışmanlığı

Enerji ve Kaynak Verimliliği Danışmanlığı hizmetimizle, yönetmekte olduğunuz şirketin enerji ve kaynak kullanımı konularındaki teknik performansını inceleyerek, objektif bir değerlendirme sunuyoruz. Yatırımlarınızda operasyonel maliyetlerinizi düşürerek rekabet gücünüzü artırmayı sağlayacak etkin bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyoruz.

Şirketinizin mevcut faaliyetlerinin analizi kapsamında enerji tüketiminin ve kaynak kullanımının analizini yapıp, potansiyel verimlilik alanlarını belirliyoruz.

Enerji tüketim noktalarını tespit ediyor, ihtiyaç halinde spesifik olarak gerekli ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Hammadde ve ara ürünlerin tüketimleri, firelerin tespiti, atık geri kazanımı gibi konularda analiz ve çalışmalar yaparak, süreçlerinizi ürün kaliteniz korunarak veya artırılarak iyileştirmenize yönelik raporlar sunuyoruz.

Teknoloji Analizi ve Değerlendirmesi

Teknoloji Analizi ve Değerlendirme danışmanlığımız doğrultusunda, şirketlerin yeni yatırım planlarının geliştirilmesi aşamasında kullanılabilecekleri teknolojilerin, sektör özelinde değerlendirilmesini sağlıyoruz. Diğer yandan mevcut tesislerde kullanılan makine/ekipmanların teknolojik analizini yapıyor ve analiz sonuçlarını yorumluyoruz.

Faaliyet gösterilen sektörlerde yaşanan gelişmeler ve değişimler göz önünde bulundurularak, mevcut tesislerin ve planlanan yatırımların teknolojik altyapılarının işletme performansını ve verimliliğini nasıl etkilediğini/etkileyeceğini ortaya koyuyoruz. Analiz sonucunda şirketlere hem mevcut tesisin durumunu hem de gelecekte planlanan yatırımların teknolojik açıdan nasıl avantajlar sağlayacağını görme fırsatı sunuyoruz.

Fayda-Maliyet Danışmanlığı

Fayda- Maliyet Danışmanlığı hizmetimizle, projelerinizdeki karar alma süreçlerinde veya alternatif yatırım projelerinin karşılaştırılmasında en doğru uygulama kararlarını almanız, kazanımı yüksek projeleri seçmeniz için size rehberlik ediyoruz.

Karar sürecine etkisi olan tüm doğrudan-dolaylı faydaların ve maliyetlerin ortaya konması, potansiyel risklerin ve diğer etkenlerin de göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin sonucunda belirlenen maliyetlere karşılık ne kadar fayda sağlanacağının belirlenmesini hedefliyoruz.

Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi

Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi hizmetimiz çerçevesinde gelecek stratejilerinizi planlamaya yönelik mevcut faaliyetlerinizde atacağınız her adımın maliyetlerinize olası yansımasını ve potansiyel iyileştirme fırsatlarını sunmayı amaçlıyoruz. Bu hizmetimizi tamamlayan diğer danışmanlık ürünlerimizle birlikte daha rekabetçi bir yapıya ulaşmanıza katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Yaşam döngüsü maliyet analizini ürününüzün yaşam döngüsü boyunca oluşabilecek riskleri ve üretim aşamasındaki maliyetlerini belirlemek amacıyla yapıyor, mevcut, ileriye dönük veya tesiste mevcut olmayan alternatif üretim yöntemlerinden hangisinin üretimde en verimli ve ekonomik olacağını araştırıyoruz.

Hizmetimiz kapsamında mevcut tesis içerisinde enerji ve hammadde harcanan tüm proses aşamalarının belirlenmesi ve bu aşamalardaki harcamalardan kaynaklı maliyetleri göz önüne alarak, tesis için ileriye dönük gerekli yatırım (idame yatırım) önerileri de sunuyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.