Operasyonel Mükemmellik

Endüstriyel Dönüşüm Danışmanlığı

Endüstriyel Dönüşüm Danışmanlığı hizmetimizle, şirketinizin hedeflenen endüstriyel performans metriklerinin ortaya konmasını, mevcut endüstriyel süreçlerin analiz edilmesini, endüstri 4.0 ve gelişen teknoloji olanaklarını kullanarak süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli dönüşüme ait aksiyon planının oluşturulmasını ve aksiyonların performans metrikleri ile ilişkilendirilerek aktarılmasını sağlıyoruz.

Bu hizmetimizle, endüstriyel tesislerin kalite, verimlilik, maliyet gibi performans metriklerinin iyileştirilmesini sağlıyor, rekabet gücünüzün artırılması yönünde destek veriyoruz.

Teknik Strateji Danışmanlığı

Teknik Strateji Danışmanlığı hizmetimizle, şirketinizin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ileriye dönük ihtiyaç duyacağınız teknik stratejinin geliştirilmesine yönelik değer yaratmayı hedefliyoruz.

Şirketin tüm teknik aşamalarında gerçekleşecek muhtemel senaryoları analiz ediyor, kurumsal stratejilerin geliştirilmesine ve planlanmasına destek oluyoruz.

Şirketin mevcut durum analizini örnek iyi uygulamalarla karşılaştırarak ileriye dönük teknik strateji planlarının belirlenmesini sağlıyoruz.

Proses Optimizasyon Danışmanlığı

Proses Optimizasyon Danışmanlığı hizmetimiz çerçevesinde, teknik olarak daha güçlü, finansal olarak daha kârlı olmak, pazardaki rekabet gücünü artırmak isteyen şirketlerin verimlilik yönünde gelişim alanlarını tespit etmeyi amaçlıyoruz.

Şirketle koordineli yürütülecek bir çalışmayla süreç haritası çıkarıyor, hammadde ve kaynak kullanımlarını analiz ediyor, sorunlu noktaları ortaya koyuyoruz. Belirlediğimiz optimizasyon adımları ile verimlilik artışı sağlanmasına ve maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.

Tedarik Zinciri Analizi

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Analizi hizmetimiz doğrultusunda, tedarik süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini, verimliliğinin artmasını, ürün kalitesinin ve zaman yönetiminin optimum seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz.

Şirketinizin kârlılığını artırmak amacıyla mevcut faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan hammadde, ara ürün, hizmet ve süreçleri detaylı şekilde analiz ediyor, etkin bir tedarik yönetim sisteminin kurulumuna destek veriyoruz.

Süreç yönetimine hammadde alımından itibaren dahil olarak ortaya çıkacak olan ürünün tüketiciye kadar olan yaşam döngüsünü planlıyor ve yürütüyoruz.

Kapasite Geliştirme & Teknik Eğitim

Kapasite Geliştirme & Teknik Eğitimlerimizle, kamu, özel sektör ve finans kurumlarına, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, çevresel ve sosyal değerlendirme, sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği gibi konularda rehberlik ediyoruz.

Operasyonel ve finansal bakış açısını da içeren eğitimlerle, firmaların teknik yeteneklerini ve kapasitelerini çok yönlü geliştirirken, karlılığa ve rekabet gücüne de olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.