Proje Yönetim Danışmanlığı

PPP Proje Danışmanlığı

PPP Proje Danışmanlığı hizmetimiz çerçevesinde, PPP Projelerinde kamu ya da özel sektör şirketlerine teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlığımız, geliştirilen PPP projelerinin stratejik ve teknik açıdan inceleme ve değerlendirme sürecini kapsıyor.

Kamu tarafına projenin teknik ve stratejik açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra, şartname ve veri odasının hazırlanması ile ihalenin yapılması aşamalarında destek veriyoruz. Özel sektör şirketlerine ise ihale katılım karar sürecine yönelik teknik değerlendirme yapılması ve ihale sürecinin firma adına takip edilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

Kamu tarafından geliştirilen ve kamu yararına yapılması öngörülen PPP proje ihalelerinde, uygun nitelikteki özel sektör firmalarının belirlenmesi sürecinin hedeflenen zaman planı dahilinde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Özel sektör firmaları için de ihaledeki risk ve fırsatların ihale başlangıcında ortaya konmasını amaçlıyor, ihale sürecinde varsa belirsizlikleri tespit ediyor, ihale yapan tarafla görüşerek giderilmesini sağlıyoruz.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi danışmanlık hizmetimizle, proje yönetimi için gerekli teknik kadrosu ya da zamanı olmayan şirketler için proje yönetim hizmeti sağlıyoruz. Şirketlerin projelerini hedeflenen süre içinde, öngörülen maliyet ve belirlenen kalitede, başarılı bir paydaş yönetimi anlayışıyla tamamlamasına katkıda bulunuyoruz.

Bu alandaki danışmanlık hizmetimiz, sanayi ve inşaat projelerinde paydaşların belirlenmesi, proje gereksinimlerinin ve kapsamının tanımlanması, iş paketleri ve iş programının belirlenmesi, maliyet hesabı yapılarak bütçenin oluşturulması ve projenin teslimine kadar olan tüm aşamalarda müşterinin temsili, proje paydaşlarının koordinasyonunu ve süreçlerin yönetimini kapsıyor.

Bu hizmetimiz dâhilinde, ilgili projenin zamanında, öngörülen maliyet ve beklenen kalite çerçevesinde tamamlanmasını hedefliyoruz.

Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi danışmanlığımız çerçevesinde, tüm sektörlerde projelerin hayata geçirilmesi aşamasında öngörülen bütçe sınırları dahilinde gerçekleşmesi için kapsamlı proje takibi hizmeti sunuyoruz.

Projeye, bütçenin belirlenmesi ile başlıyor, yüklenici firma ve malzeme seçimi için pazar araştırması yapıyor ve teklifleri topluyoruz. Proje boyunca öngörülen ve gerçekleşen maliyet ve sapmaları firma adına takip ederek yönetiyoruz.

Özellikle proje takibi yapacak teknik kadrosu bulunmayan şirketlere, projenin bütçesinin ve gerçekleşen maliyet kalemlerinin yönetilmesi konusunda rehberlik ediyoruz.

Kredi Veren Teknik Danışmanlığı (LTA)

Kredi Veren Teknik Danışmanlığı (LTA) hizmetimizle, bankaların, proje finansmanı yoluyla finanse etmeyi planladıkları projelerin hem yatırım hem de operasyonel dönemlerindeki teknik ve ticari risklerini net bir şekilde görmelerini amaçlıyoruz.

Şirketlerin mali analizlerinin yanında projelerin teknik kapsamına giren konuların daha iyi analiz edilmesini, bankaların riskleri önceden görerek buna göre pozisyon almalarını hedefliyoruz.

Projenin teknik değerlendirmesi kapsamında yatırım tutarını, zaman çizelgesini, olası teknik riskleri, izin lisans süreçlerini, yerel ve uluslararası mevzuat ile diğer teknik spesifikasyonları analiz ederek uygunluğunu değerlendiriyoruz.

Ayrıca projelerin yatırım ve işletme süreleri boyunca belirli periyotlarda mali ve fiziki ilerleme durum raporlarını oluşturarak, projenin güncel ilerlemesini ve risk seviyesini denetliyoruz.

Değer Mühendisliği

Değer Mühendisliği hizmetimizle, projelerin dizayn aşamasında düşük maliyetle yüksek katma değer oluşturacak anahtar fikirlerin oluşturulmasını hedefliyoruz. Projenin değerini artıran bir diğer unsur olan maliyet kalemini de inceleyerek, daha düşük maliyetle aynı işlevi yerine getirebilecek proje/dizayn fikirlerinin oluşturulmasına yardımcı oluyoruz.

Projelerin, mevcut paydaşlarının beklentilerine uygun olarak birincil ve ikincil fonksiyonlarının tanımlanmasını ve alışılagelmiş standartların ötesinde proje/dizayn belirlenmesiyle birlikte projelerin işlevsel özelliklerinin artırılmasını sağlıyoruz.

Bu hizmetimizle proje sponsorlarına, tüm proje paydaşlarının beklentilerine uygun, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde danışmanlık vermeyi amaçlıyoruz.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.