Teknik Analiz ve Değerlendirme

Teknik Durum Değerlendirme

Teknik Durum Değerlendirme danışmanlığımızla, daha objektif ve sağlıklı operasyonel ve ticari kararlar alabilmeniz için sahip olduğunuz varlığın (tesis ya da proje) teknik bulgulara dayanarak performansını hesaplamayı amaçlıyoruz.

Değerlendirmemiz projenin ya da tesisin mevcut durum analizinin yapılması, izin, lisans, anlaşma ve belgelerinin yorumlanması, yatırım tutarı, işletme gideri, üretim miktarı gibi mühendislik hesaplamalarının nakit akışına entegre edilecek şekilde yapılması, güçlü ve zayıf yönlerin tespiti ile fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesini kapsıyor.

Bunun yanı sıra saha ziyareti, organizasyonel yetkinlik değerlendirmesi, temel düzeyde çevresel ve sosyal değerlendirme ve teknolojik analizin önemli bir parçası olduğu değerlendirme sürecimiz, sonuç ve önerilerin sunulmasıyla tamamlanıyor.

Teknik Fizibilite

Teknik Fizibilite Danışmanlık hizmetimizle, proje konusu olan yatırımınızın teknik boyutlarını, risklerini ve fırsatlarını tüm yönleriyle görmenizi amaçlıyor, yatırım kararlarınızı kolaylaştırıyoruz.

Yatırımın teknik ve finansal olarak yapılabilirliğinin tespiti için gerekli tüm araştırmaların ve detaylı mühendislik hesaplamalarının yapılmasını hedefliyoruz.

Çalışmamız projenizin izin, lisans, anlaşma ve belgelerin tespitini, iş programının hazırlanmasını, güçlü ve zayıf yönlerinin analizini, fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesini, temel düzeyde çevresel ve sosyal değerlendirme ile teknolojik analizini kapsıyor.

Alıcı & Satıcı Taraf Teknik Danışmanlığı

Satıcı tarafın alım satım işlemi için gerekli tüm teknik dokümanların hazırlanması, değerlemeye konu tüm teknik hesaplamaların yapılması ve firmanın karar aşamasından alım satım işleminin tamamlanmasına kadar olan tüm teknik süreçlerin yönetilmesini sağlıyoruz.

Alıcı taraf için ise tüm teknik dokümanların incelenerek mevcut durum analizinin yapılması, izin, lisans, anlaşma ve belgelerinin yorumlanması, değerlemeye konu tüm teknik hesaplamaların yapılması, güçlü ve zayıf yönlerin tespiti, fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesi hizmetlerini sunuyoruz.

Varlığın teknik performansı hakkında objektif bir değerlendirme sunarken, ilgili taraflar için stratejik değerini, sunduğu fırsatları, potansiyel riskleri ve yaratacağı olası sinerjiyi tüm teknik yönleriyle ortaya koymayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin avantajlı ve kabul edilebilir bir varlık değerine karar vermesi yönünde onlara destek oluyoruz.

Yatırım İzleme ve Raporlama

Yatırım İzleme ve Raporlama danışmanlığımızla, yatırımcıların veya kredi sağlayıcıların talebiyle yatırımın güncel durumuna ve ilerleyişine yönelik kapsamlı değerlendirmeler hazırlıyoruz.

Bu hizmetimiz yatırım kapsamındaki çalışmalarınızın proje takvimine uygunluğu, proje kapsamında meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi, yatırım harcamalarının kontrolü, yatırımın fiziksel, mekanik gibi konulardaki ilerleme durumu gibi parametreleri tespit ederek, yatırım çalışmalarının güncel durumunun ve planlanan yatırım programından mevcut sapmaların analizi ve raporlanmasını kapsıyor.

Çıkan bulgular çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda yatırım projesine doğru müdahalelerin yapılmasını hedefliyoruz.

Operasyon İzleme ve Raporlama

Operasyon İzleme ve Raporlama hizmetimizle firmaların mevcut faaliyetlerine yönelik iş süreçlerinin teknik analizini gerçekleştiriyor, etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi yaparak sektör geneliyle karşılaştırma hizmeti sunuyoruz. Bir başka deyişle, operasyonların röntgenini çekiyoruz.

Diğer yandan ürün gruplarının ve prosesin girdi/çıktılarının analizi, darboğazların tespiti, hedeflenen performansa kıyasla gerçekleşen üretim gibi konuları incelenerek elde edilen bulguları raporluyoruz.

Bu hizmetimizle müşterilerimize veya finans kurumlarına bir tesisin/yatırımın teknik performansı hakkında objektif bir değerlendirme sunuyoruz. Mevcut sürecin analiz edilmesi, teknik performansının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçların raporlanması, müşterilerimize ya da kredi sağlayıcılara operasyon süreçlerine doğru zamanda müdahale etme imkanı sunması açısından da önem taşıyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.