Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul alanında, iştirakimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile beraber sunduğumuz vizyoner danışmanlık hizmetlerimizle, yerli ve yabancı yatırımcılara yön veriyoruz.

Gayrimenkul Değerleme

Doğru değerin tespiti sadece alıcı ve satıcının çıkarlarının en uygun noktada maksimizasyonu için değil mali tabloların gerçeği yansıtmasından yatırımcıların rasyonel kararlar vermesine kadar birçok farklı alanda kritik öneme sahiptir.

Gayrimenkullere yönelik piyasa değeri tespit danışmanlığımız ile temel olarak herhangi bir kısıtlayıcı etki ve baskı olmaksızın varlıkların satılabileceği pazardaki peşin satış ve/veya kira bedellerini, gayrimenkullerin olası en verimli kullanımına uygun projeksiyonlara göre belirliyoruz.

Gayrimenkul değerlemede yararlandığımız yaklaşım ve modellemeler

 • Yeniden Yapım Maliyeti Yöntemi
 • Emsal Karşılaştırma Yöntemi
 • Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi
 • Proje Geliştirme Yaklaşımı
Makine Parkı ve Ekipman Ekspertiz

Makine ve teçhizat hem içinde bulunduğu gayrimenkul ile hem de gayrimenkulden bağımsız bir değer ve öneme sahiptir. Bununla birlikte gayrimenkul projesinin özel konumlandırması bazen makine ve ekipmanlara apayrı değerler getirebilmektedir.

TSKB olarak her türlü tesisin makine-teçhizat ve tesisat değerlemesi konularında uzmanlaşmış mühendislerden oluşan kadromuzla teknik bir bakış açısı ile analiz yaparken, uluslararası yöntemler ve standartlar doğrultusunda değerleme raporları sunuyoruz.

İhale Danışmanlığı

En fazla ihaleye konu olan sektörlerden biri olan gayrimenkul alanında, yatırımcılara eksiksiz hizmet verebilmek adına geliştirdiğimiz ihale danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • İhale veya açık artırmaya konu varlıklara ilişkin tahmini bedel tespiti veya baz değer tespiti analizleri
 • Söz konusu gayrimenkullerin bütün yasal ve teknik özelliklerine dair dokümantasyon
 • Uluslararası standartlar doğrultusunda ve gizlilik esasları çerçevesinde rapor hazırlanması
En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi

Mülkünüze en yüksek getiriyi sağlayacak alternatifin tespiti için sunduğumuz “En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi” hizmeti ile gayrimenkul projelerine sürdürülebilir değer katıyoruz.

Avantajlar:

Bir gayrimenkul projesinin başlangıcı sırasında bilimsel usullere göre yapılması gereken ve tüm yatırım süresinin etkinliğini belirleyen en önemli aşamalardan biri olan En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi ile, uygun bir arsa veya arazi otel olarak mı değerlendirilmeli yoksa fabrika mı yapılmalı; ofis olarak tasarlanan bir bina acaba okul olarak daha yüksek katma değer yaratabilir mi; gibi pek çok soruya cevap bulabilirsiniz.

Kapsamlı modellemeler ve trend analizleri ile, sadece boş araziler için değil aynı zamanda bölgesel ya da sektörel gelişmelere paralel yaşanan fiziksel veya fonksiyonel eskimeler sonucunda, herhangi bir mülkün en iyi ve en yüksek kullanım fonksiyonunu yerine getiremediği durumlara da çözüm alternatifleri üretilebilmektedir.

Kullanılan yöntemler:

 • Bölgesel ve sektörel arz-talep dengesi analizi
 • Rekabet ve pazar araştırması
 • Swot analizleri
 • Olası maliyet ve gelir kalemlerinin tahmini ile yatırımın nakit akışının belirlenmesi
Teminat Değerleme

Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlara yönelik sunduğumuz teminat değerleme hizmetimizle, finans kuruluşlarının sağlamayı öngördükleri kredilere karşılık almayı planladıkları gayrimenkul teminatlarının değer-risk analizlerini yapıyoruz.

Aynı hizmet kapsamında, sigorta kuruluşları için, poliçelendirecekleri gayrimenkullerin içerdiği olası riskleri saptayarak varlık değerleri ile karşılaştırmalarını sağlayacak raporlar üretiyoruz.

Gayrimenkul Fizibilite Danışmanlığı

Gayrimenkul sektöründe, ticari karlılığı yüksek yatırımlara imza atmak isteyen girişimcilere yönelik fizibilite danışmanlığı hizmetimiz ile yatırımcılara yön verecek kapsamlı analizler sunuyoruz.

Projenin girişimci yönünden incelenmesi

 • Sektör ve pazar analizi
 • Geleceğe yönelik beklentilerin değerlendirilmesi
 • Benzer projelerin kıyaslamalı değerlendirmesi
 • Projenin bölge ve sektördeki olası konumlandırılması
 • Talep analizi
 • Yatırım giderlerinin tahmini
 • Fiyatlama ve gelir tahmini
 • Pazarlama politikalarının değerlendirilmesi
 • Performans tahmini
 • Bugünkü net değer ve getiri oranı hesaplaması
Proje Takip ve İzleme Danışmanlığı

Gayrimenkul projeleri uzun soluklu ve sıklıkla eş anlı yürüyen çok adımlı mühendislik çalışmalarıdır. Bu projeleri değerlemek, proje ve çalışma takvimine uygun ilerleyip ilerlemediğini tespit etmek özel bir deneyim ve bilgi birikimi gerektirmektedir.

Proje takip ve izleme danışmanlığımız kapsamında sunduğumuz maliyet analizi, bina alanlarının yasal ve mevcut durum analizleri, proje değerleme ve raporlama gibi hizmetlerimizle, yatırımcılara yüksek katma değer yaratıyoruz.

Hizmet alanlarımız:

 • Konut
 • Ofis
 • Alışveriş Merkezi
 • Lojistik Depolama Alanları
 • Turizm Yatırımları
 • Hidroelektrik Santraller
 • Fabrika ve Tesis Yatırımları
Sektör Analizi ve Özel Raporlar

Her unsuruyla insan yaşantısına dokunan ve sosyal yönü yüksek bir alan olan gayrimenkul sektörünün analizi de diğer sektörlere kıyasla farklılıklar arz etmektedir.

Bölgesel bazda yürüttüğümüz piyasa araştırmaları, sektörel analizler ve ihtiyaca yönelik özel raporlar ile yatırımcı firmalara konum, zamanlama, yatırım standartları gibi konularda yön vermeyi hedefliyoruz.

Yeşil Bina Analizi

İklim değişikliğinin etkisiyle, çevresel ve sosyal faktörlerin gün geçtikçe daha çok önem kazanması ve buna paralel gelişen yasal uygulamalar, sürdürülebilirlik uygulamalarının gayrimenkul sektörüne de entegre edilmesi yönünde bir değişim başlatmıştır.

TSKB Grubu olarak “Yeşil Bina Analizi” kapsamında gayrimenkul projelerini, uluslararası değerleme standartları (IVS) çerçevesinde ve Breeam Sertifikası normlarında değerlendirip Yeşil Binalar’ın Yeşil Değer’lerini hesaplayarak emsallerinden ayrışmasını sağlıyoruz.

Sunduğumuz Hizmetler:

 • Yeşil Bina Değerlemesi
 • En İyi ve En Verimli Kullanımda "Yeşil Değer" Analizi
 • Gayrimenkullerin Yeşil Bina Sertifikasyonu Süreçlerinin Analizi
Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Bugünün ve yakın geleceğin en önemli konularından biri olan kentsel dönüşümde, mevcut durum analizi, gayrimenkul hak sahipliği tespiti, şerefiyelendirme, proje sonrası oluşacak yeni bağımsız bölümler için şerefiyelendirme, arsa için en iyi ve en verimli kullanım analizi çalışmaları sunuyoruz.

Konsept Geliştirme Danışmanlığı

Gayrimenkul projelerinin şekillendirmesinde, konsepte ilişkin önerilerimizi detaylı sektör analizi, arz-talep incelemesi ve pazar araştırmaları ile oluşan talep eğrisi ile beraber sunarak proje geliştirme sürecine katkı sağlıyoruz.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Diğer sektörlerle olan güçlü sosyo-ekonomik bağları nedeniyle ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan gayrimenkul sektörü, TSKB olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinde önemli bir konsantrasyon konusudur.
2002 yılında bir TSKB iştiraki olarak kurulduktan sonra 2003 yılında SPK'dan lisans alan ilk özel değerleme şirketi olan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., sunduğu her hizmet kolunda sektör liderliğini sürdürerek gayrimenkul alanındaki gücümüzü temsil etmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.