Hizmetler

Kurumsal Bankacılık

TSKB Türkiye'nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak 1950'den bu yana, iş dünyasının sürdürülebilir yatırım projeleri için nitelikli finansman desteği sağlıyor.

Kurumsal Krediler
Küresel finans kurumlarından sağladığı fonlarla ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor.
 • Sanayi Yatırımları
 • Enerji ve Kaynak Verimliliği
 • Çevre Yatırımları
 • Yenilenebilir Enerji
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Eğitim ve Sağlık Yatırımları
 • Kadın İstihdamı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Finansmanı
Kredi geri ödemelerinin projenin yaratacağı nakit akımına dayandığı proje finansmanı hizmetimizle, yatırımlar için en ideal çözümleri tasarlıyor.
 • Enerji Üretimi ve Dağıtımı
 • Otel, AVM ve Ticari Gayrimenkul
 • Lojistik
 • Ulaşım/Altyapı
 • Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Projeleri
 • Satınalma ve Birleşmeler
Diğer Kredi Ürünlerimiz
Sunduğu tamamlayıcı kurumsal bankacılık enstrümanları ile firmaların faaliyetlerinin sürekliliğini sağlıyor.
 • Toptancı Bankacılık
 • KOBİ Finansmanı
 • İhracat Destek Kredisi
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • Ülke (ECA) Kredileri
 • İşletme Sermayesi Finansmanı
 • Finansal Kiralama

Kurumsal Bankacılık alanında müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklar;

 • Müşterilerin yatırımlarına özel yapılandırılmış finansman modelleri
 • Yatırımların geri dönüş süreleri ile uyumlu vade yapısı ve geri ödemesiz dönem alternatifleri
 • Ekonomik, teknik ve çevresel sürdürülebilirlik için etkin proje değerlendirme ve iyileştirme süreçleri

Yatırım Bankacılığı

TSKB, etkin bir yatırım bankası olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına özel tasarladığı hizmetleri ile, uluslararası standartlarda yatırım bankacılığı deneyimi sunuyor. Yatırım Bankacılığı alanındaki hizmetlerin bir bölümü TSKB’nin iştirak şirketlerinden Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile kurulan sinerjik işbirliği kanalıyla yürütülüyor.

Kurumsal Finansman
Yatırım Bankacılığı hizmetleri ile firmaların büyüme ve gelişimini daha üst seviyelere taşıyor.
 • Halka Arza Hazırlık ve Aracılık
 • Tahvil İhraçlarına Aracılık
 • Şirket Birleşme ve Devralmaları
 • Varlık Alım ve Satımları
 • Özelleştirme Danışmanlıkları
Para ve Sermaye Piyasaları*
Aracılık ve portföy yönetimi hizmetleri ile, müşterilerinin birikimlerini doğru yatırım araçlarına yönlendiriyor.
 • Hisse Senedi Alım Satımına Aracılık
 • Tahvil Alım Satımına Aracılık
 • Döviz Alım Satım İşlemleri
 • Varant İşlemleri
 • Repo İşlemleri
 • Yurtdışı Türev İşlemleri
 • Forex ve Kaldıraçlı İşlemler
 • Menkul Kıymet Kredisi
 • Portföy Yönetimi
 • Yatırım Danışmanlığı
Türev Ürünler
Müşterilerinin borç ve alacaklarını değişken piyasa ortamında güvenceye alarak, kur ve faiz riskinden korumalarını sağlıyor.
 • Forward
 • Opsiyon
 • Caps & Floors
 • Swaption
 • Swap İşlemleri
  • Döviz
  • Faiz
  • Çapraz Kur

Danışmanlık Hizmetleri

TSKB, Türk özel sektör yatırımlarını tematik kredilerimiz ve yenilikçi finansman ürünlerimizle desteklerken, 35 yıldır sunduğumuz sektör spesifik danışmanlık hizmetlerimizle iş dünyasına ve kalkınmanın tüm aktörlerine katma değer yaratmaya devam ediyor.

Ekonomik Araştırmalar

 • Makroekonomi Danışmanlığı
 • İhracat Stratejisi ve Kompleksite Atlası
 • Sektörel Panorama
 • ESG Danışmanlığı
 • Enerji ve Verimlilik Danışmanlığı
 • Eğitim Danışmanlığı
Finansal Danışmanlık

 • Finansal Analiz Hizmetleri
 • Finansal Planlama ve Strateji
 • M&A Destek Hizmetleri
 • Yapılandırma Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri
Mühendislik ve Teknik Danışmanlık

 • Teknik Analiz ve Değerlendirme
 • Proje Yönetim Danışmanlığı
 • Enerji ve Verimlilik
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Çevre, İklim, Sürdürülebilirlik

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.