Deneyim Paylaşımı

TSKB, kredilendirme, sürdürülebilir bankacılık, proje finansmanı, enerji verimliliği gibi alanlardaki uzmanlığını çok sayıda organizasyona sponsor, düzenleyici veya konuşmacı düzeyinde destek vererek paylaşıyor.

Özellikle sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla farklı üniversitelerde yöneticilerinin de katıldığı çok sayıda vak’a sunumları ve söyleşiler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu katılımlar TSKB’nin geniş bir paydaş kitlesine ulaşması ve sürdürülebilirlik alanındaki deneyimini aktarması açısından özel önem taşıyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.