Diğer Kredi Ürünlerimiz

Sunduğumuz tamamlayıcı kurumsal bankacılık enstrümanları ile firmanızın faaliyetlerinin sürekliliğini sağlıyoruz.

Toptancı Bankacılık ile KOBİ Finansmanı

Türkiye’de lider uygulayıcısı olduğumuz Toptancı Bankacılık (Apex Bankacılığı) hizmetimiz ile KOBİ’lerin Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yatırım projelerini bankalar, finansal kiralama ve faktöring şirketleri üzerinden dolaylı olarak kredilendiriyoruz.

TSKB tarafından sağlanan global fonların kriterlerine göre değerlendirilen ve finanse edilen KOBİ’ler, teknoloji güncelleme yatırımlarından kapasite artırımına, enerji verimliliğinden çevre projelerine kadar pek çok alanda yatırımlarına finansman sağlama imkanı buluyorlar.

Dış Ticaret Finansmanı

İthalat ve ihracat yapan firmaların dış ticaret işlemlerine göre yapılandırılmış finansman ve teminat seçeneklerimizle müşterilerimizin küresel rekabet gücünü artırıyoruz.

Ülke (ECA) Kredileri

Ülke riskinin sigortalandığı ve ithalatçı firmalara vadeli alım imkanı sağlayan kredilerimizle yurtdışı ekipman alımlarında avantajlı çözümler sunuyoruz.

İşletme Sermayesi Finansmanı

Yatırım sürecindeki müşterilerimize yönelik işletme sermayesi finansman olanakları ile ticari faaliyetlerin sürekliliğini sağlıyoruz.

Finansal Kiralama

Özel statümüz gereği, yatırım projelerindeki ekipman ve makine alımlarını finansal kiralama yöntemi ile de finanse ediyoruz.

Teminat Mektupları / Harici Garantiler / Akreditif

Müşterilerimizin yurtiçi ve yurtdışı alım-satımlarını kolaylaştırıyoruz.

İhracat Kredileri / Eximbank Aval Kredileri

Müşterilerimizin ihracat işlemlerinde kullanmak üzere özel kredilere aracılık ediyoruz

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.